Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 48 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Vicia L.вика (Вх2, Вх3, Сл; Гв, Ук, ГбВЛ); горошок (Ру, Оп; ГбВЛ), лядник (Вх2; Вх, Вх7ДС, ЛМ).
Vicia amphicarpa Dorthes [=Vicia sativa L. subsp. amphicarpa (Dorthes) Ascherson & Graebner]вика двоїстоплода; горошок двоплідний (Оп), горошок круглоплодий (Ру).
Vicia angustifolia L. [≈Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.]вика вузьколиста; горошок вузьколистий (Ру, Оп).
Vicia biebersteinii Besser [≈Vicia grandiflora Scop.]вика Біберштайна; горошок Біберштейна (Ру, Оп).
Vicia biennis L. ** (Vicia picta Fischer & C.A.Meyer)вика дворічна; вика ріжнобарвна (Мл, Сл), горошок різнобарвний (Оп), горошок строкатий (Ру).
Vicia bithynica (L.) L.вика малоазійська; горошок віфінський (Ру, Оп).
Vicia boissieri Freyn [≈Vicia tenuifolia Roth]вика Буассьє; горошок Буассьє (Ру, Оп).
Vicia cassubica L.вика кашубська (Мл); горошок кашубський (Ру, Оп).
Vicia cordata Wulfen ex Hoppe [=Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex Hoppe) Ascherson & Graebner]вика серцелиста; горошок серцевидний (Ру, Оп).
Vicia cracca L.вика мишачий горошок; вика птича (Вх1, Мл), горобиний горошок (Сл; Рг1, Ан, Пс, Ів), горошок мишачий (Ру, Оп; Ук, Мс, Мг, СбСД, СТ, ВЛ, СЛ, ДС, ГЦ); бикинь (СбЗК), бикій (МгЗК), бобівник (МгЗК), веґа (СбПД), виґа дика (СбДС), вика (СбСТ), вика дика (Мс, СбСТ, ПЗ), віка (Рм, МгПЦ, ЗК), віко (МгЗК), горох (МгЗК), горох гадючий (ШсСТ), горох горобиний (Мн2СД), горох гороб’ячий (Вл, HlБУ), горох дикий (Гб2, Мг, СбСТ, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), горох журавлиний (LnСТ), горох мишачий (Пч, Мг, Сб, КобПЗ, БО, ЗК), горох перепеличин (Лс2ПЦ), горох потя(є)чий (Мг, СбГЦ, ЗК), горох птасєчий (MkГЦ), горох птичий (МгГЦ), горошанка (МгЗК), горошець (Вх7, Мг, СбЗК), горошик (СбЗК), горошина (МгЗК), горошок (Рг1, Мн2, Ян1, Ян4, Mk, Ос, Рм, Мг, СбЗАГ), горошок вереб’ячий (СлПС), горошок воронячий (Ан, ІвПД), горошок гадючий (Рг1, Ан, Пс, Шм, Ян2, Яв, Ів, СбСД, ГЦ), горошок гороб’ячий (Ан, Пс, Ів, Сл, СбВЛ, ПС, СЛ), горошок дикий (Вх, Ум, Ів, Mk, Мг, Сб, КобСД, СТ, ПД, ПЗ, ДС, БО), горошок котячий (СбСТ), горошок ледий (Вх, Жл, Вх1ВЛ), горошок мишиний (Кр, Ум, Шс, Яв, Ів, Сл, СбСД, СТ), горошок пахучий (СбВЛ), горошок польовий (Ос, Он, СбПД, ВЛ, БО), горошок потя(є)чий (Шх, МгГЦ, ЗК), горошок птичий (ШсСТ), горошок-ляночок (Жл), грабелька (АнСЛ), гребінці (СбДС), дичак (Mk, СбПД), журавник (АнСЛ), козлятник (МгЗК), кукуль (МгЗК), ленча (МгЗК), мишак (Мг, МалЗК), мишачки (МгЗК), натягач (Ан, Ів, СмСЛ), носок чибесиний (АнСЛ), орошанка (дика) (МгЗК), орошок (МгЗК), стишок (АнПС), стручки лісові (АнСЛ), тягун-трава (Сл, СбСД, ГЦ), чина (МгЗК).
