Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lysimachia L.вербозілля (Сл, Ру, Оп; Ук).
Lysimachia nemorum L.вербозілля гайове (Сл, Оп); вербозілля дібровне (Ру), вербозіль гаєвий (Мл), вербозіль круглолистий (Мл), дубричка гаєва (Вх1); пристріт (МлСЯ), прірва (МлСЯ).
Lysimachia nummularia L.вербозілля сланке; вербозілля лучне (Ру, Оп), дубричка плозюща (Вх1; Жл), перерва (Вх1; Гв, Нв, Вх, Gs, Жл, Mj, Mk, Ос, ОнПД, ВЛ, ДС, БУ, БО), пристрітник (Сл; Вх, Жл, Вх1, Ду, ГбДС, ЛМ); барвінок дикий (НвВЛ), бобівник (ГдБО), буквиця (Шс2СТ), буквиця заяча (Ан, Ян2, СлСД, СТ), буквиця маленька (АнСТ), волокник (Gs, MkСЯ), вразник водяний (ОсВЛ), денежник (Tl), дубрівник (ГвВЛ), жовтець (Tl), зітельник жіночий (ОсПД), мокрець (ОсСД), огірочник (ОсСД), папороть трав’яна (ОсВЛ), перерви-гарячка (ОсПД), плетенець (ОсВЛ), повитель жовта (АнСЛ), повій (ОсПД), повій жовтий (Tl), повій лісовий (Tl), ранник (Tl), ребро адамове (RsВЛ), різак (ОсВЛ), розхідник (Ан, Ян2СД), сердечник (ОсСД), сплавник (ОсВЛ), стелюшки (ОсПД), тєглець (МлВЛ), ураз жіночий (ОсВЛ), утрясник (ОсВЛ), цинобрик (АнСТ), чай луговий (LnСТ), чорне зілля (СлПЦ).
Lysimachia punctata L.вербозілля крапчасте (Сл, Ру, Оп); вербозіль цяткастий (Мл); вискоки собачі (См), райграс (См).
Lysimachia thyrsiflora L.вербозілля китицецвіте; вербозілля китичкувате (Сл), вербозіль китичний (Мл), дубричка китиста (Вх1); верба (АнСЛ), верба-трава (Го1СЛ), кизляк (Ян2, СлСД).
Lysimachia verticillaris Sprengel [≈Lysimachia punctata L.]вербозілля кільчасте (Оп); вербозілля мутовчасте (Ру).
Lysimachia vulgaris L.вербозілля звичайне (Сл, Ру, Оп); вербозіль звичайний (Мл), дубричка звичайна (Вх1); аксамес (Км), варохобник (Вх7ЗК), вербейник (Ln, Кр, Шс2, СлСД, СТ), вербич (ОсПД), вербівник (Жл), дубричка (МлСЯ), зановеп (HlБУ), зімодра (Рг1, Ан, Пс, Жл, ІвПС), зітильник хлопчачий (СлСД), кри(і)вавник (Ан, Ду, Ів, СлСД), лизаниця (Гб2ГЦ), натягач (АнПЦ), оксамит (АнСТ), оман болотний (АнСТ), ранник (Рг1, Ан, Ду, Ів, MkСД, ПД), ранник луговий (АнПС), різак (ОсВЛ), свиняче зілля (ОсПД), тоя лісна (Нв, ДуДС), францьовате зіллє (RsВЛ), чистик (АнВЛ), чишуїк (Км), чорне зіллє (RsВЛ).
Naumburgia Moench [=Lysimachia L. pro parte]кизляк (Ру, Оп).
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. [=Lysimachia thyrsiflora L.]кизляк китицецвітий (Оп); кизляк китичний (Ру).