Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «myosoton aquaticum»
Шукати «myosoton aquaticum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Myosoton aquaticum (L.) Moenchслабни́к водяни́й (Мл, Ру, Оп); м’ятень звичайний (Вх1), слабни́к (Сл; Ан, Ян2СД, СТ); гірчак (Mk, УкПД), гірча́к польови́й (Рг1, Пс), зірочки (ОсВЛ), ки́шка во́дяна (Мл), куроліски (Ан), мокрець (Мн2, Сл, Mk, ОсСД, ПД, ВЛ), мокриця (СлПС), м’ягковолосник (водяний) (Ln, Шс2, СлСТ), м’я́тінь (Жл), терпке зіллє (HlБУ).