Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Vaccinium L.чорниця (Оп); борина (Вх2, Вх3), буяхи (Оп).
Vaccinium myrtillus L.чорниця звичайна (Во); афина (Вх3; Сл, Mk, Ос, АтДС, БУ, БО, ГЦ, ЛМ), борина афина (Вх2, Вх6), борівка чорниця (Вх1), черниця (Сл; Рг1, Пс, Жл, Вх3, Вх6, Вх7, Mj, Ум, Rs, Гр, Ду, Лс2, Рм, Ат, ГбВЛ, ПЦ, ПС, ПЗ, ДС, ЗК), чірниці (Вх1), чорниці (Ру; Ос, Мг2ВЛ, ПЦ, ЗК), чорниця (Мл, Ру, Оп; Гв, Ум, Гр, Ду, Ів, Сл, Рм, Мс, ГбПД, ВЛ, ПЗ, ЗК), яфинник (Вх1; Вх, Гд, Гт, Мг2БУ, БО, ГЦ, ЗК); афи(е)ни (Вх, Жл, Вх1, Вх5, Hl, Шх, Ду, Бк, Гт, Ат, Гб, КобДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК), афини іванові (Км), афинник (Гр, Ду, АтДС, БО, ГЦ), афиня (Км), афіни (БкБУ), борівка(и) (Во, Вх7, Mk, Дми, СваВЛ, ДС, ЛМ), борівка звичайна (Км), борівка чорна (Км), боровина (Км), боровиця (Гр, Дб, Ду, Ів, СмВЛ), боровка (Гв), боровниця (Вх7ЛМ), гафина(и) (Гр, МсПД, ГЦ), дурниця (Км, Кох), сині ягоди (ОнБО), чарниці (СлПЦ), черника (Рг1, Сл, МсСТ, ПД), черничка (Пс), чернич(ш)ник (См, КобПЦ), чорна ягода (Мл, МалЗК), чорника (Ат, МсСТ, БУ), чорничник (ОсВЛ), чорні ягоди (Вх, Он, Пч, Мг2, КобВЛ, ПЦ, БО, ЗК), чорноризка (Км), ягода (Вх3), ягоди (Рм, Ат, Гб, АрВЛ, ПЦ, ПЗ, БО, ЗК), яфани (Км), яфени (Км), яфенка (Мг2ЗК), яфер (ОнБО), яфидина (Км), яфидника (Км), яфин (Мг2ЗК), яфини(а) (Вх, Жл, Вх1, Вх7, Ду, Сл, Гт, Он, Ат, Пч, Мг2, КобБУ, БО, ГЦ, ЗК), яфиниччя (Мг2ЗК), яфинник (Нв, Вх, Жл, Ду, АтБО, ГЦ, ЗК), яфири(а) (Вх, Вх1, Вх7, Ду, Mk, Ат, Гб, СенДС, БО, ГЦ, ЛМ), яфирниця (АтЗК, ЛМ), яфирнич (Км), яфирняк (АтБО, ГЦ, ЛМ), яфімчик (Км), яфіни (ГтЗК), яфіра (АтЛМ), яфірки (АтЛМ), яфі(и)рник (Вх, ДуДС), яфірниці (Км), яфон(и) (Гт, Ат, Мг2ГЦ, ЗК), яфона (МалЗК), яфора(и) (Он, АтБО, ЛМ), яфури (ОнБО).
