Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 24 статті
Запропонувати свій переклад для «medicago»
Шукати «medicago» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Medicago L.люце́рна (Сл, Ру, Оп); равельник (Вх3), равлинник (Вх2); медунка (Шм2).
Medicago agrestis Ten. ex DC. [≈Medicago rigidula (L.) All.]люце́рна польова́ (Ру, Оп).
Medicago arabica (L.) Hudsonлюце́рна ара́бська (Оп).
Medicago cretacea Bieb.люце́рна крейдяна́.
Medicago denticulata Willd. [≈Medicago polymorpha L.]люце́рна зубча́ста (Ру, Оп).
Medicago falcata L. [=Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli]люце́рна серпува́та; люце́рна серпа́та (Сл), люце́рна серпови́дна (Ру), ра́вельник серпова́тий (Мл), ра́вельник шве́дський (Мл), равлинник серповатий (Вх1).
Medicago glandulosa (Mert. & Koch) Davidov [≈Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli]люце́рна зало́зиста (Оп).
Medicago lupulina L.люце́рна хмелецві́та; люце́рна хмелеви́дна (Ру, Оп; Сл, Mk), люце́рна хме́лик (Сл), раве́льник хмелевий (Мл), равлинник хмельоватий (Вх1); буркунчик (АнСТ), бурунчук (АнСТ), воронець (СлПЦ), гарбузики (ОсПД), горо́шок (Вл, Ду, СмСД), конюшина жовта (Mk), лу́гер (МалЗК), люцерна хмелева (Сл), тараканок (Ln, ШсСТ).
Medicago marina L.люце́рна примо́рська (Ру, Оп).
Medicago minima (L.) Bartal.люце́рна мале́нька (Ру, Оп); люце́рна мала́ (Сл), раве́льник мале́нький (Мл), равлинник найменший (Вх1); буркунчик (ШсСТ), ріп’яшок (Ср, Шс, Ян4СТ).
Medicago orbicularis (L.) Bartal.люце́рна куля́ста; люце́рна окру́гла (Ру, Оп).
Medicago polymorpha L.люце́рна мінли́ва.
Medicago praecox DC.люце́рна ра́ння (Ру, Оп).
Medicago rigidula (L.) All.люце́рна жорсткува́та (Ру, Оп); люце́рна твердува́та (Сл); буркунчук (MkСТ), бурунчук (ШсСТ).
Medicago romanica Prodan [≈Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli]люце́рна руму́нська (Ру, Оп).
Medicago rupestris Bieb.люце́рна ске́льна (Ру, Оп).
Medicago sativa L.люце́рна сі́йна (Во, Сл); люце́рна посівна́ (Ру, Оп), ра́вельник сі́йний (Вх6, Мл), равлинник сійний (Вх1, Вх2); батоги романові (MkПД), бо́бик (Гр, Mk), буркун красний (АнСТ), буркуне́ць (Ум, Ду, Ів, Сл, СмСТ), бутни́к (Вх7ЗК), горі́шок (МгГЦ), дзвіновать (СлСД), іва́нчик (МгЗК), козорожець (Во), комани́ця ди́ка (МгЗК), комани́ця жо́вта (МгЗК), конюши́на (МгЗК), кулючи́на (МчПД), ла́щак (МгЗК), ла́щик жо́втий (МгЗК), ліце́рія (Сл, БкПД, БУ), луца́рка (ГбДС), луцерія (Мн2), луце́рка (МсСТ), луце́рна (Вх7, Мс, МгСТ, ЗК), луче́рна (ГбСТ), люце́на (ГбВЛ), люцерина (СлСД), люце́рія (Mk, БкПД, БУ), люце́рка (Сл, Бк, Мс, КобСТ, ВЛ, ПС, БУ), люце́рна (Чн, Ср, Ln, Жл, Вх1, Шм, Шс, Ян4, Ів, Сл, Mk, Ук, Мс, Гб, МгСТ, ВЛ, ПЗ, ГЦ, ЗК), люцерна дика (MkДС), лю́церня (Mk, МсСТ, ПД), люче́рна (ГбСТ), миша́к ди́кий (МгЗК), миші́й степови́й (Ан, ІвСТ), мусюй (Чн, Ср, Ln, ШсСТ, СЛ), равли́нник (Ду, Ів, Сл, Mk), терни́к (Mj, СмПД, БУ), юморка (ЧнСЛ). \ Сорт: дроті́вка (БкБУ).
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeliлюце́рна сі́йна серпува́та; борончук (Ан), бурку́н (Ан, Шм, Шс, Ів, Сл, ОсСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), буркун жовтий (АнСТ), буркунець (АнСТ), буркунчик (КрСД), буркунчук (Шс2СТ), бурунду́к (Шк, Ln, Пс, Вх1, Шс, Ів, MkСТ, ПД), бурундюк (АнСТ), бурунчик (Ан, ШсСТ), бурунчу́к (Ср, Ан, Ln, Ян1, Ян2, Ів, Сл, ОсСД, СТ), в’язіль (Ан, ОсПД, СЛ), горо́х потє́чий (КобГЦ), горо́шок (Вл, Ду), горошок польовий (АнСЛ), горо́шок потє́чий (КобГЦ), дзвіновать (MkСД), єморик (АнСЛ), жеребчик (АнСЛ), зілля від сказу (ОсВЛ), зіновать (СлСД), імурка (АнСЛ), люцерна жовта (Го1, СлСЛ), люцерна шведська (Сл, Mk), медунка (Ln, Шс, Сл, MkСТ, ПД), спотиказ (АнСЛ), цвіга́ (Вх7ВЛ), череви́шник (Ан, Ів, СлСД), шечевиця (АнВЛ), юморка(й) (АнСЛ), яму́рка (Ан, ОсСТ, СЛ), ямурок (АнСТ).
Medicago saxatilis Bieb.люце́рна скелелю́бна; люце́рна камени́ста (Ру), люцерна щебениста (Оп).
Medicago scutellata (L.) Millerлюце́рна щитоподі́бна; люце́рна щиткови́дна (Ру, Оп), раве́льник щитови́дний (Мл).
Medicago tenderiensis Opperman ex Klokov [≈Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli]люце́рна те́ндерівська; люцерна тендерська (Оп).
Medicago × varia Martynлюце́рна гібри́дна; люце́рна мінли́ва (Ру, Оп).
Melissitus Medikus [=Medicago L. pro parte]люце́рник; меліситус (Оп).
Melissitus cretaceus (Bieb.) Latsch. [=Medicago cretacea Bieb.]люце́рник крейдяни́й; меліситус крейдяний (Оп).