Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lactuca L.салат, салата (Вх2, Сл); латук (Ру, Оп; Ук).
Lactuca chaixii Vill. [=Lactuca quercina L. var. integrifolia (Bogenh.) Bischoff]салат стрілолистий, салата стрілолиста (Мл, Сл); латук Ше (Ру, Оп).
Lactuca quercina L.салат дуболистий, салата дуболиста (Мл, Сл).
Lactuca quercina L. subsp. wilhelmsiana (Fischer & C.A.Meyer ex DC.) Ferákováсалат дуболистий Вільгельмса, салата дуболиста Вільгельмса.
Lactuca quercina L. var. integrifolia (Bogenh.) Bischoffсалат дуболистий стрілолистий, салата дуболиста стрілолиста.
Lactuca saligna L.салат солонцевий, салата солонцева (Сл); латук солончаковий (Ру, Оп), салата солончакова (Мл).
Lactuca sativa L.салат сійний, салата сійна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); латук посівний (Ру, Оп), салат (Ру, Оп; Рг1, Ln, Пс, Мн2, Ук, МсЗАГ), салата огородна (Во); латушка (Шс2СТ), салата (Рг1, Ср, Жл, Мн2, Вх3, Hl, Ум, Rs, Гр, Ян4, Ду, Сл, Mk, Лс1, УкЗАГ), салата листкова (Mk), шалата (Жл, Mj, Ду, MkПД, БУ). \ Сорти: салата голова(с)та (Вх1, Mk), с. довголиста (Вх1), с. краківська (Вх6), с. кучерява (Mk), с.-кучерявка (Вх1), с.-пстругівка (Вх1), с. римська (Mk), с. червона (MkПД), с. шпараґова (Mk).
Lactuca serriola L.салат компасний, салата компасна; какиш (Сл; Ср, Ан, Ln, Шс2, Ян1, Ду, ІвСД, СТ, ВЛ), латук дикий (Ру, Оп; АвСД), латук компасний (Оп), салата дика (Во, Вх1, Вх6, Мл; HlБУ); гірчак (ОсСД), зайчик (АнСЛ), какіш (МчПД), козелець звичайний (См), козельці заячі (СлСД), кукіль (Ян4СТ), латук (LnСТ), лопуцьок (Го1СД), лочиця (Во, Жл), мелькан (Сл), молокан (Ан, Кр, Шс2, УкСД, СТ, СЛ), молочай (Ав, Жл, Сл, Mk, КчСД, ПД, СЛ, БО), молочай хазяйський (ОсСД), молочак (Ян4СТ), молочий (MkПД), молочка (Рг1, Жл, Сл), молочко (Рг1, Пс, Кр, Ум, Ду, Ів, Сл, БкСД, БУ), шалата тальянська (ГдБО).
Lactuca tatarica (L.) C.A.Meyerсалат татарський, салата татарська; латук татарський (Оп), молостень татарський (Мл, Сл); межівнички (ГтЗК), молочай синій (Шс2СТ), синяк (ГтЗК).
Lactuca tuberosa L. = Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh.
Lactuca viminea (L.) J. & C.Preslсалат прутяний, салата прутяна; латук прутовидний (Ру), салата лозувата (Сл), салата прутикова (Мл).
Lactuca virosa L.салат отруйний, салата отруйна (Мл, Сл); салата їдка (Вх1, Вх6), салата ядовита (Во); лопуцень (АнСЛ), лопуцьок (Го1СД), молочай (Сл), молочко (МлВЛ).
Lactuca wilhelmsiana Fischer & C.A.Meyer ex DC. [=Lactuca quercina L. subsp. wilhelmsiana (Fischer & C.A.Meyer ex DC.) Feráková]салат(а) Вільгельмса; латук Вільгельмсона (Ру), латук Вільгельмсонів (Оп).
Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh. ** (Lactuca tuberosa L.)бульбосалатник південний; латук бульбоносний (Ру).