Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «fragaria»
Шукати «fragaria» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Fragaria L.суни́ці (Ру, Оп), полуни́ці; полуни́ця (Сл), суниця (Вх2, Вх3).
Fragaria × ananassa Duchesneполуни́ці садо́ві́; полуниця ананасова (Вх1), полуни́ця великоцві́та (Сл), суни́ці анана́сні (Ру), суниці садові (Оп), суниця великоцвіта (Вх2, Вх6); бамбе́ра (МсСТ), земляні́ка (МсСТ), капшуки́ (Гр, Ду, МсСТ, ПД), капшу́н(и́) (Бк, Гб2БУ, ГЦ), клубні́ка (Мс, КобСТ, ПЦ), полони́ці (Гб2СТ), полуни́ця (Сл, УкЗАГ), полуниця садкова (Сл), полюни́ці (КобВЛ), тру́ска́вка(и) (Ан, Ду, Сл, Он, Мс, Гб, КобСД, СТ, ПЗ, ДС, БО), трускавка ананасова (Mk).
Fragaria campestris Steven [=Fragaria viridis Duchesne subsp. campestris (Steven) Pawl .]суни́ці польові́; суни́ці рівни́нні (Оп).
Fragaria chiloensis (L.) Duchesne [≈Fragaria × ananassa Duchesne]полуни́ці чилі́йські; полуни́ця чилі́йська (Сл), суни́ці чілі́йські (Ру).
Fragaria moschata Duchesneсуни́ці висо́кі; пазьомка стрімка (Вх1), полуни́ця садова́ (Сл), суни́ці му́скусні (Ру, Оп), суни́ця висо́ка (Mk), суниця полуниця (Вх2), суниця стрімка (Вх6); земляника городня (LnСТ), земляника шпанська (АнСЛ), клубника (Hl, СлБУ), клубники́ (Жл), позьомки (ОсВЛ), половниця (Сл), полониця (Сл), полувни́ця (Жл), полуни́ця(і) (Жл, Вх6, ОсСД, ПД, ВЛ), полуни́чник (Жл, ОсПД), суниці (ОсПД, ВЛ), траскавка (MkВЛ), трускавка(и) (Сл, MkПД, ВЛ), червоні ягоди (ОсВЛ), я́года (Hl, Гб, КчДС, БУ, БО).
Fragaria vesca L.суни́ці лісові́ (Ру, Оп); пазьомка з’їдома (Вх1), суни́ця (Вх1, Сл; Чн, Вх, Рг1, Вл, Лч, Ан, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Ян2, Ду, Ів, Mk, Ук, Рм, МгЗАГ), суни́ця звича́йна (Мл), суниця їдома (Вх2, Вх6), суниця снідна (Во); агудка (MkПД), базінка (MkСЯ), базюмка (MkСЯ), базю́нки (Мл, СбВЛ), байбара (Км), бамба́ра (Вх5ЛМ), бамбе́ра (Вх5ЛМ), бузю́мки́ (СбВЛ, ДС), ди́кі я́годи (Гт, МгЗК), є́годи (ШхГЦ), земляни́ка (Чн, Рг1, Ln, Ян2, Ос, РмСД, ПЦ, СЛ), землянка (Во), капшуки́ (ГрПД), клубниці (СлПС), клубні́ка лісова́ (МсСТ), красна ягода (СлПС), лісова́ я́года (МалЗК), лісові́ я́годи (МгГЦ, ЗК), лясні ягоди (ГбЛМ), материнка (АнВЛ), пазобник (Км), пазубинка (ЧнСЛ), пазюмки (Км), пазьомка (ВхДС), поземка (Км), позюмка (Rs, СлПД, ВЛ), позьо́мка(и) (Ан, Ян2, Сл, Ос, МсСД, СТ, ВЛ), полевниці (АнСТ), полевчиці (Км), половишник (АнСЛ), половниці (АнСТ), полониця(і) (Ан, СлСТ), полуни́ця(і) (Ан, Сл, Ос, Мс, МгСД, СТ, ПД, ВЛ, ПС, ЗК), полуниця лісна (ОсСТ), полуниця-суниця (Mk), полуни́ч(ш)ник (Ан, Ос, СмСД, ПД, СЛ), полуночник (АнСД), полявни́ці (СбСТ), пузінки́ (СбДС), пузю́мки (СбВЛ), синиця (Гв), сон(н)и́ця(і) (Gs, Жл, СлВЛ, ДС), суника (АнСЛ), суниня (Км), суни́ці (Сл, Ос, Мс, Гб, КобЗАГ), суни́ч(ш)ник (Пс, Вх7, Сл, Mk, ОсВЛ, ПЦ, ГЦ), суніци (См), трускавка(и) (Сл), тру́скавка лісна́ (ГбПЗ), хащові́ я́годи (МгЗК), черве́ні я́годи (МгЗК), черво́ні(а) я́годи(а) (Вх7, Rs, Ос, Он, КобВЛ, БО, ГЦ, ЗК), черле́ні я́годи (Пч, МгЗК), ша́пошники (ПрПС), шуни́ця (Вх7, ОнВЛ, БО), я́гідни́к (Вл, Пс, Ду, Сл, Гд, Mk, Ос, СбПД, ВЛ, СЛ, БО, ГЦ, ЛМ), я́года (Нв, Вх, Рг1, Мн2, Mj, Сл, Mk, Гб, КчЗАГ), я́годи (Ос, Гт, Он, Гб, Кч, Мг, КобСД, ВЛ, БО, ГЦ, ЗК), я́годни́к (Ан, Mk, СбПД, СЛ, ГЦ), я́годове зі́ллє (СбГЦ), яриця (Сл, СмПД).
Fragaria virginiana Duchesneполуни́ці вірґі́нські; суни́ці віргі́нські (Ру, Оп).
Fragaria viridis Duchesneсуни́ці зеле́ні (Ру, Оп); пазьомка гірська (Вх1), полуни́ці (Ру, Оп; Ср, Ан, Ів, Ян3, СлЗАГ), полуни́ця звича́йна (Сл), суни́ця хру́павка (Мл); ба́би (МлДС), земляника (ОсВЛ), клубни́к (Лс2ПЦ), клубника (Чн, Рг1, Ср, LnСД, СЛ, СТ), підкропивниця (ВхДС), позьомки (ОсВЛ), полениця (Ан, СлПД), поло́вни́ця (Вх, Ан, Пс, Ду), полониця(і) (Ан, Пс), полувни́ця (Гр), полуника (Сл), полуни́ця (Чн, Вх, Рг1, Вл, Пс, Мн2, Шм2, Mj, Ум, Ду, Сл, Mk, ОсЗАГ), полуни́чник (Ан, Гр, Сл, ОсПД), польовишник (Сл), польовни́ця (Гр), посянишні ягоди (СлСТ), суниці (ОсСД), хру́павка (Вх, АнБУ), хрускавки́ (Гр, ДуГЦ), хру́ставка (Вх7, ГбДС, БО), чепеґо́ва я́года (Вх7ЗК), черво́ні я́годи (ОнБО), я́гі(о)дник (Вх, ОсВЛ), ягоди (Ос, ГбСД, ЛМ).
Fragaria viridis Duchesne subsp. campestris (Steven) Pawl .суни́ці зеле́ні польові́.
Fragaria viridis Duchesne subsp. viridisсуни́ці зеле́ні типо́ві.