Vicia dalmatica A.Kernerвика далматська; горошок далматський (Ру, Оп).
Vicia dasycarpa Ten. [≈Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.]вика пухнастоплода; горошок пухнатоплодий (Оп).
Vicia dumetorum L.вика чагарникова; вика гущавникова (Вх1; Жл), вика зарісникова (Сл), вика хащева (Мл), горошок чагарниковий (Ру, Оп).
Vicia elegans Guss. [≈Vicia tenuifolia Roth]вика струнка; горошок стрункий (Оп).
Vicia ervilia (L.) Willd.вика сочевична; горошок чоткоподібний (Оп).
Vicia faba L.біб (Вх6, Сл; Шк, Пс, Жл, Вх3, Rs, Гр, Дб, Ду, Ів, Mk, Ос, Гу, ГбПД, ВЛ, ПС, ПЗ, ГЦ); біб звичайний (Во, Мл), боби (Ру, Оп; МсСТ), вика бі(о)б (Вх1, Вх2); биб (Гб2ГЦ), біб струковий (Вх7ДС), боб (Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Мн, Шм, МсЗАГ), боби кінські (ШсСТ), боби руські (ШсСТ).
Vicia faba L. subsp. faba var. minuta (Alef.) Mansfeldбіб кінський (Сл); біб дрібний (Сл), біб польовий (Сл), бобик (Сл, MkПД), бобик кінський (Сл), бобик ослячий (Mk).
Vicia grandiflora Scop.вика великоцвіта (Мл, Сл); горошок великоквітковий (Ру, Оп); горошок (Сл).
Vicia hirsuta (L.) S.F.Grayвика шорстка; вика космата (Мл), вика шерстка (Сл), горошок шорсткий (Ру, Оп), лядник в’язель (Вх2), лядник двузерний (Вх2), сочевиця волохата (Вх1); волок (Вх7ДС), в’язелець (Вх7ДС), в’язіль (Вх, Жл, Вх1ДС), горох гороб’ячий (АнПД), горох лісний (АнПД), горошок горобиний (Ан, КрПС, ДС), горошок потєчий (Вх7ГЦ), горошок-скакунець (СлСД), зв’язіль (Вх7ВЛ), капа (Вх7БО), лідок (ОнБО), ляд (ОнБО), лядок (ОнБО), мишатник (ЧнСЛ), сочевиця лісна (ШсСТ), чачавиця полева (LnСТ).
Vicia hybrida L.вика гібридна; горошок гібридний (Оп).
Vicia incisa Bieb. [=Vicia sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arcangeli]вика надрізана; горошок надрізаний (Оп).
Vicia lathyroides L.вика горошкова; вика горошкувата (Мл, Сл), горошок чиноподібний (Ру, Оп); горошок (СлПЦ).
Vicia laxiflora auct., non Brot. = Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell.
Vicia loiseleurii (Bieb.) Litv. [=Vicia pubescens (DC.) Link]вика пухнаста; горошок Лоїзелеура (Оп).
Vicia lutea L.вика жовта; горошок жовтий (Ру).
Vicia narbonensis L.вика нарбонська (Mk); горошок нарбонський (Ру, Оп).
Vicia pannonica Crantzвика паннонська; вика панонська (Мл, Сл), горошок паннонський (Ру); горошок (ШсСТ).
Vicia peregrina L.вика чужоземна; горошок іноземний (Ру), горошок чужоземний (Оп).
Vicia picta Fischer & C.A.Meyer = Vicia biennis L.
Vicia pilosa Bieb. [≈Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.]вика волосиста; горошок волохатий (Ру), горошок пухнатий (Оп).
