Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 42 статті

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve ** (Polygonum convolvulus L.)витка гречка берізкова; витка гречка березковидна (Ру, Оп), гірчак березковидний (Оп), гірчак берізкуватий (Сл), дрясен повійковий (Мл), повитич (Вх1; Жл); березка (Чн, Ср, Ln, Кр, Шс2, Ян4, СлЗАГ), берізка (Мн2, Ум, Ян1, Ян4, Сл, MkЗАГ), бриця (Ян1, СлСД, СТ), ветушки (СлПС), в’юнок (LnСТ), гірчак (ГтЗК), гречишка (Шс2СТ, СЛ), гречічка (СлВЛ), гречка дика (Гд), кукіль (СрСТ), павітиця (ГтЗК), повилика ялова (Го1СЛ), повитель (АнСЛ), повитиця (ГтЗК), повійка (Ум, СмПД), поплотиця (Во, Жл, Mk).
Fallopia dumetorum (L.) J.Holub ** (Polygonum dumetorum L.)витка гречка чагарникова (Ру, Оп); гірчак зарісниковий (Сл), гірчак чагарниковий (Оп), дрясен зарісниковий (Мл), дрясен хащовий (Вх1); березка (Вл, Ln, Го2, Шс2, MkЗАГ), березка дика (ОсСД), берізка (Мн2, Ян1СД, СТ), в’юнок (LnСТ), гречка дика (ОсПД), повилика лісна (Го1СЛ), повитель (АнСЛ), повій (Нв, Ду, СлПД, ВЛ).
Polygonum L.гірчак (Сл, Ру, Оп), спориш (Сл, Оп; Ук); дрясен (Вх2).
Polygonum alpinum All.гірчак альпійський (Ру, Оп); дрясен альпейський (Мл).
Polygonum amphibium L.гірчак земноводний (Ру, Оп); гірчак водоземний (Сл), дрясен болотяний (Вх1), дрясен водяний (Мл); гірчак (СлПС), горець (Ln, Шс2СТ), дрисен (ОнБО), мар’яна (АнСТ), рачки (Вх, Жл, Вх1, MkПД, ДС), сплавник (АнСД).
Polygonum andrzejowskianum Klokov [≈Polygonum lapathifolium L.]гірчак Анджейовського; гірчак Андржеєвського (Ру, Оп).
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.спориш пісковий (Сл, Оп); дрясен пісковий (Мл), спориш піщаний (Ру); подорожник (Шс2, СмСТ), свинуха (АнСЛ), синюха (Ду), спориш (Ср, Шс2, Ян4СТ), шпориш (Ян4СТ).
Polygonum arenastrum Boreauспориш пісколюбний.
Polygonum aviculare L.спориш звичайний (Сл, Ру, Оп); гірчак звичайний (Оп), дрясен подорожник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); бужан (ГбЛМ), буркун (БкБУ), гірчак (МгГЦ, ЗК), гречечка (СбВЛ), гречиха (МсСТ), гречиха пташина (СбДС), гречка птича (МсСТ), гуся трава (Вх6, Вх7ЛМ), гусятник (См, Мс, Мг, СбСТ, ПД, ЗК), гусяча трава (Ан, Ln, Шс2, Мс, Мг, СбСТ, ГЦ, ЗК), гусячка (МгЗК), гусячник (МгЗК), дерес (Ду), дересен (МгЗК), дересняк (СбСТ), дрягель (Вх7БО), дрясен (Мг, КобБО, ГЦ, ЗК), жито воронине (ГбПЗ), курятник (Вх6, Вх7ЗК), куряча трава (Вх6, Вх7, Мс, Мг, СбСТ, ГЦ, ЗК), курячка(и) (Вх7, Мг, СбЗК), куряч(ів)ник (Вх7, МгЗК), лукавець (ГбЛМ), мило (СбБО), мо(а)риг (Лс2, Гб2ПЦ, ПС, ГЦ), моріг (Ан, Ів), моріжок (Ум, Ів, Сл, Мс, Мг, СбСТ, ГЦ, ЗК), морог (СбПС), морожок (Рг1, Жл, Mj, Лс2, Рм, СбПЦ), моруг (Лс2, СбПЦ), мурава-трава (Ан), мурашник (МгЗК), мурі(и)г (Ум, Ів, Сл, МсСТ), муріжа (Ум), муріжок (Ів, МсСТ), мурог (Os, Лс2, СмПЦ), мурожи(о)к (Рг, АнСЛ), пирий свинцкий (Вх7ЗК), пітячка (МгЗК), подорожник (Гв, Нв, Жл, Tl, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб, Сб, КобСТ, ПД, ВЛ, ДС), пориш (ОсПЦ), порій свинський (МгЗК), припутник (МгЗК), птич’я трава (СбСТ), пуриш (Ар, СбПЗ), путанка (МгЗК), свинська трава (МгЗК), свинське зіллє (Мс, МгСТ, ЗК), свинський бур’ян (МгЗК), свинюха (Сл, СбВЛ, ЗК), свиняча трава (МгЗК), свинячка (МгЗК), спа(о)риж (Лч, Ан, Ln, СбСТ, ДС), спарищ (СбГЦ), спорис (Вх7ДС), спорич (Вх7, СбВЛ), спориш (Во, Чн, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх6, Вх7, Кр, Mj, Rs, Шс2, Гр, Ян1, Ян3, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб, Мг, Сб, КобЗАГ), спориш великий (СлСЛ), спориш гусячий (МсСТ), спориш птичий (Hl, МсСТ, БУ), спорище (Вх7ДС, БУ), спуриш (Сл, СбСД, ПЦ, СЛ), топтун (ЧнСЛ), трава-мурава (Сл), травка-муравка (СбСТ), троскіт (СбПД), шпариш (Ан, Мс, СбСТ, ПС, СЛ), шпорис (Вх7ВЛ), шпорих (Гр), шпорич (СбВЛ), шпориш (Ан, Пс, Гр, Ів, Сл, Mk, Ук, Мс, СбЗАГ), шпуриш (Сл, Мс, СбСД, СТ, СЛ).
Polygonum bellardii All.спориш Беллярді; гірчак Беллардьє (Оп), спориш Беллардьє (Оп).
Polygonum bistorta L.гірчак зміїний (Оп; СбСТ), ракові шийки (Сл, Ру, Оп; Ав, Рг1, Ан, Пс, Вх1, Ів, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Мг, СбЗАГ); дрясен рачинець (Вх1, Мл), змійовик (Ру, Оп; Мс, МгСТ, ЗК); бабочник (МгЗК), бісочки (МсСТ), босянин (КарЗК), бранка (ГбЛМ), вербка (СбВЛ), вербовий бур’ян (МгЗК), гадяча квітка (МгЗК), герчак (СбДС), герчий (Км), ге(у)рчиця (МгЗК), гирчак (СбСТ), гірка трава (МгЗК), гіркий бур’ян (МгЗК), гірчавник (МгЗК), гірчак (Сл, См, Мс, Мг, СбСТ, ПД, ВЛ, ГЦ, ЗК), гірчак гадючий (СбСТ), гірчак дикий (Км), гірчєк (СбБО), гірчий (СбДС), гірщавник (СбЗК), гладишник (СбПЦ), горець (ШсСТ), горечавка (СмПД), горлець (Во, Мл), горлянка (Ан, СбВЛ, СЛ), горошок гороб’ячий (СбСТ), горошок мишачий (МсСТ), го(у)рчак (Рм, Мг, СбПЦ, ЗК), горчак дикий (См), гречка дика (См, Мг, СбПД, ПС, БО, ЗК), гречкосій (СбДС), гуркий корінь (МгЗК), гурчавка (МгЗК), дересен гірчичний (Км), дику(и)ша (Ан, Ів, Км), дре(и)сен (СбБО, ЗК), дресінь (СбДС), дрясен(ь) (Км, Мг, СбЗК), зивакост (ГбЛМ), зівзюльник (МсСТ), змийовик (СбДС), змієвик (ЧнСЛ), зміїний корінь (ОсСД), калган (СбВЛ), качал(оч)ка (СбВЛ), криве зілля(є) (Нв, Шх, Ду, СбСД, ГЦ), кріпак (Го1, СбСЛ, ГЦ), крутки (Го2СЛ), левирда (Км), левурда (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Гр, Ду, Ів, Сл, Mk, СмСД, ПД), мишій (СбСТ), перець водяний (Мг, СбСТ, СЛ, ЗК), поприґа дика (МгЗК), поршиник (АнСЛ), почичуйник (СбДС), просо вороб’яче (Сл, СбСТ, ПС), просо горобине (СбСТ), просо дике (СбДС), рак-трава (Км), рачешийки (Рг1, Ан, Пс, Жл), рачинець (Жл), рачки (Гв, Во, Чн, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн2, Ів, Mk, См, Мс, СбСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), різке зіллє (HlБУ), самосійка (СбПД), совирь (СбПД), спинь (Км), спунь (Км), султанчики (МсСТ), терлиґан (ОнБО), ужик (Км), ужовник (Сл), черевна трава (Сл), черевник (СбБО), чередник (МгЗК), шаленець (Го1СЛ), ши(е)йка ракова (Сл, Лс2, СбПД, ПЦ, ПЗ), шишки ракові (МгГЦ), шовковичка (СбПС), щав’юх кінський (СбПЗ), щевень дикий (СбБУ).
