Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Vicia cracca L.вика мишачий горошок; вика птича (Вх1, Мл), горобиний горошок (Сл; Рг1, Ан, Пс, Ів), горошок мишачий (Ру, Оп; Ук, Мс, Мг, СбСД, СТ, ВЛ, СЛ, ДС, ГЦ); бикинь (СбЗК), бикій (МгЗК), бобівник (МгЗК), веґа (СбПД), виґа дика (СбДС), вика (СбСТ), вика дика (Мс, СбСТ, ПЗ), віка (Рм, МгПЦ, ЗК), віко (МгЗК), горох (МгЗК), горох гадючий (ШсСТ), горох горобиний (Мн2СД), горох гороб’ячий (Вл, HlБУ), горох дикий (Гб2, Мг, СбСТ, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), горох журавлиний (LnСТ), горох мишачий (Пч, Мг, Сб, КобПЗ, БО, ЗК), горох перепеличин (Лс2ПЦ), горох потя(є)чий (Мг, СбГЦ, ЗК), горох птасєчий (MkГЦ), горох птичий (МгГЦ), горошанка (МгЗК), горошець (Вх7, Мг, СбЗК), горошик (СбЗК), горошина (МгЗК), горошок (Рг1, Мн2, Ян1, Ян4, Mk, Ос, Рм, Мг, СбЗАГ), горошок вереб’ячий (СлПС), горошок воронячий (Ан, ІвПД), горошок гадючий (Рг1, Ан, Пс, Шм, Ян2, Яв, Ів, СбСД, ГЦ), горошок гороб’ячий (Ан, Пс, Ів, Сл, СбВЛ, ПС, СЛ), горошок дикий (Вх, Ум, Ів, Mk, Мг, Сб, КобСД, СТ, ПД, ПЗ, ДС, БО), горошок котячий (СбСТ), горошок ледий (Вх, Жл, Вх1ВЛ), горошок мишиний (Кр, Ум, Шс, Яв, Ів, Сл, СбСД, СТ), горошок пахучий (СбВЛ), горошок польовий (Ос, Он, СбПД, ВЛ, БО), горошок потя(є)чий (Шх, МгГЦ, ЗК), горошок птичий (ШсСТ), горошок-ляночок (Жл), грабелька (АнСЛ), гребінці (СбДС), дичак (Mk, СбПД), журавник (АнСЛ), козлятник (МгЗК), кукуль (МгЗК), ленча (МгЗК), мишак (Мг, МалЗК), мишачки (МгЗК), натягач (Ан, Ів, СмСЛ), носок чибесиний (АнСЛ), орошанка (дика) (МгЗК), орошок (МгЗК), стишок (АнПС), стручки лісові (АнСЛ), тягун-трава (Сл, СбСД, ГЦ), чина (МгЗК).