Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Pyrola media Swartzгрушанка середня (Мл, Сл, Ру, Оп); всезелен середущий (Вх1).