Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Pastinaca sativa L.пастернак звичайний; пастернак городній (Мл, Сл), пастернак посівний (Ру, Оп), пастирнак (Вх3, Вх6; Чн, Ln, MkСТ, СЛ), пастирнак городний (Вх2), пустирнак городний (Вх1); грицак (MkПД), грицик (Mk, СмПД), козельчик (АнСЛ), лапуцька (MkПД), пастернак (Гв, Hz, Рг1, Ан, Пс, Hl, Шм2, Mj, Rs, Шс2, Ів, Сл, Mk, МсЗАГ), пастерняк (Ан), посте(и)рнак (Вх, Ср, Ан, Ln, Гр, Ян4, Ів, СлСТ, ВЛ), пустарнак (Ан, Сл), пусте(и)рнак (Рг1, Ln, Пс, Сл, MkСТ), пустерняк (Ан), пустонак (Го1СЛ).
Pastinaca sativa L. subsp. sativaпастернак звичайний сійний.
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camusпастернак звичайний польовий.
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godron) Čelak.пастернак звичайний жалкий.
Pastinaca sylvestris Miller [=Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus]пастернак польовий; пастернак дикий (Оп), пастернак дикорослий (Ру).
Pastinaca umbrosa Steven ex DC. [=Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godron) Čelak.]пастернак жалкий; пастернак затінений (Ру), пастернак тіньовий (Оп).