Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «hieracium pilosella»
Шукати «hieracium pilosella» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Hieracium pilosella L.нечуйві́тер звича́йний, нечуйві́тер волоси́стий (Сл); корса́тка волоси́ста (Мл), корсатка космата (Вх1), нечуйвітер волохатенький (Оп), нечуйві́тер волоха́тий (Ру); а́рник (МгЗК), во́гник (МгГЦ), волосни́к (Rs, Mk, Ос, Мг, СбСД, ПД, ВЛ, БО, ЗК), ву́ха ми́шачі (СбПД), ву́хо вежме́же (СбСТ), ву́шко ми́шаче (Ан, СбСТ, ВЛ, ДС), вушко мише (LnСТ), жовтине́ць (БкБУ), жовтомохоро́чник (МгЗК), жовтоцві́т (МгЗК), жовтючки́ весне́ві (МгЗК), зілля від уразу (ОсВЛ), ку́пи́на (Сл, СбСТ, ВЛ), лапки котячі (Сл, СмПД), лихора́дка (СбПД), лихорадочна трава (LnСТ), масло воронє (НвВЛ), мо́лоч (МгЗК), молоча́й (СбПЦ), молочай молочний (ОсПД), молочай товарячий (ОсПЦ), молочка́вець (МгЗК), молочко́ (СбБО), му́фтики (МгЗК), недоспілок (Км), нечу́йві́тер (Чн, Рг1, Ср, Вл, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Кр, Ум, Шс2, Гр, Ян2, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Пч, Мг, СбЗАГ), о́гник (МгЗК), одува́нчики жовте́нькі (СбСТ), осо́т (МгЗК), о́чник (СбЗК), пади́волос (МгЗК), повити́ця пуста́ (МгЗК), ріпачо́к (МгЗК), свеколка борова (АнПС), сліпачо́к (Mk, СбДС, ГЦ), сліпота́ (СбВЛ), тря́сця (СбДС), уса́ня (Вх1, СбСТ, ЗК) у́шко ми́шачоє (МгЗК), ястреби́нка (СбСТ), я́стребник (СбСТ), яструбни́к (СбДС).