Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «glechoma hederacea»
Шукати «glechoma hederacea» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Glechoma hederacea L.розхі́дник звича́йний (Сл, Ру, Оп); котя́чка розхі́дниця (Вх1, Вх6, Мл), розхі́дник плющови́дний (Ру); бара́нчик польови́й (СбЗК), бишишник (ОсПД, ВЛ), блющ (Го2СЛ), блющик (Км), блющок земний (Mk), бу́дра (Чн, Рг1, Пс, Жл, Ду, См, МгСТ, СЛ, ЗК), булки́ котя́чі (Гв, Во, Вх7СЯ), воню́чка (СбПС), колючки́ (СбСТ), копитня́к си́ній (ПчЗК), копієшник (АнСЛ), копі́йчана трава (КобПД), костянка (См), ко́тик(и) (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ду, Ів, Сл, Ос, СмСД, ПД, ВЛ, ПС, СЛ), котки (RsВЛ), котовник (Ан, Hl, КрСД, СЛ, БУ), котя́чка (Вх, Mk, МгПД, ДС, ЗК), котячник (См), коцимунда (Гв), ко́цурни́к (Вх7ЛМ), кошачки́ (Рг1, Пс, Жл, СмСД), кошачник (Пс), коше́чник (Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум), крапива лісна (АнСЛ), крото́(і)вник (Во, Жл, Км, МгЗК), кудерман (Км), кудра (АнПД), кундерма́н (Вх, Жл, Вх6ДС), малинова травка (АнСЛ), метлиця дика (Го2СЛ), мнє́тка мура́щина (СбГЦ), мня́та кі́(у́)нська (МгЗК), мня́та котя́ча (МгЗК), мня́та лісова́ (МгЗК), му́дики (Вх, Вл, Жл, Вх1, Rs, MkВЛ), мудики вторичні (ОсСД), м’ята́ (МгЗК), м’я́та ди́ка (Ан, КобСЛ, БО), м’ят(к)а кінська (Вх, Вх1, МгДС, ЗК), м’ята кошача (Рг1, Пс), м’я́та́ ку́нська (МгЗК), м’я́та лісова́ (Ан, Ів, Сл), м’я́та соба́ча (МсСТ), м’яточник (АнСЛ), окладник (ОсСД), опухова трава (Км), орлики (АнПС), па́сочки (СбСТ), плющ (Ав, Ан, Жл, Вх1, Вх7, МгСД, ЗК, СЯ), плющик (Сл), повзуно́к (СбСД), пристрісни́к (МгЗК), розхі́(о́)дни́к (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх1, Mj, Ум, Ян2, Ду, Ів, Сл, Ос, МгЗАГ), розхудни́к (МгЗК), ряс (Ан, TlСТ, СЛ), ря́ска (СбСТ), складник (ОсСД), соба́чки (СбСТ), тяглик (ОсВЛ), ча́брик польови́й (МгЗК), чистар (ОсПД), чистотіл (ОсПД), ша́ндра (Ан, Ду, Ів, Mk, ОсСТ, ПД), яблунове зіллє (АнСТ), яйка коцурі (ГбЛМ), я́йця котя́чі (Вх, Вх1, Ду, МгВЛ, ЗК), я́йця коцу́рови (МгЗК), я́йця коцу́рячі (МгЗК), я́йця ма́чачі (МгЗК).