Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «lonicera»
Шукати «lonicera» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lonicera L.жи́молость (Ру, Оп; Сл, Ук), деревни́к (Сл).
Lonicera caerulea L.жи́молость блаки́тна, деревни́к блаки́тний; жи́молость голуба́ (Ру, Оп).
Lonicera caprifolium L.жи́молость козоли́ста (Ру, Оп; Во), деревни́к козоли́стий; деревник козо(е)лист (Вх1, Вх3, Вх6), козоли́ст (Сл; Дб, Ду, Ук), козоли́ст звича́йний (Мл); деревни́к (Жл), жимолость козинячий листик (Сл), козели́ст (Жл, Mk), кози́нячий ли́стик (Яв), козій листик (Ан, Mj), козій листок (Tl), козя́чий ли́стик (Ів).
Lonicera nigra L.жи́молость чо́рна (Ру, Оп), деревни́к чо́рний (Сл); во́вчі я́годи (ГдБО), деревни́к (Вх, Жл, Шх, ОнДС, БО, ГЦ), катрафій (СнГЦ), муда попові (ВхДС), чо́ртові я́годи (ГдБО), шкору́х (ШхГЦ).
Lonicera tatarica L.жи́молость тата́рська (Ру, Оп; Яв, Сл), деревни́к тата́рський (Сл); бузок рябий (СлСД), грозд песій (Го2СЛ), деревник сибірський (Mk), жимолость (ЧнСЛ), німка (АнСЛ).
Lonicera xylosteum L.жи́молость звича́йна, деревни́к звича́йний (Вх1, Вх6, Мл, Сл); жи́молость пухна́та (Ру, Оп); деревни́к (Гв, Гр, ГдБО, ГЦ), дерев’я́ник (Вх4, Сл, MkПД, ЛМ), дерев’янок (Вх7ЛМ), живоплі́т (ГбДС), жи́молость (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, СлСД), жи́молость костяна́ (Яв, Сл), катра́фій (ВайГЦ), катрафійник (GsГЦ), провертник (HlБУ), пустодірка (См), самодірка (См), сухе дерево (GsДС), сухо́дерев (Mj, MkПД), сухо́деревник (ОнБО), сухо́дерево (MjПД), суходре́вник (Вх7, ДуЛМ), сухо́дрина (КобБО), чере́шня черво́на (Вх7ДС).