Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «urtica»
Шукати «urtica» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Urtica L.кропи́ва́ (Вх2, Сл, Ру, Оп; Жл, Вх5, Ум, Гр, Ду, Ів, УкГЛ).
Urtica cannabina L.кропи́ва́ конопля́на; кропива коноплева (Оп), кропива́ коноплеви́дна (Ру), кропива конопляста (Вх6).
Urtica dioica L.кропи́ва́ звича́йна (ОсПД); кропива́ вели́ка (Вх2, Вх6, Мл, Сл; Ос, Гб, СбСД, ПД, ВЛ, ПЗ, СЛ), кропива́ дводо́мна (Ру, Оп), кропива жалива (Вх1, Вх2); бджоли́ця (Мо, МсСТ), ґушту́л (МсСТ), джибуха (Км), джиґу́ха (Гр), джидуха (Км), дроголю́б (МсСТ), жала́ (Сл, СбСЛ), жали́ва́ (Ср, Вх6, Гр, Ян4, Мч, Ва, Ос, Бк, Он, Мс, Кч, Мг, Сб, КобЗАГ), жали́ва вели́ка (Вх7ЗК), жаливу́ха (Вх7ДС), жа́ло трав’яне́ (МсСТ), жаруха (Км), же(и)ру́ха (Mj, БкБУ), жигавка (Км), жи́галка (Ос, НесПД, ВЛ), жи́жка (СбВЛ), жилава́ (СбСД), жилю́ха (БкБУ), жі(є)ли́ва (Бк, Он, КобБУ, БО), жолінча (Mj), колю́ча трава́ (МсСТ), копри́ва (Вх, Gs, Вх5, Ос, ГбДС, ЛМ), крапива́ (Ав, Чн, Ср, Ан, Ln, Мн2, Кр, Сл, Лс2, Рм, МсЗАГ), крапива здорова (Мн2), кропи́ва́ (Гв, Во, Hz, Пс, Жл, Mj, Rs, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Лс2, Ос, Мс, Гб, Мг, КобЗАГ), кропива́ жалка́ (Ос, Мс, СалСД, СТ), кропи́ва́ жалю́ча (Рг1, Ан, Hl, Ів, Сл, МсСТ, БУ), кропива жеруча (Сл), кропива живуча (ОсПД), кропи́ва жи́гальна (СбДС), кропива́ ж(и)гу́ча (Ос, МсПД, СТ), кропива́ кусю́ча (МсСТ), кропива листата (ОсСД), кропива мертва (См), кропива пекуча (Сл, Mk), кропи́ва пеку́ща вели́ка (Вх7ДС), кропива проста (ОсВЛ), кропива чорна (ОсВЛ), кропова́ (ГбСТ), кропува́ (ГбСТ), крупи́ва (СбПЦ), куса́чка (МсСТ), ойо́йкина трава́ (МсСТ), пеку́чка (СбЗК), покржіва (ГбЛМ), покри́ва (Вх7ДС), щилю́чка (МоСТ).
Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opizкропи́ва́ жабрієли́ста; кропива́ жабрели́ста (Ру), кропива жабрійолиста (Оп).
Urtica kioviensis Rogow.кропи́ва́ ки́ївська (Ру, Оп).
Urtica pilulifera L.кропи́ва́ кульконо́сна; кропива́ кулястоквітко́ва (Ру, Оп).
Urtica urens L.кропи́ва́ жалка́ (Ру, Оп; Сл, ОсСД); кропива жалячка (Вх1), кропива́ жи́гавка (Вх2, Мл, Сл), кропива мала (Вх6; Mk, ГбПЗ); гижа́вка (Вх7, ОсПД, ВЛ), джигавка (Лс2, ОсВЛ, ПЦ), джиґалка (Вх7ВЛ), джиґуха (RsВЛ), дзиску́ха (Лс2ПС), жала маленька (СлСЛ), жали́ва (Во, Вх, Ср, Ан, Жл, Ян4, Дб, Ду, Сл, Гд, Бк, Гт, Пч, Гб2, Кч, Коб, МалСТ, ПД, ДС, БУ, БО, ГЦ), жали́ва куся́ча (МгЗК), жали́ва мала́ (Вх7ЗК), жали́ва пеку́ча (Кч, МгБО, ЗК), жалку́шка (Лс2ПС), жа(є)лу́шка (БкБУ), жаля́чка (Вх, Жл, Ум, ІвДС), жару́ха (Вх, Жл, Вх1, СлДС, БУ), жарьо́ха (БкБУ), жга́вка (Вх7ДС), жгу́чка (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх1, Сл, MkСД, СТ, ПД, СЛ), жері́вка (Гб2ГЦ), жигавиця (Гв, Рг, АнСТ), жи́гавка (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх1, Вх6, Ів, Шл, Лс2, Ос, Мс, Гб, Сб, КобСТ, ВЛ, ПЦ, ДС, ГЦ), жи́галка (Во, Вх7, Шл, ОсПД, ВЛ, ДС), жи́гвалка (Лс2ПЦ), жигу́чка (Рг1, Ан, Пс, Жл, ІвСЛ), жи́жавка (Ос, Рм, ГбВЛ, ПЦ), жи́жка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ів, Ар, СалСД, СТ, ПЗ), жижу́ха (Ан, Ів, СлСД, ПД), жилава (СлСТ), жичка (Tl), коприва печача (ГбЛМ), крапива (Ср, КрСД, СТ), крапива-жалкушка (СлПС), крапива-жигучка (Ан), крапивка (Мн2, Го1СД, СЛ), кропи́ва́ (Hl, Ян4, Ос, Гт, МсЗАГ), кропива-джижкуха (СлПС), кропива дрібн(еньк)а (Сл, ОсСД, СТ, ПД, СЛ, ПС), кропива жалька (СлСД), кропива́ жгу́ча (МсСТ), кропива́ жгу́ча дрібноли́ста (МсСТ), кропива-жгучка (См), кропива-жижавка (ОсВЛ), кропива́ жижка́ (Лс2ПС), кропи́ва жирка́ (Гб2ГЦ), кропива́ мє́лка (МсСТ), кропи́ва пеку́ща ма́ла (Вх7ДС), кропивка (ОсПД), кропилка (Го1СЛ), парівка (HzГЛ), пеку́чка (Вх7БО), стрекучка (АнСЛ), цюпка (Tl).