Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 75 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Euphorbia L.молочай (Сл, Ру, Оп; Ср, Ln, Ум, Ян3, Ду, Ів, Mk, Ук, ГбЗАГ); молочак (Вх2, Вх3; Лс2ПЦ).
Euphorbia agraria Bieb.молочай польовий (Сл, Ру, Оп); молочак полевий (Мл); молочай (Ян1, Ян3, Сл, МсСД, СТ).
Euphorbia aleppica L.молочай малоазійський; молочай алепський (Ру, Оп).
Euphorbia amygdaloides L.молочай мигдалолистий (Сл); молочай мигдалевидний (Ру, Оп), молочак мікдалолистий (Мл); молоч (БкБУ), молочайник (БкБУ), молочак (БкБУ), молочінь (БкБУ), самозелень (Шх, Ду, КобГЦ).
Euphorbia angulata Jacq.молочай гранчастий (Сл, Оп); молочай ребристий (Ру), молочак гранчастий (Мл).
Euphorbia bessarabica Klokovмолочай бессарабський (Ру).
Euphorbia carniolica Jacq.молочай країнський; молочай карніолійський (Ру, Оп); бородавник (КобБО), вовчелиця (КобГЦ), зимозілля (КобБО), самозелень (КобГЦ).
Euphorbia carpatica Wol oszczakмолочай карпатський (Ру, Оп).
Euphorbia chamaesyce L.молочай дрібноцвітий (Сл); молочай дрібноквітковий (Ру), молочай дрібносмоковник (Оп), молочак дрібноцвітий (Мл).
Euphorbia chamaesyce L. subsp. massiliensis (DC.) Thell.молочай дрібноцвітий марсельський.
Euphorbia cretophila Klokov [≈Euphorbia petrophila C.A.Meyer]молочай крейдолюбний (Оп).
Euphorbia cyparissias L.молочай кипарисовий; молочай кипарисовидний (Ру, Оп), молочай сосонка (Сл; Пс), молочак псярник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), остромолоч кипарисна (Во); вовчелиця (КобГЦ), вовчинець (Вх4, Вх7БО, ЛМ), воші дідові (ОсВЛ), землезіл (Вх7БО), земозіл (Вх1, Вх7БО), метелка (АнПД), млічей (Вх7СЯ), молоко вовче (ГбВЛ), молоко дике (Вх4ЛМ), молоко жаб’яче (Мн2СД), молоко канє (Вх7ЛМ), молоко кізє (Вх7ЛМ), молоко кітче (Вх7ЛМ), молоко п(е)сє (Вх4, Вх7, MkБО, ЗК, ЛМ), молоко псєче (ГбДС), молоко суч(ач)е (Вх7, Гд, Он, ГбДС, БО, ЛМ), молочай (Рг1, Жл, Мн2, ОсСД, ПД), молочак (Вл, Mk, ОсСД, ПД), молочі(и)й (Шх, КобДС, ГЦ), молочка (Рг1), молочко (ГбВЛ, ДС), молочко вовче (Вх, Вх1, MkДС), молочко котяче (Вх, Вх1, СлВЛ), молочко п(е)сяче (Вх1, HlБУ), молочко суче (Вх7ЗК), романець (ОсВЛ), самозелень (КобГЦ), сосонка (Рг1).
Euphorbia dentata Michxмолочай зубчастий.
Euphorbia dulcis L.молочай солодкий (Сл, Ру); молочак солодкий (Мл).
Euphorbia epithymoides L. ** (Euphorbia polychroma A.Kerner)молочай різнобарвний; молочай багатобарвний (Ру), молочак зелезистий (Мл).
Euphorbia esula L.молочай гострий (Сл, Ру, Оп); молочак острий (Мл); блекитець (Нв, MkГЦ), гірчак (ОсСД), жовтило (СлБУ), зілля від лишаїв (ОсВЛ), молоканка (LnСТ), молоко вовче (СлСД), молочай (Рг1, Ср, Ln, Пс, Жл, Кр, Ум, Ян1, Ян2, Ян3, Ду, Ів, Сл, ОсЗАГ), молочай дикий (ОсСД), молочак (Рг1, Ln, Пс, Ум, Ду, Ів, Сл), молочій (ОсПД), молочко собаче (СлСЛ), молочник (СмСТ), ракитове зілля(є) (Ln, СлСТ).
Euphorbia esula L. subsp. esulaмолочай гострий типовий.
Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman ** (Euphorbia virgultosa Klokov, Euphorbia waldsteinii (Soják) Czern.)молочай гострий прутяний; молочай прутовидний (Ру, Оп).
