Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «vaccinium»
Шукати «vaccinium» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Vaccinium L.чорни́ця (Оп); бори́на (Вх2, Вх3), буяхи (Оп).
Vaccinium myrtillus L.чорни́ця звича́йна (Во); а́фина (Вх3; Сл, Mk, Ос, АтДС, БУ, БО, ГЦ, ЛМ), бори́на а́фина (Вх2, Вх6), борівка чорниця (Вх1), черни́ця (Сл; Рг1, Пс, Жл, Вх3, Вх6, Вх7, Mj, Ум, Rs, Гр, Ду, Лс2, Рм, Ат, ГбВЛ, ПЦ, ПС, ПЗ, ДС, ЗК), чірниці (Вх1), чорни́ці (Ру; Ос, Мг2ВЛ, ПЦ, ЗК), чорни́ця (Мл, Ру, Оп; Гв, Ум, Гр, Ду, Ів, Сл, Рм, Мс, ГбПД, ВЛ, ПЗ, ЗК), я́фи́нни́к (Вх1; Вх, Гд, Гт, Мг2БУ, БО, ГЦ, ЗК); а́фи(е)ни (Вх, Жл, Вх1, Вх5, Hl, Шх, Ду, Бк, Гт, Ат, Гб, КобДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК), афини іванові (Км), а́финни́к (Гр, Ду, АтДС, БО, ГЦ), афиня (Км), а́фіни (БкБУ), борі́вка(и́) (Во, Вх7, Mk, Дми, СваВЛ, ДС, ЛМ), борівка звичайна (Км), борівка чорна (Км), боровина (Км), борови́ця (Гр, Дб, Ду, Ів, СмВЛ), боровка (Гв), боровниця (Вх7ЛМ), га́фина(и) (Гр, МсПД, ГЦ), дурниця (Км, Кох), си́ні я́годи (ОнБО), чарниці (СлПЦ), черни́ка (Рг1, Сл, МсСТ, ПД), черничка (Пс), черни́ч(ш)ник (См, КобПЦ), чо́рна я́года (Мл, МалЗК), чорни́ка (Ат, МсСТ, БУ), чорничник (ОсВЛ), чо́рні я́годи (Вх, Он, Пч, Мг2, КобВЛ, ПЦ, БО, ЗК), чорноризка (Км), ягода (Вх3), я́годи (Рм, Ат, Гб, АрВЛ, ПЦ, ПЗ, БО, ЗК), яфани (Км), яфени (Км), яфе́нка (Мг2ЗК), я́фер (ОнБО), яфидина (Км), яфидника (Км), я́фин (Мг2ЗК), я́фи́ни(а) (Вх, Жл, Вх1, Вх7, Ду, Сл, Гт, Он, Ат, Пч, Мг2, КобБУ, БО, ГЦ, ЗК), яфини́ччя (Мг2ЗК), яфинни́к (Нв, Вх, Жл, Ду, АтБО, ГЦ, ЗК), я́фи́ри(а) (Вх, Вх1, Вх7, Ду, Mk, Ат, Гб, СенДС, БО, ГЦ, ЛМ), яфирни́ця (АтЗК, ЛМ), яфирнич (Км), яфирня́к (АтБО, ГЦ, ЛМ), яфімчик (Км), яфі́ни (ГтЗК), яфі́ра (АтЛМ), яфірки́ (АтЛМ), яфі(и)рни́к (Вх, ДуДС), яфірниці (Км), я́фон(и) (Гт, Ат, Мг2ГЦ, ЗК), я́фона (МалЗК), я́фора(и) (Он, АтБО, ЛМ), я́фури (ОнБО).
