Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lysimachia nummularia L.вербозілля сланке; вербозілля лучне (Ру, Оп), дубричка плозюща (Вх1; Жл), перерва (Вх1; Гв, Нв, Вх, Gs, Жл, Mj, Mk, Ос, ОнПД, ВЛ, ДС, БУ, БО), пристрітник (Сл; Вх, Жл, Вх1, Ду, ГбДС, ЛМ); барвінок дикий (НвВЛ), бобівник (ГдБО), буквиця (Шс2СТ), буквиця заяча (Ан, Ян2, СлСД, СТ), буквиця маленька (АнСТ), волокник (Gs, MkСЯ), вразник водяний (ОсВЛ), денежник (Tl), дубрівник (ГвВЛ), жовтець (Tl), зітельник жіночий (ОсПД), мокрець (ОсСД), огірочник (ОсСД), папороть трав’яна (ОсВЛ), перерви-гарячка (ОсПД), плетенець (ОсВЛ), повитель жовта (АнСЛ), повій (ОсПД), повій жовтий (Tl), повій лісовий (Tl), ранник (Tl), ребро адамове (RsВЛ), різак (ОсВЛ), розхідник (Ан, Ян2СД), сердечник (ОсСД), сплавник (ОсВЛ), стелюшки (ОсПД), тєглець (МлВЛ), ураз жіночий (ОсВЛ), утрясник (ОсВЛ), цинобрик (АнСТ), чай луговий (LnСТ), чорне зілля (СлПЦ).