Euphorbia exigua L.молочай дрібний; молочай дрібненький (Ру, Оп), молочай маленький (Сл), молочак дрібний (Вх1), молочак маленький (Мл); молоко жаб’яче (MkПД).
Euphorbia falcata L.молочай серпуватий (Сл); молочай серповидний (Ру, Оп), молочак серповатий (Мл).
Euphorbia glareosa Pallas ex Bieb. [=Euphorbia nicaeensis All. subsp. glareosa (Pallas ex Bieb.) A.R.Sm.]молочай осиполюбний; молочай хрящуватий (Ру).
Euphorbia goldei Prokh. [≈Euphorbia nicaeensis All.]молочай Ґольде; молочай Гольде (Ру, Оп).
Euphorbia graeca Boiss. & Spruner = Euphorbia taurinensis All.
Euphorbia helioscopia L.молочай досонячний (Сл); молочай соняшний (Ру, Оп), молочак досонечний (Вх1, Вх6, Мл); дрок (ОсВЛ), жабник (МгЗК), зимозілля (МгЗК), липник (МгГЦ), молоч (МгГЦ, ЗК), молочавій (МгЗК), молочай (Мн2, Mk, Ос, МгПД, ВЛ, ГЦ, ЗК), молочак (МгЗК), молочей (ГдБО), молочій (МгЗК), молочкавець (МгГЦ, ЗК), молочко (МгЗК), молочко гадиняче (МгЗК), молочко жаб’яче (МгЗК), молочко пессє (МгЗК), молочко песьоє (ГтЗК), молочко сучоє (МгЗК), молочко чортово (МгЗК), молочник (МгЗК), молочник отруйний (ГтЗК), підроман (ОсВЛ).
Euphorbia humifusa Willd.молочай простертий (Ру, Оп); молочай стелюх (Сл), молочак стелюх (Мл).
Euphorbia jasiewiczii (Chrtek & Křisa) Dubovikмолочай Ясевича; молочай Ясієвича (Оп).
Euphorbia kaleniczenkoi Czern. [≈Euphorbia esula L.]молочай Калениченка; молочай Каленіченка (Оп).
Euphorbia klokoviana Railjan [=Euphorbia bessarabica Klokov]молочай клоківський (Оп).
Euphorbia klokovii Dubovik [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.]молочай Клокова (Оп).
Euphorbia kotovii Klokovмолочай Котова (Оп).
Euphorbia lathyris L.молочай горошковий; молочай чиновий (Ру, Оп).
Euphorbia ledebourii Boiss.молочай Ледебура (Ру, Оп).
Euphorbia leptocaula Boiss.молочай тонкостеблий (Сл, Ру, Оп); молочак тонкобильний (Мл).
Euphorbia lingulata Heuffelмолочай язичковий (Оп).
Euphorbia lucida Waldst. & Kit.молочай блискучий (Сл, Ру); молочай глянсуватий (Оп), молочак блискучий (Мл); роман-зілля (ОсВЛ).
Euphorbia maculata L.молочай плямистий (Ру).
Euphorbia marginata Pursh ** (Euphorbia variegata Sims)молочай облямований; молочай строкатий (Оп); капусточка (МсСТ), ні(є)вєста (біла) (МсСТ).
Euphorbia massiliensis DC. [=Euphorbia chamaesyce L. subsp. massiliensis (DC.) Thell.]молочай марсельський (Ру, Оп).
Euphorbia myrsinites L.молочай миртолистий (Ру, Оп).
Euphorbia nicaeensis All.молочай південноєвропейський; молочай груболистий (Сл), молочак товстолистий (Мл); молоко дике (См), молочай (ОсСТ, ПД, СЛ), молочай гадючий (ОсСТ), молочай дикий (MkСД), молочак (Вл), молочій (ОсПД), сичак (Чн, Ln, Mk, ОсСД, СТ, СЛ).
Euphorbia nicaeensis All. subsp. glareosa (Pallas ex Bieb.) A.R.Sm.молочай південноєвропейський осиполюбний.
Euphorbia palustris L.молочай болотяний (Сл, Оп); молочай болотний (Ру; Мн2), молочак болот(я)ний (Вх1, Мл); молочай (ОсВЛ), роман-зілля (ОсВЛ).
Euphorbia paralias L.молочай узбережний; молочай прибережний (Ру, Оп).
Euphorbia peplis L.молочай приморський (Сл); молочай щебриковидний (Ру, Оп), молочак приморський (Мл); молочай (СрСТ).
Euphorbia peplus L.молочай городній (Сл, Оп); молочак городний (Вх6, Мл), молочак круглолистий (Вх6); ласкавець (СлПС), сметанка дика (МлВЛ).
Euphorbia petrophila C.A.Meyerмолочай скелелюбний (Ру); молочай скельний (Сл, Оп).