Vicia pisiformis L.вика горохоподібна; вика горохувата (Мл, Сл), горошок горохоподібний (Ру, Оп); голосок зозульчин (АнПД), горох лісовий (АнСЛ), горошок (АнСЛ), горошок зміїний (АнСЛ), юр-горох (АнВЛ).
Vicia pubescens (DC.) Linkвика пухнаста; горошок пухнатий (Ру).
Vicia sativa L.вика звичайна, вика сійна (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); вика (Ру; Чн, Ан, Жл, Сл, Mk, МсСТ, ПД, СЛ), горошок посівний (Ру, Оп); виґа (Вх7, ШлВЛ, ДС), вика посівна (МсСТ), вика сівна (Mk), вичина (Жл), віка (МсСТ), віко (МсСТ), горох (Рг1), горох горобиний (Рг1), горох журавлиний (Чн, LnСТ, СЛ), горох миший (HlБУ), горох мишиний (Рг1, Пс), горошок (Во, СлПЦ), горошок гороб’ячий (СлВЛ), горошок мишачий (БкБУ), горошок пашний (Mk), ґримпута (RsВЛ), ленчє (ШлДС), линта мала (БкБУ), линча (БкБУ), лядвець (Во, Жл), лядник (Вх4, ГбЗК, ЛМ), мазари (Пс), сочовиця (СлВЛ).
Vicia sativa L. subsp. amphicarpa (Dorthes) Ascherson & Graebnerвика звичайна двоїстоплода.
Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex Hoppe) Ascherson & Graebnerвика звичайна серцелиста.
Vicia sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arcangeliвика звичайна надрізана.
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.вика звичайна чорна; горошок (СлСЛ), горошок горобиний (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Кр, Шс, ІвСД, СТ), горошок гороб’ячий (Ум, Ян2, Ів, СлСД, ПС).
Vicia sativa L. subsp. sativaвика звичайна сійна.
Vicia sepium L.вика підтинна; вика плотова (Вх1, Мл, Сл), горошок плотовий (Ру, Оп); бекінь (КмГЦ), вика тинова (Mk), горох вороб’ячий (СлПЦ), горошок (Рг1, Пс, Гд, MkПД, БО), сокирки (Рг1, Пс, Кр, Ду, MkСД, ПД).
Vicia sordida Waldst. & Kit. [≈Vicia grandiflora Scop.]вика брудна; горошок брудний (Ру, Оп).
Vicia sylvatica L.вика лісова (Вх1, Мл, Сл); горошок лісовий (Ру, Оп; Вл), лядник волок (Вх2); влок (Жл, Вх1), горошок високоростий (Вл), звягель (НвВЛ).
Vicia tenuifolia Rothвика тонколиста (Мл, Сл); горошок тонколистий (Ру, Оп); папороть солодка (СлПЦ).
Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell. ** (Vicia laxiflora auct., non Brot.)вика найтонша; горошок рідкоцвітий (Оп).
Vicia tetrasperma (L.) Schreberвика чотиринасінна; вика чотиризерна (Мл, Сл), горошок чотиринасінний (Ру, Оп), лядник чотирозерний (Вх2), сочевиця червонява (Вх1); линта (СлПД).
Vicia villosa Rothвика волохата (Сл); вика космата (Вх1, Мл), горошок волохатий (Ру, Оп); вика озима (Сл), вика пастівна (Mk), вороб’ячка (Вх, Жл, Вх1ВЛ), в’яз (ОсСД), гороб’ячка (MkПД), горох (Рг1), горох горобиний (Рг1, Шс, СлСД, СТ), горошок (Вл, Ян1СТ), горошок польовий (АнСД).
Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.вика волохата мінлива.
Vicia villosa Roth subsp. villosaвика волохата типова.
Vicia sp.вичка (Вх7, MkСЯ), віка (СлСД), ганьок (Вх7СЯ), гиньок (Вх7СЯ), горох мишачий (Ан), горошок гороб’ячий (СлСД), ленчаниця (Вх7ЗК), ляд(ик) (Вх7БО, ЛМ), орошець (Вх7ВЛ).