Polygonum convolvulus L. = Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve.
Polygonum coriarium Grig.гірчак дубильний (Ру, Оп); таран дубильний (Ру).
Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. = Reynoutria japonica Houtt.
Polygonum dumetorum L. = Fallopia dumetorum (L.) J.Holub.
Polygonum hydropiper L.гірчак перцевий (Ру, Оп), водяний перець (Ру, Оп; Ln, Ос, МгСТ, ПД, ЗК); собачий перець (Сл; Чн, Рг1, Пс, Мн2, Го1, MkСД, ПД, СЛ); бабочник (МгЗК), березка (Mk, СмСТ, ПД), бужор (БкБУ), васильок жаб’їчий (БкБУ), вербичка (ОсПД), вербівник (ГдБО), вербовий бур’ян (МгЗК), гемороїдальник (Ан), герчичник (МгЗК), ги(у)рчак (Вх, МгВЛ, ЗК), гірка трава (МгЗК), гіркий бур’ян (МгЗК), гі(у)рчавник (МгЗК), гірчак (Ав, Рг1, Ср, Ан, Жл, Го2, Hl, Шс2, Ян4, Ду, Ів, Сл, Ос, Мг, СбСД, СТ, ВЛ, БУ, ЗК), гірчак баб’ячий (Км), гірчак Богородич(ш)ний (Ан, ІвСД), гірчєк (МлВЛ, ДС), горець перечний (Tl), горцяк (RsВЛ), горчак (Во, Ан, Ln, Вх1, Mj, СлСТ, ПЦ, ПС, БУ), горчак бабій (АнСЛ), горчиця (Ан, СмПС, СЛ), гречечка (СлВЛ), гурчавка (МгЗК), гурчиця (МгЗК), ґос гіркий (МгЗК), дрясен (Вх, Гб, Мг, СбВЛ, ДС, ГЦ, ЗК, ЛМ), дрясен-гірчак (Км), дрясень (Гв), зуб вовчий (Сл), паприґа водяна (ГтЗК), писся трава (МгЗК), поприґа дика (МгЗК), поприґа кунська (МгЗК), почечуйна трава (Го2СЛ), почечуйник (Шс2, ДуСТ), чередник (Ан, Шс2, Ів, МгСТ, ЗК).
Polygonum hypanicum Klokov [≈Polygonum lapathifolium L.]гірчак південнобузький; гірчак бузький (Ру, Оп).
Polygonum janatae Klokov [≈Polygonum arenarium Waldst. & Kit.]спориш Янати (Ру, Оп); гірчак Янати (Оп).
Polygonum kotovii Klokov = Polygonum patulum Bieb.
Polygonum lapathifolium L.гірчак щавлелистий; дрясен щівниковий (Мл); гирчак (См), гірка трава (Шс2СТ), гірчак (Шс2, Ос, КобЗАГ), гречка (Ян3СТ), дрестун (ШхГЦ), дрозд (АнПС), дрясен волохатий (См), кушильник дівочий (ОсПД), липка турецька (Ан), лягушник (Mk), почечуйна трава (Шс2СТ), рубашник (ОсСД), суколін(ець) (АнСЛ), череда (ОсПД).
Polygonum linicola Sutulov [≈Polygonum lapathifolium L.]гірчак льоновий (Оп).
Polygonum maritimum L.спориш приморський (Сл); гірчак морський (Оп), дрясен приморський (Мл), спориш надморський (Ру); спориш (Шс2СТ).
