Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 30 статей
Запропонувати свій переклад для «lathyrus»
Шукати «lathyrus» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lathyrus L.горо́шок (Сл; Гв, Вх, ГбВЛ, ДС); чи́на (Ру, Оп; Сл, Ук).
Lathyrus aphaca L.горо́шок безли́стий; чи́на безлисто́чкова (Ру, Оп).
Lathyrus aureus (Steven) Brandzaгоро́шок золоти́стий; чи́на золоти́ста (Ру, Оп).
Lathyrus cicera L.горо́шок ну́товий; чи́на ну́това (Ру, Оп).
Lathyrus digitatus (Bieb.) Fioriгоро́шок пальча́стий; чи́на пальча́ста (Ру, Оп).
Lathyrus hirsutus L.горо́шок шорстки́й; горо́шок мохна́тий (Мл), горо́шок шерстковоло́сий (Сл), чи́на шорстка́ (Ру, Оп).
Lathyrus incurvus (Roth) Willd.горо́шок зі́гнутий; горо́шок зі́гнений (Мл, Сл), чи́на зі́гнута (Ру, Оп).
Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.горо́шок гладе́нький; заячий горох ржавий (Вх1), чи́на гладе́нька (Ру, Оп); горо́шок (Гб2, КобГЦ).
Lathyrus latifolius L.горо́шок широколи́стий (Сл); чи́на широколи́ста (Ру); зілля од дання (СлПЦ).
Lathyrus laxiflorus (Desf.) O.Kuntzeгоро́шок рідкоцві́тий; чи́на рідкоквітко́ва (Ру, Оп).
Lathyrus niger (L.) Bernh.горо́шок чо́рний (Сл; ОсВЛ); чи́на чо́рна (Ру, Оп), чорно́зілля (Сл; Чн, Мн2, Го2, Шм, Mk, ОсСД, ПД, СЛ); волошка (АнСЛ), горох журавлиний (АнСД), горох чорний (LnСТ), горошок (АнСЛ), горошок дикий (СлДС), желізна трава (АвПС), залі́зна трава́ (Ан, ГрПС), клад (СмПС), клод (АнПС), крівавник (ОсПД), лакориця (ОсСД), лакричник (ОсВЛ), окладник (Ан, СмСД), трилистник (Сл, СмСД, ВЛ), укла́дни́к (Ав, Ln, Пс, Жл, Ду, MkСД, СТ, ПД), цар-зі́лля(є) (Вл, Пс, Ду, Сл, СмВЛ), циганка (LnСТ), чай грудний (ОсВЛ), черевички зозулині чорні (АвСД), чистик розовий (АнПС), чорна трава (АвСД, ПС), чорне зілля (Вл, Пс, Сл, Mk, ОсСД, ПД, ВЛ, СЛ).
Lathyrus nissolia L.горо́шок злаколи́стий; горо́шок траволи́стий (Мл, Сл), чи́на злаколи́ста (Ру, Оп).
Lathyrus odoratus L.горо́шок запашни́й (Ру, Оп); горо́шок паху́чий (Мл, Сл), чи́на запашна́ (Ру, Оп); горо́шок души́стий (Рг1, Mk).
Lathyrus pallescens (Bieb.) C.Kochгоро́шок бліди́й; горо́шок сива́вий (Мл), горо́шок сиве́нький (Сл), чи́на бліда́ (Ру, Оп); горошок польовий (ШсСТ), сочевичник (ШсСТ).
Lathyrus palustris L.горо́шок боло́тяний (Мл, Сл); чи́на боло́тна (Ру, Оп).
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garckeгоро́шок панно́нський; горо́шок уго́рський (Мл, Сл), чина паннонська (Оп); горошок польовий (ШсСТ), зілля од поганюки (ОсВЛ), сочевичник (ШсСТ), чисте́ць (Рг1, Ан, Шс, ДуСТ).
Lathyrus pisiformis L.горо́шок горохоподі́бний; горо́шок горохува́тий (Мл, Сл), чи́на горохови́дна (Ру, Оп).
Lathyrus pratensis L.горо́шок лучни́й (Сл); горошок луговий (Вх1; Mk), горо́шок лукови́й (Мл), чи́на лучна́ (Ру, Оп); би́кинь ди́кий (МгЗК), вразник (ОсВЛ), горо́х ди́кий (МгГЦ, ЗК), горо́х ми́шачий (МгЗК), гороша́нка (МгЗК), гороши́на (МгЗК), горо́шок (Ум, Ів, Сл, См, МгСД, ЗК), горошок жовтий (Чн, LnСТ, СЛ), горо́шок журавли́ний (Ум, Ів), горошок котячий (См), горошок лісний (ОсПД), горошок потячий (Км), жовту́шник (МгЗК), ле́нча ди́ка (МгЗК), линта (СлПД), лугени́ця (МгГЦ), лугови́к (МгЗК), луце́рна ди́ка (МгЗК), мучи́ця (МгЗК), окладник (MkСД), ороша́нка (МгЗК), па́ворози жо́вті (МгЗК), пасульки́ (МгЗК), пе́сики жо́вті (МгЗК), прилю́б-зі́лля (МгЗК), сережки (Матері) Марії (Ан, СмПС), стрілець-трава (АнСЛ), стручки́ жо́вті (МгЗК), стру(ю)чки́ журавли́ні (Ан, Ів, Сл, МгСТ, СЛ, ЗК), фасо́ля ди́ка (МгЗК), чи́на (МгЗК), чина жовта (Ан, Ян2, СлСД), чина лугова (Го2СЛ).
Lathyrus rotundifolius Willd.горо́шок круглоли́стий; чи́на круглоли́ста (Ру, Оп).