Euphorbia platyphyllos L.молочай широколистий (Сл, Ру); молочай плосколистий (Оп), молочак широколистий (Вх1, Мл).
Euphorbia polychroma A.Kerner = Euphorbia epithymoides L.
Euphorbia pseudoglareosa Klokov [≈Euphorbia nicaeensis All.]молочай linebreak несправжньоосиполюбний; молочай несправжньохрящуватий (Оп).
Euphorbia pulcherrima Willd. ** (Poinsettia pulcherrima (Willd.) Grah.)молочай-різдвяник; різдвяник (КобДС); зірка різдвяна (КобДС).
Euphorbia rigida Bieb.молочай жорсткий (Оп); молочай двозалозковий (Ру).
Euphorbia salicifolia Hostмолочай верболистий (Сл, Ру, Оп); молочак верболистий (Мл); роман-зілля (ОсВЛ).
Euphorbia sareptana A.Becker ex Boiss.молочай сарептський (Ру).
Euphorbia seguierana Neckerмолочай Сеґ’є; молочай Сегієра (Ру), молочай Сегієрів (Оп); зілля від головного болю (ОсСЛ), молочай (ОсСТ, СЛ), молочак (ОсСД), молочко (ОсСД).
Euphorbia semivillosa Prokh. [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.]молочай напівволохатий (Ру); молочай напівмохнатий (Оп).
Euphorbia serrulata Thuill.молочай прямий; молоко лисчине (ОнБО).
Euphorbia sojakii (Chrtek & Křisa) Dubovikмолочай Сояка (Оп).
Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. [≈Euphorbia nicaeensis All.]молочай степовий (Ру, Оп; Рг1, Пс).
Euphorbia stricta L. [=Euphorbia serrulata Thuill.]молочай прямий (Ру, Оп).
Euphorbia subtilis Prokh. [≈Euphorbia esula L.]молочай тонкий (Ру, Оп).
Euphorbia tanaitica Pacz. [≈Euphorbia sareptana A.Becker ex Boiss.]молочай донський (Оп).
Euphorbia tauricola Prokh. [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.]молочай кримський (Ру, Оп).
Euphorbia taurinensis All. ** (Euphorbia graeca Boiss. & Spruner)молочай туринський; молочай грецький (Ру, Оп).
Euphorbia tristis Besser ex Bieb. [≈Euphorbia esula L.]молочай сумний (Ру, Оп).
Euphorbia tyraica Klokov & Artemczuk [≈Euphorbia undulata Bieb.]молочай дністровський (Ру, Оп).
Euphorbia undulata Bieb.молочай переливчастий.
Euphorbia valdevillosocarpa Arvat & E.I.Nyárády [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.]молочай густоволохатоплодий; молочай густомохнатоплодий (Оп).
Euphorbia variegata Sims = Euphorbia marginata Pursh.
Euphorbia villosa Waldst. & Kit.молочай волохатий (Ру); молочай високий (Сл), молочак стрункий (Вх1, Мл); боян (Жл, Вх1), встеклинець (Tl), данник (ОсСД), дрок (ОсВЛ), зілля од дання (ОсПД), корінь від простуди (ОсПД), купрій (ЗлСТ, СЛ), кура (ЗлСТ, СЛ), молочай (Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Tl, Ду, Сл, ОсСТ, ПД), молочай болотний (Мн2ПД), молочай волосистий (Рг1, Пс), молочайник (Сл), молочак (Жл), молочій (ОсПД), молочійка (ОсПД), молочка (Рг1, Ln, Пс, Жл, ДуСТ), шеленина (Tl).
Euphorbia virgata Waldst. & Kit. [=Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman]молочай прутяний; молочай лозовий (Сл), молочай лозяний (Ру), молочай прутовидний (Оп), молочак лозовий (Мл).
Euphorbia virgultosa Klokov = Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman.
Euphorbia volhynica Besser [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.]молочай волинський (Ру, Оп).
Euphorbia waldsteinii (Soják) Czern. = Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman.
Euphorbia sp.бибнєк (Гб2ГЦ), вовчинець (СмДС), ворожка (MkПД), гірчак (СлПС), молоко вовче (Гр), молоко песяче (Вх, СлДС), молоко пся(є)че (Hz, Gs, MkДС, СЯ), молоко собаче (Гв), молокосос жаб’ячий (СлСД), молочій (Вх, MkПД, ВЛ). молочко (Жл, MkПД), молочко жаб’яче (СлСД), молочняк (Лс2ПЦ), псярник (Вх, ЖлДС).
Poinsettia pulcherrima (Willd.) Grah. = Euphorbia pulcherrima Willd.