Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lathyrus vernus (L.) Bernh.горо́шок весня́ни́й (Вх6, Мл, Сл); волівник ярий (Во), заячий горох весняний (Вх1), чи́на весня́на́ (Ру, Оп); бики́нь (МгЗК), бики́нь ди́кий (МгЗК), веснянка(и) (Ан, СмПЗ), горо́х (Ан, МгПД, ЗК), горо́х гороби́ний (Ан, Mj, Ів, Mk, СмСД, ПД), горо́х ди́кий (Ум, Ів, МгЗК), горох журавлиний (СмПД), горо́х за́ячий (Нв, Жл, MkВЛ, ГЦ), горо́х ми́шачий (МгЗК), горох мишиний (MjПД), горох мошиний (MkПД), гороша́нка (МгЗК), гороши́на (МгЗК), горошни́к (МгЗК), горошник лісний (HlБУ), горошок (Mj, Ос, МгВЛ, ЗК), горо́шок гороби́ний (Ум, Ду, Ів, СмСД), горо́шок ди́кий (Ан, Ів, Сл, МгСД, ЗК), горошок заячий (Вх, СмВЛ, ДС), грабина (СлВЛ), кікоть орлів (АнПС), когу́тики (МгЗК), косиці (Го2СЛ), ле́нча (МгЗК), ле́нча ди́ка (МгЗК), лугови́к (МгЗК), луце́рна (МгЗК), луце́рна ди́ка (МгЗК), мучи́ця (МгЗК), ограб (СлВЛ), оро́х потя́чий (МгЗК), ороша́нка (МгЗК), оро́шок (МгЗК), пасульки́ (МгЗК), петрушок (АнСЛ), пі́вники (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, СмПД), ра́нник (Ан, СмСД, СТ), ряст зозулин (Сл, Mk), серде́ш(ч)на трава́ (Рг1, Ан, Пс, Ян2, Ду, Ів, Mk, МгСД, ЗК), суховершки (ОсВЛ), тро́пник (Ан, Жл, ДуВЛ), фасо́ля ди́ка (МгЗК), череви́чки (Рг1, Вл, Ан, Пс, Ду, Ів, Сл, МгСД, ЗК), черевички волоскові (MkПД), череви́чки зозу́л(ьч)ині (Ан, Ів, Mk, Ос, ГбСД, ПД, ВЛ, СЛ), чистик (СмСЛ), чистяк (АнПС), чобітки зазульчині (MkБУ), чорна борова трава (АнПС), чорне зіллє (АнСД).