Lathyrus sativus L.горо́шок сі́йний (Мл, Сл); чи́на посівна́ (Ру, Оп); бурча́к (ГбСТ), горох вугластий (Сл), горох косий (Сл), горох німецький (ШсСТ), горо́х угла́стий (Ср, Ln, Шс, Ян2, Ян4, СлСД, СТ), горошок німецький (Сл, Mk), горошок углуватий (Сл), зуб бабій (АнСЛ), зуб кінський (АнСТ), чина (Ln, СлСТ).
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.горо́шок ске́льний (Ру); чина скельна (Оп).
Lathyrus setifolius L.горо́шок щетиноли́стий; чи́на щетиноли́ста (Ру, Оп).
Lathyrus sphaericus Retz.горо́шок куля́стий; чи́на куля́ста (Ру, Оп).
Lathyrus sylvestris L.горо́шок лісови́й (Вх1, Мл, Сл); чи́на лісова́ (Ру, Оп; Сл); горох журавлиний (Пс, Мн, Сл, Mk, ОсПД, ПЦ), горошок (ОсПЦ), горошок дикий (ШсСТ), горо́шок журавле́вий (Рг1, Жл), горо́шок журавли́ний (Пс, Сл, ОсПЦ), декокт польовий (АнСД), довгокіс (СлПС), коси (ОсВЛ), люби́-мене́ (Жл), люби́-мене́-не-поки́нь (Рг1, Пс, Жл, Мн, Ду, СмСД), марму́рник (Нв, Вх1ГЦ), окладник (СмСД), подорва (АнПД), укла́дник (Рг1, Пс, Ду, СмСД, ПС), черевички (HlБУ).
Lathyrus transsilvanicus (Sprengel) Fritschгоро́шок трансильва́нський; чи́на трансільва́нська (Ру, Оп).
Lathyrus tuberosus L.горо́шок бульби́стий (Сл); горо́шок бульви́стий (Вх1, Мл), чи́на бульби́ста (Ру, Оп); березка (АнСТ), вихлілил (АнСТ), вразник (ОсВЛ), горішина (Ян4СТ), горішок земляний (Сл), горошок (Ян1, Ян3, СлСТ), горошок душистий (ШсСТ), горошок земляний (Сл), горо́шок кра́сний (Рг1, Пс, Мн, Ум, Шс, ІвСТ), горошок розовий (Ан), горошок степний (ОсСД), жола підземна (Mk), кабанець (СлВЛ), королів цвіт красний (АнСТ), ла́сковиця (Ан, ІвСТ), орішки (СрСТ), орі́шки земляні (Ln, Шс, ОсСТ), орішок земляний (ЧнСЛ), стручки журавлині (Сл), черевички (Ян1, Ян4СТ), чечевичка (СлСТ), чина рожева (Пс), чи́на ро́зова (Рг1, Ан, Ду, Сл).
Lathyrus variegatus (Ten.) Gren. & Godron = Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. ** (Lathyrus variegatus (Ten.) Gren. & Godron)горо́шок строка́тий; горо́шок ряби́й (Сл), горо́шок сорока́тий (Мл), чина ряба (Оп), чи́на синюва́та (Ру).
Lathyrus vernus (L.) Bernh.горо́шок весня́ни́й (Вх6, Мл, Сл); волівник ярий (Во), заячий горох весняний (Вх1), чи́на весня́на́ (Ру, Оп); бики́нь (МгЗК), бики́нь ди́кий (МгЗК), веснянка(и) (Ан, СмПЗ), горо́х (Ан, МгПД, ЗК), горо́х гороби́ний (Ан, Mj, Ів, Mk, СмСД, ПД), горо́х ди́кий (Ум, Ів, МгЗК), горох журавлиний (СмПД), горо́х за́ячий (Нв, Жл, MkВЛ, ГЦ), горо́х ми́шачий (МгЗК), горох мишиний (MjПД), горох мошиний (MkПД), гороша́нка (МгЗК), гороши́на (МгЗК), горошни́к (МгЗК), горошник лісний (HlБУ), горошок (Mj, Ос, МгВЛ, ЗК), горо́шок гороби́ний (Ум, Ду, Ів, СмСД), горо́шок ди́кий (Ан, Ів, Сл, МгСД, ЗК), горошок заячий (Вх, СмВЛ, ДС), грабина (СлВЛ), кікоть орлів (АнПС), когу́тики (МгЗК), косиці (Го2СЛ), ле́нча (МгЗК), ле́нча ди́ка (МгЗК), лугови́к (МгЗК), луце́рна (МгЗК), луце́рна ди́ка (МгЗК), мучи́ця (МгЗК), ограб (СлВЛ), оро́х потя́чий (МгЗК), ороша́нка (МгЗК), оро́шок (МгЗК), пасульки́ (МгЗК), петрушок (АнСЛ), пі́вники (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, СмПД), ра́нник (Ан, СмСД, СТ), ряст зозулин (Сл, Mk), серде́ш(ч)на трава́ (Рг1, Ан, Пс, Ян2, Ду, Ів, Mk, МгСД, ЗК), суховершки (ОсВЛ), тро́пник (Ан, Жл, ДуВЛ), фасо́ля ди́ка (МгЗК), череви́чки (Рг1, Вл, Ан, Пс, Ду, Ів, Сл, МгСД, ЗК), черевички волоскові (MkПД), череви́чки зозу́л(ьч)ині (Ан, Ів, Mk, Ос, ГбСД, ПД, ВЛ, СЛ), чистик (СмСЛ), чистяк (АнПС), чобітки зазульчині (MkБУ), чорна борова трава (АнПС), чорне зіллє (АнСД).
Lathyrus sp.сочевичник (LnСТ).