Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Paronychia cephalotes (Bieb.) Besserзанігтиця голівчаста; загнітник головатий (Мл), загнітник головчастий (Оп), пароніхія головчаста (Ру).