Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Melica L.перлівка (Ру, Оп; Ук).
Melica altissima L.перлівка висока (Мл, Сл, Ру, Оп).
Melica chrysolepis Klokov [=Melica transsilvanica Schur subsp. klokovii Tzvelev]перлівка золотолускова (Оп).
Melica ciliata L.перлівка війчаста (Сл, Оп); перлівка рісата (Мл), перлівка сиза (Ру); осочна трава (АнПД).
Melica ciliata L. subsp. monticola (Prokudin) Tzvelevперлівка війчаста гірська.
Melica ciliata L. subsp. taurica (C.Koch) Tzvelevперлівка війчаста кримська.
Melica monticola Prokudin [=Melica ciliata L. subsp. monticola (Prokudin) Tzvelev]перлівка гірська (Оп).
Melica nutans L.перлівка поникла (Ру, Оп); перлівка звисла (Сл), перлівка повисиста (Мл); осочна трава (Ян2, СлСД), перлова трава (LnСТ), перловник (Го2СЛ).
Melica picta C.Kochперлівка барвиста; перлівка мальована (Ру), перлівка ряба (Сл, Оп), перлівка сороката (Мл).
Melica taurica C.Koch [=Melica ciliata L. subsp. taurica (C.Koch) Tzvelev]перлівка кримська (Ру, Оп).
Melica transsilvanica Schurперлівка трансильванська; перлівка трансільванська (Ру, Оп).
Melica transsilvanica Schur subsp. klokovii Tzvelevперлівка трансильванська золотолускова.
Melica uniflora Retz.перлівка одноцвіта (Сл); перлівка одноквіткова (Ру, Оп), перлівка одноцвітна (Мл).