Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «pastinaca sativa»
Шукати «pastinaca sativa» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Pastinaca sativa L.пастерна́к звича́йний; пастерна́к горо́дній (Мл, Сл), пастерна́к посівни́й (Ру, Оп), пастирнак (Вх3, Вх6; Чн, Ln, MkСТ, СЛ), пастирнак городний (Вх2), пустирнак городний (Вх1); грицак (MkПД), грицик (Mk, СмПД), козельчик (АнСЛ), лапуцька (MkПД), пастерна́к (Гв, Hz, Рг1, Ан, Пс, Hl, Шм2, Mj, Rs, Шс2, Ів, Сл, Mk, МсЗАГ), пастерняк (Ан), посте(и)рна́к (Вх, Ср, Ан, Ln, Гр, Ян4, Ів, СлСТ, ВЛ), пустарнак (Ан, Сл), пусте(и)рнак (Рг1, Ln, Пс, Сл, MkСТ), пустерняк (Ан), пустонак (Го1СЛ).
Pastinaca sativa L. subsp. sativaпастерна́к звича́йний сі́йний.
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camusпастерна́к звича́йний польови́й.
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godron) Čelak.пастерна́к звича́йний жалки́й.
Pastinaca sylvestris Miller [=Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus]пастерна́к польови́й; пастернак дикий (Оп), пастерна́к дикоро́слий (Ру).
Pastinaca umbrosa Steven ex DC. [=Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godron) Čelak.]пастерна́к жалки́й; пастерна́к заті́нений (Ру), пастернак тіньовий (Оп).