Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «ocimum»
Шукати «ocimum» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Ocimum L.васи́льки (Ру, Оп).
Ocimum basilicum L.васи́льки спра́вжні (Ру, Оп); васи́льки (Сл; Лч, Ан, Мн2, Го2, Rs, Ян1, Ян4, Ду, Ів, Ос, Ук, Мс, Гб, ОпаСД, СТ, ВЛ, СЛ, ДС), васи́льок паху́чий (Мл), гайзуб васильчик (Вх1); базилик (LnСТ), базилі́к (Ук), васи́лечки (Сл, Ук), васильки городні (СлСТ), васи́льки души́сті (Рг1, Ум, Ів, Mk), васи́льки паху́чі (Ум, Ду, Ів, Сл), васи́льки церко́вні (Ср, Ан, Ln, Mj, Ян4, ІвСТ), василько (ВхДС), васи́льник (Вх7ВЛ), васи́льок (Во, Вх, Жл, Hl, Mj, Ів, Сл, Mk, ГбСТ, ПД, ДС, БУ, ГЦ), васильо́чки (МсСТ), васи́льчик(и) (Жл, Сл), га́йзебок (МлВЛ), гайзуб (Вх, ЖлДС), кади́ло (ГбДС), кропильці (Го2СЛ), паху́щик (Жл), тро́йзіль (Жл).
Ocimum canum Simsваси́льки си́ві (Оп).