Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Geranium L.жураве́ць (Вх2, Вх3, Сл, Оп); гера́нь (Ру; Сл, Ук).
Geranium alpestre Schur [=Geranium sylvaticum L. subsp. alpestre (Schur) Domin & Podp.]жураве́ць альпі́йський; гера́нь альпі́йська (Ру, Оп).
Geranium asphodeloides Burm. fil. ** (Geranium tauricum Rupr.)жураве́ць кри́мський; гера́нь кри́мська (Ру, Оп).
Geranium bohemicum L.жураве́ць че́ський (Мл, Сл); гера́нь че́ська (Ру, Оп).
Geranium collinum Stephan ex Willd.жураве́ць па́горбовий; гера́нь па́горбкова (Ру, Оп), жураве́ць горбко́ви́й (Мл, Сл); вовцюг (ОсСД), герань (ОсПД), декохт (ОсПД), п’ять пальців (ОсПД).
Geranium columbinum L.жураве́ць голуби́ний; гера́нь голуби́на (Ру, Оп), жураве́ць голуб’я́чий (Мл, Сл); ла́стівчики (Вх, ЖлДС).
Geranium dissectum L.жураве́ць розсі́чений (Сл); гера́нь розсі́чена (Ру, Оп), жураве́ць розрі́зистий (Мл); змиї́вка (Вх7БО).
Geranium divaricatum Ehrh.жураве́ць розло́гий; гера́нь розчепі́рена (Ру, Оп), жураве́ць патла́ч (Мл); жураве́льник (ЯвСТ), троєцвітник (Ан, Кр, Шс2СД).
Geranium linearilobum DC.жураве́ць лінійнолопате́вий; гера́нь лінійнолопате́ва (Ру, Оп).
Geranium lucidum L.жураве́ць блиску́чий; гера́нь блиску́ча (Ру, Оп).
Geranium macrorhizum L.жураве́ць великокореневи́щний; гера́нь великокореневи́щна (Ру, Оп); гера́нь (МсСТ), кала́чик(и) (МсСТ), мушка́тель (МсСТ).
Geranium molle L.жураве́ць м’яки́й (Сл); гера́нь м’яка́ (Ру, Оп), жураве́ць мяго́нький (Мл); кучеря́ве зі́ллє (ШхГЦ).
Geranium nepalense Sweetжураве́ць непа́льський; герань непальська (Оп).
Geranium palustre L.жураве́ць боло́тяний (Сл); гера́нь боло́тна (Ру, Оп), жураве́ць баго́нний (Мл); авдотник (АнСД), вовчу́га (Рг1, Пс), волосник (ОсВЛ), враз жіночий (ОсВЛ), грабельник (ОсВЛ), грабки польові (ОсПД), гребениця (СмСД), гребениця лугова (АнСД), декохт (ОсВЛ), журавельник (ОсВЛ), журавельник болотяний (Сл), косарики (ОсВЛ), косарці (ОсВЛ), лишайник (СлСД), маточник (ОсВЛ), підгрудник (ОсПД), прибі́й (НвГЦ), синецвіт (ОсПД), стоколінець (АнСТ), ступа вовча (ОсПД), тремента́ль (Ан, ЖлВЛ).
Geranium phaeum L.жураве́ць те́мний; гера́нь те́мна (Ру, Оп), жураве́ць темня́к (Вх2, Мл, Сл); вовчу́га (Жл), волосник (HlБУ), жє́ла га́дєчі (Вх7ГЦ), жураве́льник (Жл), кро́вник (Вх, ЖлДС), лазанє́ц (КобГЦ), стопа вовча (TlСД).
Geranium pratense L.жураве́ць лучни́й (Сл); гера́нь лучна́ (Ру, Оп), жураве́ць лугови́й (Вх1, Вх6, Мл), носок лужний (Во); бузьочник (Во), васильки лісові (АнПС), вереск болотний (АнСЛ), вовчу́г(а) (Рг1, Ум, Ів, Сл, Mk, ОсСД, СТ), вовчу́ра (Ан, Ів), враз жіночий (ОсВЛ), грабельки́ (ВсВЛ), грабки (ОсПЦ), дворянин (АнВЛ), дзіндзівер (ОсСД), желудочна трава (LnСТ), журавельник (Рг1, Пс, СмСД), журавлинник (СрСТ), кленовий лист (ОсПД), кудрявчик (АнСЛ), лапа вовча (ОсПД), лапка орлина (АнСЛ), ла́пки́ во́вчі (Рг1, Пс, Жл, Кр, Ум, Ів, MkСД, ПД), лапошник (АнСЛ), лико вовче (ОсПД), маточник (АнПД), маточниця (ОсВЛ), пі(о)дорішник (Ан, СмСД, СЛ), пліснявка (ОсВЛ), ранник (ОсВЛ), ружа польова (АнПД), стопа вовча (ОсПД), сту́па во́вча (Ан, Ів, СмСД, ПД), сузик (АнСЛ), тоя берегова (ОсСД), тоя лісова (MkДС), троїця (АнПС), францовник (АнВЛ), червишник (АнСЛ), черевички зозулині (СлПС).