Polygonum minus Hudsonгірчак малий (Сл, Ру, Оп); дрясен менший (Мл); вершник (ОнБО), гірчак (Шс2Сл), дересень (Вх, ЖлДС), дрисен (ДмиДС).
Polygonum mite Schrankгірчак м’який (Сл, Ру, Оп); дрясен мягкий (Мл).
Polygonum neglectum Besserспориш занедбаний (Ру); гірчак непомітний (Оп), спориш непомітний (Оп); спориш (ОсСД).
Polygonum novoascanicum Klokov [≈Polygonum bellardii All.]спориш новоасканійський; гірчак новоасканійський (Оп).
Polygonum orientale L.гірчак східний (Ру, Оп; Сл); дрясен східний (Мл); бульбашки червоні (ОсВЛ), буряки (Пс), бурячки (Рг1, Пс, Го1ПС), васильки (ОсПЦ), гречка (Лс2ПЦ), китятки (ОсПЦ), котики (ОсВЛ), краков’як (MkДС), носики комарові (ОсВЛ), починки (ОсПС), просо дике (MkПД), просо турецьке (MkПД).
Polygonum oxyspermum C.A.Meyer & Bunge ex Ledeb.спориш гостронасінний.
Polygonum oxyspermum C.A.Meyer & Bunge ex Ledeb. subsp. robertii (Loisel.) Akeroyd & Webbспориш гостронасінний Роберта.
Polygonum paniculatum Andrz. [≈Polygonum lapathifolium L.]гірчак волотистий (Оп).
Polygonum patulum Bieb. ** (Polygonum kotovii Klokov)спориш розлогий (Сл, Ру, Оп); гірчак розлогий (Оп), дрясен кріслатий (Мл); горець (Шс2СТ), спориш (ОсСЛ).
Polygonum persicaria L.гірчак плямистий; гірчак почечуйний (Сл, Ру, Оп), дрясен плямистий (Мл), стільчики (Вх1; Гв, ЖлВЛ); блошник (Ln, Жл, Сл, MkСТ), бурак (КчБО), буряки дикі (КчБО), бурячки (СмВЛ), васильок (МсСТ), вербичка (СалСД), герчак (MkПД), гірчак (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Мн2, Mj, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Мс, КобЗАГ), гірчак баб’ячий (МсСТ), гірчак женський (СлСЛ), гірчак мужеський (СлСЛ), горчак (LnСТ), древесен (См), дресен (MkГЦ), дрисен(ь) (ОнБО), дрясен (Сл, СмБО), кошульник (ОсСД), лапки сорочі (Го1, СмСТ, СЛ), переступень (СлСД), перець водяний (МсСТ), перець собачий (МсСТ), просо дике (СмПЦ), просо Матері Божої (СлПЦ), просо турецьке (СмПЛ), хвостики баранячі (МлВЛ).
Polygonum propinquum Ledeb. [≈Polygonum arenastrum Boreau]спориш близький (Ру); гірчак близький (Оп).
Polygonum robertii Loisel. [=Polygonum oxyspermum C.A.Meyer & Bunge ex Ledeb. subsp. robertii (Loisel.) Akeroyd & Webb]спориш Роберта (Ру, Оп); гірчак Роберта (Оп).
Polygonum sachalinense Friedrich Schmidt Petrop. = Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai.
Polygonum scabrum Moench [≈Polygonum lapathifolium L.]гірчак шорсткий (Ру, Оп).
Polygonum tomentosum Schrankгірчак повстистий (Сл); гірчак сивий (Оп), дрясен кріслатий (Мл); гірчак (СлСД), гречка (Ян4СТ), гречка степова (СлСТ), дрисен (Сл, Сб, ДмиДС, БО), кишечки (СлСД).
Polygonum viviparum L.гірчак живородний (Сл, Ру, Оп); дрясен живорідник (Вх1, Вх3); живорідник (Жл).
Polygonum zaporoviense Klokov [≈Polygonum lapathifolium L.]гірчак запорізький (Ру, Оп).
Polygonum sp.вербич (СлСД), дерес (Гр).
Reynoutria japonica Houtt. ** (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.)далекосхідна гречка японська; гірчак гостролистий (Оп), гостролиста гречка (Ру, Оп), японська гречка (Оп).
Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai ** (Polygonum sachalinense Friedrich Schmidt Petrop.)далекосхідна гречка сахалінська; гірчак сахалінський (Оп), сахалінська гречка (Ру, Оп).