Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Phalacrachena inuloides (Fischer ex Janka) Iljinлисонасінник омановий; блават омановий (Мл), волошка оманна (Сл), лисонасінник омановидний (Ру, Оп).