Vaccinium uliginosum L.буяхи́ (Ру, Оп; Сл, Ос, Рм, КобВЛ, ПЦ), лохи́на (Сл, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Ів, Ук); борина лозянка (Вх2, Вх6), борівка глухиня (Вх1), глухи́ня (Вх3; Вх, Жл, Вх2, Вх6, Ум, Яв, ІвВЛ), лозянка (Вх3), лохи́ня (Мл; Вх7ВЛ); бойкій (АнВЛ), борове́ць (Мг2ЗК), боцахи (АнВЛ), бо́цюн(и) (АрПЗ), боя́ришник (Мн2, См, Мг2ВЛ, ЗК), будяхи́ (Лс2, ОсВЛ, ПЦ), буйки (ОсВЛ), бурґеле́ти (Мг2ЗК), буяки́ (Лс2ПЦ, ПС), во́вчі я́годи (Мг2ЗК), волоха́ні (СлВЛ), воронячки́ (Мг2ЗК), голубень (Пс), го́лубе́ць (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ів), голуби́(н)ка (Ук, Мг2ЗК), голубиця (ОсВЛ), ди́чка (Мг2ЗК), дурни́ця (Рг1, Ан, Пс), дурноп’ян (Мн2, СмПЦ), дурнячки́ (Мг2ЗК), ла(о)хачі́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Ів), лозє́нка (Вх7БО), надраґу́ля (Мг2ЗК), оме́ґа (КобГЦ), пи́сце деревце́ (Мг2ЗК), піяки́ (Рг1, Пс, Вх7, Ум, Ду, ІвПЦ), потяти́нці (Мг2ЗК), п’яна ягода (Сл), п’яни́ця (Ум, Ів, Сл), сивачки́ (ОнБО), сиві ягоди (См), сивульни́к (ОнБО), чере́шні во́вчі (Мг2ЗК), чорни́ця (Мг2ЗК), чо́рні я́годи (Вх7, Ат, Мг2ВЛ, БО, ЗК), я́фи́н(и) (Ат, Мг2БО, ЗК), я́фон (Мг2ЗК).
Vaccinium vitis-idaea L.брусни́ця (Вх3, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх2, Вх6, Вх7, Mj, Ос, Ук, Ат, Гб, Мг2ВЛ, ДС, ЗК, ЛМ); борина властива (Вх6), борина звичайна (Вх2), борівка брусниця (Вх1), брусниця червона (Во); барві́нок ди́кий (КчБО), бо́мбулі черве́ні (Мг2ЗК), бори́на (Вх7БО), борі(о)вка (Жл, Mk, Гб, Мг2ДС, ЗК, СЯ, ЛМ), боровина (Mk), бросни́ця (АтЛМ), брусли́на (Вх7, ОсВЛ), бруслинник (ОсПЦ), брусни́к (АтБУ), брусни́ка (Рг1, Ів, Сл, Mk, Ос, Мг2ВЛ, ПЦ, ЗК), брусни́чник (Mk, Ос, КобСД, ВЛ, ПЦ), брушни́ця (АтЛМ), брушніца (ГбЛМ), буґе́дзи (Мг2ЗК), буґиле́за (ОнБО), буґула́дзи (Мг2ЗК), бурґе́зи (Мг2ЗК), бури́ни (ТкаДС), гого́з (Жл, Ук), голозник (HlБУ), голубець (Км), ґе́дзики (МілБО), ґо́ґадзи (КобГЦ), ґо́ґаци (КарГЦ), ґоґодз (Км), ґо́ґо́дзи(а) (Жл, Шх, Дб, Ду, Mk, Гб, Гб2, КобДС, БО, ГЦ), ґоґозда (Км), ґо́ґо́зи (Жл, Гр, Он, АтДС, БУ, БО, ГЦ), ґоґозки (Км), ґоґо́зник (Нв, Жл, Вх1, Вх6ГЦ), ґо́ґоти (КарЗК), ґо́ґоци (Мг2, КобГЦ, ЗК), ґрушпан (Км), кали́нка черве́на (Мг2ЗК), калинки́ (ІвГЛ), ка́мениця (Вх7ВЛ), камінки́ (Вх, Вх1, Ум, Ду, ЯвСТ, ДС, БО), камінці́ (Вх, Вх7, Ум, Ів, СлВЛ, ЗК), камня́нка (МалЗК), камнянки́ (Ат, Пч, Мг2БО, ЗК), ка́м’янка(и́) (Вх6, Вх7, Гд, Он, Ат, КобБО, ЗК), кафе́дзи (Мг2ЗК), каштафи́ри (Ат, ГбЛМ), квасни́ця (Гв, Во, Мг2ВЛ, ЗК), квасниця червона (Км), квасни́чка(и́) (Вх, Вх6, Ум, ІвВЛ), квасничник (Км), кваснівки (Вх, Ум, СлДС), кисли́ця (Мг2ЗК), корфе́зи (Мг2ЗК), патара́йка (ОнБО), пафе́дзи (Мг2ЗК), софез (Км), суфе́зи (Мг2ЗК), суфезник (Км), тенґерисо́вля (Мг2ЗК), тунтура́ки (КчБО), форґе́зи (Мг2ЗК), форості́нки (Вх7ДС), фо(у)фе́зи (Км, Мг2ЗК), фурґе́дзія (Мг2ЗК), хворостянка (Вх7СЯ), хру́ставець (ОнБО), хруставки́ (Кч, Мг2БО, ЗК), чуфе́зи(а) (Км, Мг2ЗК), я́годи (АтБО, ЗК), я́фини черве́ні (Мг2ЗК), яфу́дзи (Мг2ЗК), яфуза (Км).