Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «juniperus»
Шукати «juniperus» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Juniperus L.ялове́ць (Вх2, Сл, Ру, ОпПС, ПЗ).
Juniperus chinensis L.ялове́ць кита́йський (Оп).
Juniperus communis L.ялове́ць звича́йний (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); божевельник (СлСД), борови́ця (См, МсСТ), боя́рочник (Мг2ЗК), буже(а)вельник (Сл, ОсСД), воскові́ я́годи (МсСТ), джа́рап (Сл, Ат, Мг2ГЦ), джара(я)пин (Км, См), дженепона (Км), дженяпин (Км), дженяпни́к (Мг2ЗК), дженятни́к (См, Мг2ЗК), джерапин (Км), джереняпин (См), дже́ре́п (Км, Мг2, КобБО, ГЦ, ЗК), джерепі(и)й (Км), джерепона (См), дже(и)ря́пин (Км, Ат, Мг2, КарГЦ, ЗК), джеряпни́к (Мг2ЗК), дже(і)рятин (Км, См), джинипен (Км), джиняга (Км), джиняпа (Км), джиня́пина (Км, МалЗК), джиняпинник (Км), джинятник (Км), джиряпа (Км), джінятка (См), джірянина (См), дзвінятина (См), діряпин (См), драчни́к (Мг2ЗК), єло(е)ве́ць (Вх7, Ат, СмДС, БО), жарабник (См), жа́ра́п (Ат, КобБО, ГЦ), жарапни́к (Жл), женє́пин(ь) (Жл, Бк, Ат, Гб2БУ, ГЦ), женєпи́р (Жл), женіпен (Км), женітин (Км), женя́пин (АтГЦ), же́реб (Жл), же́(є́)реп (Вх7, Дб, Ду, Км, Ук, Ат, КобГЦ), жерепій (См), жерепник (Сл), жеря(а)пи́н (Км, Ат, СмЗК), жеряфин (См), жєрт (КмЗК), жиня́тка (Мг2ЗК), жинятни́к (Гд, Пч, Мг2БО, ЗК), жиря́па (Мг2ЗК), жиряпен (См), жірфин (Км), жіряб (Км), жірябин (Км), жіряпина (Км), жірятин (Км), жірятник (См), жіряшень (Км), лакри́чник гладки́й (МсСТ), лиля́ч (Мг2ЗК), можеве́льник (Во, Рг1, Жл, Ум, Ян2, Ів, Сл, Ос, Мг2СД, ПД, СЛ, ЗК), можуха (TlСД, СЛ), олівце́ве де́рево (Ук), осоло́дка (МсСТ), родовни́к (Мг2ЗК), сабина (Tl), те́рен (Мг2ЗК), тернячки́ (Мг2ЗК), тетеревиний кущ (Км), тетеревині ягоди (См), фіома́к (Вх7, ДуЛМ), ченіпин (См), череп (См), черябин (См), черяпін (См), чиняпень (См), чірямин (См), чіряпен (См), ядл(в)ове́ць (Жл, Вх5, Сл, Ат, ГбПЗ, ЛМ), яли́не́ць (Вх7, Он, Ат, Мс, Мг2, КобСТ, БО, ЗК), яли́ця (Ат, Мг2ЗК), яліве́ць (Жл, Гр, Ду, Сл, Ук, Ат, ПчБО, ЗК), ялівни́к (Мг2ЗК), ялінець (Км), ялни́к (Мг2ЗК), яло́ве де́рево (Мг2ЗК), яло́ве́ць (Гв, Hz, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Hl, Mj, Гр, Ян2, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Он, Ат, Пч, Мс, Гб, Мг2, ДмиЗАГ), яловець кущуватий (Сл), ялови́к (Мг2ЗК), ялови́ць (СтоЗК), ялопух (См), ялувець (См), ялувни́к (Мг2ЗК).
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak.ялове́ць звича́йний альпі́йський; яловець женятин (Вх1), яловець карловатий (Вх6), ялове́ць низе́нький (Сл), яловець приземковатий (Вх2); дженє́пин (КобГЦ), джеряпни́к (КарЗК), женє́п (Вх2, Вх7ГЦ), женє́пин (Вх6, Вх7, Шх, КобГЦ), женє́пир (Вх2, Вх6, Вх7ГЦ), женєтин (НвГЦ), женяти́н (Жл), же́реп (Кар, КобГЦ), кедрове зіллє (ШхГЦ), ялове́ць (Нв, КобБО, ГЦ), яловець карликовий (Сл).
Juniperus communis L. subsp. communisялове́ць звича́йний типо́вий.
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C.Presl) Nymanялове́ць звича́йний низьки́й.
Juniperus excelsa Bieb.ялове́ць висо́кий (Ру, Оп).
Juniperus foetidissima Willd.ялове́ць смердю́чий; ялове́ць воню́чий (Ру, Оп).
Juniperus hemisphaerica J. & C.Presl [=Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C.Presl) Nyman]ялове́ць низьки́й; ялове́ць низькоро́слий (Ру, Оп).
Juniperus oxycedrus L.ялове́ць черво́ний (Оп).
Juniperus sabina L.ялове́ць коза́цький (Мл, Сл, Ру, Оп); яловець зверник (Вх1); арти́ш (Гр, Сл), верес (Сл), донник (АнСТ), зве́рник (Жл), кровогон (Ан), мі́сячник (Ан, Ів), можевельник (АнСТ), можжевельник козацький (ЧнСЛ), савина (MkПД), ялове́ць (Жл, Ум, Ів), яловець донський (Сл).
Juniperus sibirica Burgsd. [=Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak.]ялове́ць сибі́рський (Ру, Оп).
Juniperus virginiana L.ялове́ць вірґі́нський (Вх1, Вх6); ялове́ць віргі́нський (Сл, Ру, Оп); кидр вірґінський (Mk).