Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Myosotis L.незабудька (Сл; Жл, Гб2ГЦ); незабудка (Ру, Оп; Гв, Вх2, Шс2, Mk, Ук, ГбСТ, ЛМ).
Myosotis alpestris F.W.Schmidtнезабудька альпійська; незабудка альпійська (Ру, Оп), незабудька альпейська (Сл), незабудька гірська (Мл); очі гадячі (Нв, ДуГЦ).
Myosotis arvensis (L.) Hillнезабудька польова; незабудка польова (Ру, Оп), незабудька середня (Мл, Сл); вочка жабині (ВхДС), вочка жаб’ячі (КобДС), кожушка (АнСЛ), липучка (АнСЛ), незабуд(ь)ка (Гб, Кч, КобВЛ, БО), очі жабині (НвВЛ), очка жабині (Жл, Гр, Ду), рижієць полевий (СлПС), синявки (Ан, СлПС), собачки (АнСЛ).
Myosotis caespitosa C.F.Schultz [=Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh.]незабудька дерниста (Сл); незабудка дерниста (Ру, Оп) незабудька муравникова (Мл).
Myosotis discolor Pers.незабудька різнобарвна; незабудка різнобарвна (Ру, Оп), незабудька різноцвіта (Сл), незабудька сороката (Мл).
Myosotis incrassata Guss.незабудька потовщена; незабудка потовщена (Оп).
Myosotis laxa Lehm.незабудька розлога; гадєче зілля (КобГЦ).
Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh.незабудька розлога дерниста; чистик (ОсПЦ).
Myosotis laxiflora Reichenb. [≈Myosotis scorpioides L.]незабудька розхилистоцвіта.
Myosotis lithospermifolia (Willd.) Hornem.незабудька горобейниколиста; незабудка горобейниколиста (Ру, Оп).
Myosotis lithuanica (Schmalh.) Besser ex Dobrocz. [≈Myosotis nemorosa Besser]незабудька литовська; незабудка литовська (Ру, Оп).
Myosotis litoralis Steven ex Bieb.незабудька узбережна; незабудка прибережна (Ру, Оп).
Myosotis ludomilae Zaverucha [≈Myosotis sylvatica Hoffm.]незабудька Людмили; незабудка Людмили (Оп).
Myosotis micrantha Pallas ex Lehm. [=Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes]незабудька дрібноцвіта; незабудка дрібноквіткова (Ру, Оп).
Myosotis nemorosa Besser ** (Myosotis strigulosa Reichenb.)незабудька гайова; незабудка дібровна (Ру, Оп).
Myosotis palustris (L.) L. = Myosotis scorpioides L.
Myosotis pineticola Klokov & Schost. [≈Myosotis ucrainica Czern.]незабудька борова; незабудка борова (Ру, Оп).
Myosotis popovii Dobrocz. [≈Myosotis sylvatica Hoffm.]незабудька Попова; незабудка Попова (Ру, Оп).
Myosotis ramosissima Rochelнезабудька гілляста; незабудка галузиста (Оп), незабудька шерстка (Мл), незабудька щетиниста (Сл).
Myosotis refracta Boiss.незабудька відігнута; незабудка відігнута (Ру, Оп).
Myosotis scorpioides L. ** (Myosotis palustris (L.) L.)незабудька болотяна (Сл); незабудка болотна (Ру, Оп), незабудка звичайна (Во), незабуд(ь)ка млакова (Вх3, Вх6, Мл), незабудка небесносиня (Вх1, Вх2); вічка павині (Ан, Ів, СлПД, ПС), гадєче зілля (КобГЦ), жаб’юрки (СенЛМ), люби-мене (Лч, Пс, Жл, Гр, Ду, Ів, Сл, Ук, СмСД), милость Божа (Шх, ДуГЦ), мудики (ОсВЛ), незабудка лугова (ЧнСЛ), незабудь (Вх, ДуДС), незабуд(ь)ка (Рг1, Ср, Ln, Мн, Мн2, Hl, Mj, Ум, Шс2, Ів, Mk, Ос, КобСД, СТ, ПД, ПЦ, ДС, БУ), не-забудь-мене (Пс, Ум, Ів, Гб2ГЦ), рутвиця (КобГЦ), сліпота куряча (СлПЦ).
Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl ** (Strophiostoma sparsiflora (Mikan) Turcz.)незабудька рідкоцвіта (Мл, Сл); строфіостома рідкоцвіта (Ру, Оп); ленець (Ан, Ln, Ян2, СлСД, СТ), незабудка(и) (Кр, СлСД), незабудка лугова (Рг1, Пс), незабудька (Пс).
Myosotis stenophylla Knafнезабудька вузьколиста; незабудка вузьколиста (Ру, Оп).
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultesнезабудька дрібноцвіта; незабудка пряма (Вх1, Вх6), незабудька піскова (Сл); льонок польовий (Ан, Ян2, СлСД, СТ).
Myosotis strigulosa Reichenb. = Myosotis nemorosa Besser.
Myosotis sylvatica Hoffm.незабудька лісова (Вх1, Вх6, Мл, Сл); незабудка лісова (Ру, Оп); болотяна трава (МгЗК), забудька (Mk, МгБУ, ЗК), незабуд(ь)ка (Ln, Ос, МгСТ, ПД, ГЦ, ЗК), незабудка польова (ЧнСЛ), синютки (МгЗК), сиротки (МгЗК), циркі(о)вки (МгЗК), ящурчина квітка (МгЗК).
Myosotis ucrainica Czern.незабудька українська; незабудка українська (Ру, Оп).
Myosotis sp.зубрівничок (ОнБО), незабудь (Жл), очка жабині (Вх1, Вх6), очка жаб’ячі (Дми, СваДС), очко риб’яче (Жл), світуян (Вх, ДуДС).
Strophiostoma sparsiflora (Mikan) Turcz. = Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl.