Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Spergularia marina (L.) Griseb.стелюшок приморський; стелюшок морський (Оп), стелюшок солончаковий (Мл, Ру).