Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «salvia glutinosa»
Шукати «salvia glutinosa» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Salvia glutinosa L.шавлі́я липка́ (Сл), шалві́я липка́ (Мл); шавлі́я зало́зиста (Ру, Оп), шевлія моклячник (Вх1); воне́чник (НвЛМ), кадило (АнПД), медо́вий листо́к (КобГЦ), медуни́ця (БкБУ), мідуниця (MkГЦ), міду́шиця (ШхГЦ), мокля́ч(ж)ни́к (Вх, Жл, Вх7, Mk, КобПД, ДС, БО, ЗК), сисак (НвЛМ), сметанник (Нв, СмСТ, ЛМ).