Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 52 статті
Запропонувати свій переклад для «viola»
Шукати «viola» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Viola L.фіялка (Вх2, Вх3, Сл; Чн, Жл, ІвСЛ); фіалка (Ру, Оп).
Viola accrescens Klokovфіялка розросла; фіалка зросла (Оп), фіалка розростаюча (Ру).
Viola alba Besserфіялка біла; фіалка біла (Ру, Оп).
Viola alba Besser subsp. albaфіялка біла типова.
Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jordan) Nymanфіялка біла темнолиста.
Viola ambigua Waldst. & Kit.фіялка двозначна; фіалка двозначна (Ру, Оп), фіялка степова (Сл); підлісок (Сл).
Viola arenaria DC. = Viola rupestris F.W.Schmidt.
Viola arvensis Murrayфіялка польова (Во); братки польові (Сл), фіалка польова (Ру, Оп); братики польові (ОсВЛ), братіки (СалСД), братки (Ян2, СлСД), золотушник (ОсСЛ), іван-та-марія (Сл), мачиха (Вх6), мачоха (Во), полуцвіт (ОсВЛ), ранник (ОсВЛ).
Viola biflora L.фіялка двоцвіта; фіалка двоквіткова (Ру, Оп), фіялка двуцвіта (Вх1); глазки анюткині польові (ПчЗК), цапки (ПчЗК).
Viola canina L.фіялка собача (Сл; LnСТ); фіалка собача (Ру, Оп), фіялка песяча (Вх1, Вх6, Мл); братки (Ан, Ду, ІвПД), кулинки (АнПЦ), москалики (СлПЦ), підлісник (СмСД), подлісок (HlБУ), прилісок (Mk), ранник (СмПС), сокирки (Ан, Ду, ІвПД), фіялка (Рг, Пс), фіялка дурна (MkПД).
Viola canina L. subsp. caninaфіялка собача типова.
Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartmanфіялка собача гірська.
Viola collina Besserфіялка пагорбова; фіалка пагорбкова (Ру, Оп).
Viola cretacea Klokovфіялка крейдяна; фіалка крейдяна (Ру, Оп).
Viola dacica Borbásфіялка дакійська; фіалка дакійська (Оп).
Viola declinata Waldst. & Kit.фіялка відхилена; фіалка відхилена (Ру, Оп), фіалка східнокарпатська (Ру); дідуськи (КобГЦ), топірчики (ШхГЦ).
Viola elatior Friesфіялка висока (Мл, Сл); фіалка висока (Ру, Оп).
Viola epipsila Ledeb.фіялка різнолиста; фіалка різнолиста (Ру, Оп).
Viola hirta L.фіялка шорстка; фіалка шершава (Ру, Оп), фіялка космата (Вх1, Вх6, Мл), фіялка мохната (Сл); василечок (Ан, Ів), жирицвіт (ОсСД), зозульки (Вл, Ум, Ду, Ів, СмПЦ), котик (Ан, Сл, СмСД, ПС, СЛ), мудики (ОсСД), фіялка (Ср, Ln, Шс, Ян4, ОсСТ, ПД, СЛ), черевички (ОсПД), яйця котові (АнСЛ).
Viola hybrida hort. = Viola × wittrockiana Gams.
Viola jagellonica Zapal .фіялка яґеллонська; фіалка ягелонська (Ру, Оп).
Viola jooi Jankaфіялка Джоя; фіалка Джоя (Ру, Оп).
Viola jordanii Hanryфіялка Жордана; фіалка Жордана (Ру, Оп).
Viola kitaibeliana Schultesфіялка Китайбеля; фіалка Китайбелева (Оп), фіалка Китайбеля (Ру).
Viola lavrenkoana Klokovфіялка Лавренка; фіалка Лавренка (Ру, Оп).
Viola matutina Klokov [=Viola tricolor L. subsp. matutina (Klokov) Valentine]фіялка ранкова; фіалка ранкова (Ру, Оп).
Viola mirabilis L.фіялка дивовижна (Мл, Сл); фіалка дивна (Оп), фіалка дивовижна (Ру); бишишник (ОсВЛ), волосник (АнСД), живокостник (Нв, Жл, Вх1ДС), зараза (ОсВЛ), калачики польові лісові (ОсВЛ), капусник (АнВЛ), копитень (АнВЛ), підлісок (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Ду, Ів, СлСД), підорішник (АнСЛ), підосинник (АнСЛ), сердечник (ОсВЛ), фіялка (ОсСД, ПД), фіялка лісова (Рг1, Ан, Пс, Ян2, Ду, Ів, СлСД), черевички зозулині (ОсСД).
Viola montana L. [=Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman]фіялка гірська; фіалка гірська (Ру, Оп).
Viola nemausensis Jordan [≈Viola tricolor L.]фіялка провансальська; фіалка німська (Ру, Оп).