Vaccinium uliginosum L.буяхи (Ру, Оп; Сл, Ос, Рм, КобВЛ, ПЦ), лохина (Сл, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Ів, Ук); борина лозянка (Вх2, Вх6), борівка глухиня (Вх1), глухиня (Вх3; Вх, Жл, Вх2, Вх6, Ум, Яв, ІвВЛ), лозянка (Вх3), лохиня (Мл; Вх7ВЛ); бойкій (АнВЛ), боровець (Мг2ЗК), боцахи (АнВЛ), боцюн(и) (АрПЗ), бояришник (Мн2, См, Мг2ВЛ, ЗК), будяхи (Лс2, ОсВЛ, ПЦ), буйки (ОсВЛ), бурґелети (Мг2ЗК), буяки (Лс2ПЦ, ПС), вовчі ягоди (Мг2ЗК), волохані (СлВЛ), воронячки (Мг2ЗК), голубень (Пс), голубець (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ів), голуби(н)ка (Ук, Мг2ЗК), голубиця (ОсВЛ), дичка (Мг2ЗК), дурниця (Рг1, Ан, Пс), дурноп’ян (Мн2, СмПЦ), дурнячки (Мг2ЗК), ла(о)хачі (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Ів), лозєнка (Вх7БО), надраґуля (Мг2ЗК), омеґа (КобГЦ), писце деревце (Мг2ЗК), піяки (Рг1, Пс, Вх7, Ум, Ду, ІвПЦ), потятинці (Мг2ЗК), п’яна ягода (Сл), п’яниця (Ум, Ів, Сл), сивачки (ОнБО), сиві ягоди (См), сивульник (ОнБО), черешні вовчі (Мг2ЗК), чорниця (Мг2ЗК), чорні ягоди (Вх7, Ат, Мг2ВЛ, БО, ЗК), яфин(и) (Ат, Мг2БО, ЗК), яфон (Мг2ЗК).
Vaccinium vitis-idaea L.брусниця (Вх3, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх2, Вх6, Вх7, Mj, Ос, Ук, Ат, Гб, Мг2ВЛ, ДС, ЗК, ЛМ); борина властива (Вх6), борина звичайна (Вх2), борівка брусниця (Вх1), брусниця червона (Во); барвінок дикий (КчБО), бомбулі червені (Мг2ЗК), борина (Вх7БО), борі(о)вка (Жл, Mk, Гб, Мг2ДС, ЗК, СЯ, ЛМ), боровина (Mk), бросниця (АтЛМ), бруслина (Вх7, ОсВЛ), бруслинник (ОсПЦ), брусник (АтБУ), брусника (Рг1, Ів, Сл, Mk, Ос, Мг2ВЛ, ПЦ, ЗК), брусничник (Mk, Ос, КобСД, ВЛ, ПЦ), брушниця (АтЛМ), брушніца (ГбЛМ), буґедзи (Мг2ЗК), буґилеза (ОнБО), буґуладзи (Мг2ЗК), бурґези (Мг2ЗК), бурини (ТкаДС), гогоз (Жл, Ук), голозник (HlБУ), голубець (Км), ґедзики (МілБО), ґоґадзи (КобГЦ), ґоґаци (КарГЦ), ґоґодз (Км), ґоґодзи(а) (Жл, Шх, Дб, Ду, Mk, Гб, Гб2, КобДС, БО, ГЦ), ґоґозда (Км), ґоґози (Жл, Гр, Он, АтДС, БУ, БО, ГЦ), ґоґозки (Км), ґоґозник (Нв, Жл, Вх1, Вх6ГЦ), ґоґоти (КарЗК), ґоґоци (Мг2, КобГЦ, ЗК), ґрушпан (Км), калинка червена (Мг2ЗК), калинки (ІвГЛ), камениця (Вх7ВЛ), камінки (Вх, Вх1, Ум, Ду, ЯвСТ, ДС, БО), камінці (Вх, Вх7, Ум, Ів, СлВЛ, ЗК), камнянка (МалЗК), камнянки (Ат, Пч, Мг2БО, ЗК), кам’янка(и) (Вх6, Вх7, Гд, Он, Ат, КобБО, ЗК), кафедзи (Мг2ЗК), каштафири (Ат, ГбЛМ), квасниця (Гв, Во, Мг2ВЛ, ЗК), квасниця червона (Км), квасничка(и) (Вх, Вх6, Ум, ІвВЛ), квасничник (Км), кваснівки (Вх, Ум, СлДС), кислиця (Мг2ЗК), корфези (Мг2ЗК), патарайка (ОнБО), пафедзи (Мг2ЗК), софез (Км), суфези (Мг2ЗК), суфезник (Км), тенґерисовля (Мг2ЗК), тунтураки (КчБО), форґези (Мг2ЗК), форостінки (Вх7ДС), фо(у)фези (Км, Мг2ЗК), фурґедзія (Мг2ЗК), хворостянка (Вх7СЯ), хруставець (ОнБО), хруставки (Кч, Мг2БО, ЗК), чуфези(а) (Км, Мг2ЗК), ягоди (АтБО, ЗК), яфини червені (Мг2ЗК), яфудзи (Мг2ЗК), яфуза (Км).