Geranium purpureum Vill.жураве́ць пурпуро́вий; гера́нь пурпу́рна (Ру), герань пурпурова (Оп).
Geranium pusillum L.жураве́ць дрібни́й (Вх1, Сл); гера́нь мале́нька (Ру, Оп), жураве́ць дрібо́нький (Мл); васильок собачий (Ан, ШсСТ, СЛ), гризник-зілля (ОсВЛ), гуслі (АнВЛ), зілля од лихорадки (ОсСД), косарики (ОсВЛ, ПЦ), сіре зілля (ОсВЛ).
Geranium pyrenaicum Burm. fil.жураве́ць пірене́йський (Мл, Сл); гера́нь пірене́йська (Ру, Оп), журавець нирковатий (Вх1); деревлянка (MkПЗ).
Geranium robertianum L.жураве́ць смердю́чий (Сл); гера́нь Ро́берта (Ру), герань Робертова (Оп), жураве́ць воню́чий (Вх1, Вх6; Сл); вонюх (См), воня́к (МалЗК), воня́чка (См, МалЗК), герань вонючий (Сл), журавельник (Рг1, MkПД), журавельник смердючий (Км), жура́влики (КобБО), зілля від серця (ОсСД), носики журавлеві (Км), смердю́чка (ДмиДС).
Geranium rotundifolium L.жураве́ць круглоли́стий (Мл, Сл); гера́нь круглоли́ста (Ру, Оп); волоконник (НвВЛ), волосник (Ан).
Geranium sanguineum L.жураве́ць крива́вий (Сл); гера́нь крива́во-черво́на (Ру, Оп), жураве́ць кро́вник (Вх1, Вх2, Мл); бобовишник (АнСТ), вовчиця (АнСЛ), волоко́нник (Жл), волосни́к (Рг1, Пс, Жл, Ян2СД), ворі́шина (ВхДС), герань пурпуровий (Сл), гістівни́к (ГдБО), гостинник (Ан, MkПД), гостівни́к (Рг1, Пс, Жл, Ян2, СлСД), грабельки (АнСЛ), грабельник (АнСЛ), громник (АнСД), дебринець (НвВЛ), декохт (ОсПД, ВЛ), декохт тайний (ОсВЛ), дзіндзівер (ОсСД), дід (АнСЛ), добрувка (АнПЦ), дубрі(о)вка (Ан, СмСД, ПЦ), живуща (АнСЛ), зензіум (ОсСД), золотни́к (Шх, СмДС, ГЦ), коситин (АнВЛ), кров (АнСЛ), кровник (СмДС), лапа вовча (LnСТ), ломотна трава (АнСЛ), любисток польовий (АнПД), маточник (ОсПД), мир-зі́лля(є) (Рг1, Пс, Жл, Сл, СмБУ), орішина (НвВЛ), піддубник (Ан, LnСТ, ПС, СЛ), подплешник (АнСТ), радка (ОсВЛ), радочка (ОсВЛ), рожа борова (АнПС), ружове зіллє (RsВЛ), сильник (ОсВЛ), стоколінник (АнСД), стопа́ во́вча (Рг1, Пс, Жл, Сл), то́я польова́ (Ан, Ду, СлПД), уразник (ОсВЛ), уступа вовча (АнПД).
Geranium sibiricum L.жураве́ць сибі́рський (Мл, Сл); гера́нь сибі́рська (Ру, Оп).
Geranium sylvaticum L.жураве́ць лісови́й (Мл, Сл); гера́нь лісова́ (Ру, Оп); грабки (Км), грабки́ св. Іва́на (Вх, ЖлДС), лазанє́ц (КобГЦ), па́льчики (ВхДС), пупавник (АнСЛ), собача травка (АнСЛ), стоколі́нник (Ан, ІвСД).
Geranium sylvaticum L. subsp. alpestre (Schur) Domin & Podperaжураве́ць лісови́й альпі́йський.
Geranium sylvaticum L. subsp. sylvaticumжураве́ць лісови́й типо́вий.
Geranium tauricum Rupr. = Geranium asphodeloides Burm. fil.
Geranium tuberosum L.жураве́ць бульби́стий; гера́нь бульби́ста (Ру, Оп).
Geranium sp.дзюб бусячий (Mk), жураве́льник (Ан, Шм2, Ду, Ів, Сл), жура́вчик (ДмиДС), кала́чики (Ян4, УкСТ), кобі́та (ОнБО), матошник широкий (СлСл), прутік (HlБУ), стародуб (ОсСД).