Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «sorghum bicolor»
Шукати «sorghum bicolor» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Sorghum bicolor (L.) Moench ** (Sorghum vulgare Pers.)со́рго звича́йне (Ру, Оп), туре́цьке про́со (Сл, Ру; Мн2, Гр, ДуСТ, БУ); сорго двокольорове (Оп), яглу́ша звича́йна (Мл), яглуша муринська (Вх2); про́со ди́ке (Ду), про́со мури́нське (Мл), просо татарське (Ср, Ln, Ян4СТ), просо цукрове (Mk), пшеничник (LnСТ), со́рго (Сл, Ук, МсСТ), сорґо (Mk).
Sorghum cernuum (Ard.) Host [≈Sorghum bicolor (L.) Moench]со́рго пони́кле (Ру, Оп), джугара́ (Сл, Ру; Мн2); просо бухарське (Мн2), просо поникле (Сл), сорґо звисле (Mk).
Sorghum saccharatum (L.) Pers. [≈Sorghum bicolor (L.) Moench]со́рго цукро́ве (Сл, Оп), со́рго ві́никове; просо віничне (Сл), сорго віничне (Ан, Ln, Мн2СТ), сорго сахарне (Го2СЛ).
Sorghum vulgare Pers. = Sorghum bicolor (L.) Moench.