Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Solidago L.золотушник (Ру, Оп); воскобоїна (Вх2).
Solidago alpestris Waldst. & Kit. [=Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcangeli]золотушник альпійський (Ру, Оп).
Solidago canadensis L.золотушник канадський (Ру, Оп); воскобойна канадийська (Мл), золотушник канадійський (Сл); покрова (ОсПД).
Solidago gigantea Aitonзолотушник пізній; зима (МсСТ), мороз (МсСТ), небо (МсСТ), рождественник (МсСТ), сінтябрин (МсСТ).
Solidago graminifolia (L.) Salisb.золотушник злаколистий (Ру, Оп).
Solidago jailarum Juz. [≈Solidago virgaurea L.]золотушник яйлинський (Оп).
Solidago serotina Aiton [=Solidago gigantea Aiton]золотушник пізній (Ру, Оп).
Solidago taurica Juz. [≈Solidago virgaurea L.]золотушник кримський (Оп).
Solidago virgaurea L.золотушник звичайний (Ру, Оп; Ук); воскобоїна золотячка (Вх1, Вх2), золотушник (Сл; Ав, Рг1, Ан, Ln, Пс, ЯнаСД, СТ); бесєк(ґ)ур (Вх1, MkПД), буркун жовтий жіночий (ОсПД), вітка золота (LnСТ), воскобоїна (НвГЦ), жовтило (Мн, СмСД), жовтобрюх (Ан, ІвСД), зілля від бородавок (ОсПД), золотарник (LnСТ), золотень (LnСТ), золотило польове (ПчЗК), золототисяшник жовтий (СлСЛ), золототисяшник мужеський (СлСЛ), золоточник (Км), золотуха (Рг1, Ан, Жл, Мн, Ян2, Ду, Ів, СмСД, СТ, СЛ), золотушник золота різка (КриСТ), золотячка (Вх2, СмДС), лоза лісова (ОсВЛ), мімоза літня (КриСТ), мімоза українська (ОпаСТ), наволос (Hl, MkПД, БУ), наволоч (Mk), наволош (Км), перестріл (Км), різка золота (Сл), розга золота (ОсВЛ), розходник (АнСЛ), судапор (АнСЛ), табака лісна (Км).
Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcangeliзолотушник звичайний альпійський.
Solidago virgaurea L. subsp. virgaureaзолотушник звичайний типовий.