Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «ligustrum vulgare»
Шукати «ligustrum vulgare» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Ligustrum vulgare L.бирючи́на звича́йна (Ру, Оп); бирючи́на (Сл; Ск, Чн, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Шм, Шс2, Ян4, Яв, УкСТ, СЛ), бирючина проста (Во), бирю́чка звича́йна (Вх1, Вх6, Мл; Жл); бірючи́на (Ян2, Сл, MkСД, СТ), бруслина (СмВЛ), во́вчі я́годи (Ан, Мн, Hl, Шс2, Яв, Ів, Mk, Ук, СмСТ, ПД, БУ), жи́молодь (Ан, Яв, Ів, СлСД), жості́р (Ум, Ів, СмСТ), жость (Жл, Вх1, Вх6, Гр), куросліпник (АнПД), фадьоли́на (Вх7ЗК), фадьольни́к (Вх7ЗК).