Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 20 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Pyrethrum Zinn [=Tanacetum L. pro parte]маруна (Ру, Оп; Ук); піретрум (Оп).
Pyrethrum cinerariifolium Trev. [=Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip.]маруна жовтозільнолиста, далматська ромашка (Ру, Оп); маруна цинерарієлиста (Ру, Оп).
Pyrethrum clusii Fischer ex Reichenb. [=Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. clusii (Fischer ex Reichenb.) Heywood]маруна Клюзія; маруна Клузія (Оп).
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. [=Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.]маруна щиткова (Ру, Оп).
Pyrethrum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Willd. [=Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip.]маруна великолиста (Оп).
Pyrethrum parthenifolium Willd. [=Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schultz Bip.]маруна кримська; маруна партенієлиста (Оп).
Pyrethrum parthenium (L.) Sm. [=Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.]маруна звичайна (Вх6, Мл); маруна дівоча (Ру, Оп).
Tanacetum L.пижмо (Ру, Оп; Ук); воротиш (Вх2).
Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Schultz Bip.пижмо деревієлисте (Оп).
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip.пижмо жовтозільнолисте, далматська ромашка; роман (Сл), роман далматський (Сл).
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.пижмо щиткове; маруна велика (Сл), маруна лісова (Мл); дев’ять косарів (ОсПД), кровник (КобБО), марина (Рг1, Ян2, Ду, СлСД), маруна (Mk, ОсСТ, ПД), маруна польова (АнПД), маруна степова (Ан, СлПД), материнка (АнСД), невістка (КобГЦ), перевертень (ОсПД), пижма собача (ОсПД), пижмо (ОсВЛ), пижмо біле (ОсВЛ), пижмо дике (ОсВЛ), пижмо лісове (ОсВЛ), приворотень (Рг1, Вл, Ан, Жл, Ян2, Ду, Сл, ОсСД, ПД), приворотень лісовий (RsВЛ), пуговник (Го2СЛ), пупавник (Ln, MkСТ), розмай-зілля (ОсВЛ), роман великий (СлСЛ), романець (Нв, Вх, Жл, Вх1, ОсПД, ВЛ, ДС), романка (ОсПД), ромашка (Ос, КобПД, ВЛ, БО), ромен лісовий (АнСД), рум’янок собачий (АнСД), спирт (ОсВЛ).
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. clusii (Fischer ex Reichenb.) Heywoodпижмо щиткове Клюзія.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosumпижмо щиткове типове.
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip.пижмо великолисте.
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev (Оп); маруна кучерява (Мл, Сл), маруна тисячолиста (Ру); деревій (ОсСТ), деревій жовтий (Сл, ОсСТ), кудря(а)вець (Рг1, Пс, Жл, Ду, СлСТ), полинець (Mk), пупавник (СрСТ), серпоріз (ОсСТ).
Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvelev [≈Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev]пижмо одеське (Оп); маруна одеська (Ру).
Tanacetum paczoskii (Zefirov) Tzvelevпижмо Пачоського (Оп).
Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schultz Bip.пижмо марунолисте.
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.маруна; маруна городня (Сл); марина (Mj, MkПД), марона (Rs, ОсВЛ), маруна (Во, Нв, Вх, Ан, Gs, Жл, Ду, Ос, УкПД, ВЛ, ДС), марунка (Gs, Мл, Mk, Ос, Ук, ГбВЛ, ДС, ГЦ), марунька (Жл, Mk, ГбПД, ДС), маточник (Tl), ромашка персидська (ОсСД), ромашка римська (Го1СЛ), ростопасть (Шх, ДуГЦ), руман (ОсВЛ).
Tanacetum vulgare L.пижмо звичайне (Ру, Оп); воротиш ранник (Вх2, Мл), наворотиш звичайний (Вх1, Вх3), пижмо (Сл; Ав, Нв, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Вх1, Ян2, Ян4, Ів, Mk, Лс2, Ос, Мг, КобЗАГ); алтарник (ОсПД), вороташ (Км), воротич (Во, Жл, Он, МгЗК), воротиш (Вх7ВЛ), воротчик (Км), вро(а)тич (Mj, КмПД), глис(т)ник (Ln, Сл, Гт, Мг, СбСТ, ПЗ, ЗК), глистак (МгЗК), глистняк (Лс2ПЦ), горлянка (СмСЛ), горобина дика (СбВЛ), горобина польова (СбДС), горобинка дика (Км, МгЗК), горобинка жовта (СбГЦ), горобинка польова (Км), дев’ясил (СбПД), дев’ятисил (Tl, СбСТ), дев’ятосил (СбВЛ, БУ, ЗК), дев’ятосильник (МгЗК), дервій (СбДС), деревій (СлСТ), дереві(е)й жовтий (Ан, Ос, Сб, Коб, ЯнаСД, СТ, ГЦ), деревінь жовтий (СбГЦ), десятисильник (Го2СЛ), дизель (ОсСТ), древінь (Mk, Мг, СбПД, ДС, ЗК), душечник (АнСЛ), жовтоголовник (СбВЛ), канупер (СбПЦ), канупір дикий (MkПД), кориворот (Вх7БО), коровай (Ан, Ів, СбСД, СТ), кудря(а)вець (Вл, Жл, Сл, См, МгПД, ЗК), кудрявчик (ГтЗК), купавки (ОсСД), маринька (HlБУ), маруна (Мч, ОсПД), марунька (МгГЦ), мар’юнка (МгЗК), маточник (АнСЛ, ДС), меренник (СбГЦ), мишка (Сл, СмСД), наворотень (Вх, Жл, Ум, ІвДС), нав(о)ротиш (Вх, Жл, Ум, Сл, MkДС), наворотник (Жл), навороток (Км), навратнік (Вх7ЛМ), навраток (Вх7ЛМ), навротень (Сл), навротич (Ан, Ів, Сл, Mk), надрафій(я) (МгЗК), остуда (Шх, СбГЦ), папороть (СбДС), пижма (Чн, Вл, Ан, Ln, Кр, Шм, Ів, Сл, Лс2, Ос, Рм, МгЗАГ), пижма садова (ЧнСЛ), пижмо дике (ОсПД), пижмо польове (ОсПД), пиз(ь)мо (Вх, ОсПД, ВЛ), піжма (Пс, Tl, Ду, Мг, ЯнаСТ, ЗК), піжмо (Вх, Пс, МгДС), пізма (MkПД), привертень (MkГЦ), приворіт (MkДС), приворотень (Ан, Жл, Гр, Ів, Ос, МгСД, ПД, ВЛ, ЗК), протич (Км), псєчка (СбДС), рабина Богова (СбВЛ), рабринка (СбПЗ), рабринки пахнющі (СбПЗ), рай-цвіт (АнСЛ), ранник (Вх, Вх1ДС), рибка (СбПД), ромашка жовта (ОсСТ), ромашка польова (СбБО), ромешок (АнСД), румнянок (СбДС), рум’янок лісний (Км), рута-м’ята (СбСТ), рябин(к)а дика (Ав, Рг1, Пс, СбСД, СТ), рябинчик (Ан), рябишник (АнСЛ), рябінка (МгЗК), сизик (Км), сліпота куряча (СбПД), тисячолисник (СбСТ), чашечник (АнСЛ), чорнобиль (МгЗК), шальник (Ан, ІвСД).