Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lepidium L.хріниця (Сл); хрінниця (Ру, Оп; Ук).
Lepidium campestre (L.) R.Br.хріниця польова (Мл, Сл); хрінниця польова (Ру, Оп); кашка (ШсСТ), льонок польовий (Mk).
Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell.хріниця хрящувата; хрінниця карталінська (Ру), хрінниця хрящувата (Оп).
Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. subsp. cartilagineumхріниця хрящувата типова.
Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. subsp. pumilum (Boiss. & Balansa) Hedgeхріниця хрящувата низька.
Lepidium crassifolium Waldst. & Kit. [≈Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. subsp. cartilagineum]хріниця товстолиста; хріниця груболиста (Мл, Сл), хрінниця товстолиста (Оп).
Lepidium densiflorum Schraderхріниця густоцвіта; хрінниця густоцвіта (Ру, Оп).
Lepidium graminifolium L.хріниця злаколиста; хрінниця злаколиста (Оп).
Lepidium latifolium L.хріниця широколиста (Мл, Сл); хрінниця широколиста (Ру, Оп); белмець (АнСТ), бобовичник (АнСТ), гірчак (Ан, Ів, ОсСТ, СЛ), каноперевець (АнСТ), канук (АнСТ), кашка гороб’яча (Ан, Ів, СлСТ), любисток водяний (АнСТ), подхрінник (АнСЛ), смог (АнСТ), хрениця (MkПД), хрін собачий (Чн, Ан, Ів, СлСЛ), хрінина (Ан), хрін(н)иця (Рг1, Ln, Пс, Мн2, Ум, Шс, Шс2, Ду, ІвСТ), хрінок (Ср, Ln, Шм, Ум, Шс, Шс2, Ян4, Ів, СлСТ).
Lepidium lyratum L.хріниця лірувата.
Lepidium lyratum L. subsp. lacerum (C.A.Meyer) Thell.хріниця лірувата роздерта.
Lepidium perfoliatum L.хріниця пронизанолиста; хріниця жовта (Мл, Сл), хрінниця пронизанолиста (Ру, Оп); віниччя (Ян4СТ), віниччя жовте (АнСТ), кресс (ОсПД), ласка(о)вець (Ср, Ан, Ln, Шм, Шс, Ян4, СлСТ), молочай гадючий (Ян1, Ян4СТ).
Lepidium pumilum Boiss. & Balansa [=Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. subsp. pumilum (Boiss. & Balansa) Hedge]хріниця низька; хрінниця низька (Ру, Оп).
Lepidium ruderale L.хріниця смердюча; вонючка (Сл; Ав, Ан, Ln, Жл, Вх1, Шс, ГрСД, СТ), хріниця вонюча (Мл), хрін(н)иця песя (Вх1, Вх3; Жл), хрінниця смердюча (Ру, Оп); бродка (ОсСД), віник-гірчак (СлСЛ), віники вонючі (СлСЛ), вінички (Ан, Ду, Ів, Сл, ОсСД, СТ, ПД, СЛ), вінички заячі (ОсВЛ), віничник (Ан, Шм, Шс, СлСТ), вонюче зіллєчко (Ав, АнСД), вонюче зілля (Ln, Гр, Сл, ОсСД, СТ), гречечка (ОсСД), зайчик(и) (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, СмВЛ), заячик (Жл), зілля від трясці (ОсВЛ), клапавник (HlБУ), клоповник (Ав, Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Жл, Шм, Шс, Ян4, MkСД, СТ, ПД, СЛ), ласковець (Ян1, Ян4СТ), лихорадочна трава (АнВЛ), лихорадочник (ОсСЛ), метелиця (Mk), метелишник (Ан, Ів), метелочки (Рг1, Ан, Пс, Жл), нехворощ вонючий (СлСД), нехворощ полева (ОсСЛ), нечуйвітер (ОсСД), перчак (Ян1, Ян4СТ), перчик (ОсСТ), пометки собачі (АнПД), поміт курячий (ОсСД), пропасник (ОсВЛ), рижуха (Ан, ІвПД, ВЛ), свинюшкин (LnСТ), слідочки цапові (ОсВЛ), трава од лихорадки (ОсСЛ), цапове зілля (ОсВЛ), червишник (ОсСТ), чортове зілля (ОсВЛ).
Lepidium sativum L.хріниця сійна (Мл, Сл), крес-салат (Ру, Оп; Рг1, LnСТ); жерюха сійна (Во), хріниця жерюха (Вх1), хрінниця посівна (Ру, Оп); жерелуха (Гр, Ду), жерлуха (Гр, Ду), жеруха (Вх, Ан, Пс, Шм, Ум, Ів, СлДС), жируха (Чн, Рг1, Лч, Ln, Го1, Ів, СлСТ, СЛ), перечниця (Во), режуха (Мн2, MkПД), ріжуха (Во), фируха (HlБУ).
Lepidium syvaschicum Kleopowхріниця сиваська; хрінниця сиваська (Ру, Оп).
Lepidium turczaninowii Lipsky [=Lepidium lyratum L. subsp. lacerum (C.A.Meyer) Thell.]хріниця Турчанинова; хрінниця Турчанінова (Оп).
Lepidium virginicum L.хріниця вірґінська.
Lepidium sp.красовуля (Ан), красоля (Ан), різоха (Жл).