Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Conyza canadensis (L.) Cronq. ** (Erigeron canadensis L.)пушняк канадський; злинка канадийська (Мл), злинка канадська (Ру, Оп), пушняк (Сл; Ан, ЯнаСТ, СЛ), хлед звичайний (Вх1); богатниця (Ln, Шс2СТ), бур’ян (АнПС), в’єнишник (ЯвВЛ), віниччя (СлСД), гадяче зілля(є) (НвЛМ), головчик (АнСЛ), загадка (Рг1, Пс, Жл, Ду), затули-гузно (СмоСЛ), злинка (Рг1, Пс, Жл, Ду), котик (Ан, ЯнаСТ, СЛ), котик степовий (Ан, СлСЛ), лобода ложна (АнСЛ), нахворост (АнСТ), остудник (Ан, СлСТ), перелет (Hl, MkПД, БУ), перельот (МсСТ), пестребник (Го1СЛ), смогдовик (АнСТ), цвітун (АнСЛ), шельмовка (АнВЛ).
Erigeron L.злинка (Ру, Оп).
Erigeron acer L.злинка гостра (Мл, Сл, Оп); злинка їдка (Ру), хлед острий (Вх1); блошник (Mk, СмСТ), блошниця (Ln, Шс2СТ), богатинка (Tl), віниччя (СмПД), гродники іванові (АнПС), губушник (Ан, СмСД, СТ), дуб (См), загадка (Ан, Шм, Шс2, MkСД, СТ, ПД, ПС), землепух (АнСЛ), злинка (Кр, Mj, Шс2, MkСД, СТ, ПД), каток (АнСЛ), котик (СмСД), лапки котячі (Нв, ДуВЛ), перелет (СмБУ), пуховник (АнСТ), семибратський лист (АнСТ), сінчак (СлВЛ).
Erigeron acer L. subsp. acerзлинка гостра типова.
Erigeron acer L. subsp. macrophyllus (Herbich) Guterm.злинка гостра великолиста.
Erigeron acer L. subsp. politus (Fries) H.Lindb.злинка гостра глянсувата.
Erigeron alpinus L.злинка альпійська (Оп).
Erigeron annuus (L.) Pers.злинка однорічна (Сл); жовтяниці (ОсПЦ), котки (ОсПЦ), марона лісова (ОсПД).
Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. septentrionalis (Fernald & Weig.) Wagenitzзлинка однорічна північна.
Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitzзлинка однорічна щетиняста.
Erigeron canadensis L. = Conyza canadensis (L.) Cronq.
Erigeron orientalis Boiss.злинка східна (Оп).
Erigeron podolicus Besser [≈Erigeron acer L. subsp. macrophyllus (Herbich) Guterm.]злинка подільська (Ру, Оп).
Erigeron politus Fries [=Erigeron acer L. subsp. politus (Fries) H.Lindb.]злинка глянсувата; злинка відполірована (Оп).
Stenactis Cass. [=Erigeron L. pro parte]тонколучник; стенактис (Ру, Оп), тонколуч (Вх2).
Stenactis annua (L.) Less. [=Erigeron annuus (L.) Pers.]тонколучник однорічний; стенактис однорічний (Ру, Оп), тонколучник мороноцвітий (Мл).
Stenactis septentrionalis (Fernald & Weig.) J.Holub [=Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. septentrionalis (Fernald & Weig.) Wagenitz]тонколучник північний.
Stenactis strigosa (Muhl. ex Willd.) DC. [=Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz]тонколучник щетинястий.