Viola odorata L.фіялка запашна; фіалка запашна (Ру, Оп; Сл), фіялка благовонна (Во), фіялка пахуча (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); арво(а)чки (Мг, СбЗК), бишишник (Ан, ІвСД), братчики польові (Гб2ГЦ), бурінець (Гб2ГЦ), віялка (МгЗК), дзеркальце (БкБУ), ібола (СбЗК), ібо(л)я (МгЗК), копитці кінські (АнСД), любчики (СбСД), мотилки (МгЗК), парфунька (Гб2ГЦ), пахнячка (СбДС), песики (СбЗК), підлісок (Рг1, Жл, Кр, Mj, Ум, ІвСД), сиротки (МгЗК), сліпота куряча (РмПЦ), смолка (Рг1), уразник чоловіцький (СбВЛ), фіалка (МгГЦ, ЗК), фіявка (Ду), фіялка (Мн, Mj, Гр, Ду, Сл, Mk, Ос, Рм, Гб, Мг, КобЗАГ), фіялка душиста (Рг1, LnСТ), фіялка пахнюча (HlБУ), хві(и)ялка (Гр, Ду, Mk), цирковки (МгЗК), черевички сині (СбПД), чорнушечки голубі (МгЗК).
Viola oreades Bieb.фіялка кримська; фіалка кримська (Ру, Оп).
Viola palustris L.фіялка болотяна (Вх1, Мл, Сл); фіалка болотна (Ру, Оп).
Viola persicifolia Schreber ** (Viola stagnina Kit.)фіялка персиколиста, фіялка мочарна; фіалка ставкова (Ру, Оп).
Viola pontica W.Becker [≈Viola suavis Bieb.]фіялка причорноморська; фіалка понтійська (Ру, Оп).
Viola pumila Chaixфіялка низька; фіалка низька (Ру, Оп).
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau ** (Viola sylvestris Lam. pro parte)фіялка лісова (Вх1, Мл, Сл); фіалка лісова (Ру), фіалка Рейхенбаха (Оп); браток лісовий (Рг1, Ан, Пс), золотушник (ОсВЛ), підліска (MkПД), проліски борові (АнПС), сердечник (ОсВЛ), черевички зозулині (Сл, ОсВЛ).
Viola riviniana Reichenb.фіялка Рівіна; фіалка Рівінієва (Оп), фіалка Рівінія (Ру).
Viola rupestris F.W.Schmidt ** (Viola arenaria DC.)фіялка каменелюбна, фіялка піскова (Мл, Сл); фіалка гола (Оп), фіалка піскова (Оп) фіалка піщана (Ру); драб (Рг1, Пс, Жл, Ду, ОнБО), піднімок (Рг, Ан), проліски (Вл, Пс).
Viola saxatilis F.W.Schmidt [=Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin]фіялка скельна; фіалка скельна (Оп).
Viola scotophylla Jordan [=Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jordan) Nyman]фіялка темнолиста; фіалка темнолиста (Оп).
Viola sieheana W.Beckerфіялка Зига; фіалка Зіга (Ру, Оп).
Viola stagnina Kit. = Viola persicifolia Schreber.
Viola suavis Bieb.фіялка приємна; фіалка приємна (Ру, Оп); фіалка (МсСТ), фіялка (МсСТ).
Viola sylvestris Lam. pro parte = Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau.
Viola tanaitica Grossetфіялка донська; фіалка донська (Ру, Оп).
Viola tricolor L.фіялка триколірна, братки дикі; братки трибарві (Сл), фіалка триколірна (Ру, Оп), фіялка трибарвиста (Вх1), фіялка трибарвка (Вх2, Вх6), фіялка трибарвна (Мл); арво(а)чки (МгЗК), арвачки білі (Км), берладинка (Вх7ГЦ), брат-з-сестрою (Ан, Жл, Ів, Mk, СмСТ, ДС), брати дикі (СбПЗ), брати(і)ки (Рг1, Пс, Мн2, Rs, Сл, Mk, Ос, Рм, Мг, СбСД, ПД, ВЛ, ПЦ, ДС, ЗК), братики польові (Км, СбВЛ), братики-й-сестрички(а) (СбСД), братики-та-сестрички (СбСД), братик-і-сестриця (СлПС), брати(і)к-і-сестричка (СбСД, ПС), брат-і-сестра (Ум, Ук, Мг, СбСД, ЗК), братка (ГрСД), братки (Во, Hz, Рг1, Ср, Вл, Шк, Ln, Пс, Жл, Мн2, Mj, Ум, Ян4, Дб, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Он, Рм, Гб2, Мг, Сб, Коб, СваЗАГ), братки городні (Ан, ОсСД, ПД), братко (Гр), браток (MjПД), брат-(та-)сестра (Ум, Ів, Сл, См), братчики (Шк, Ум, Ос, Бк, Гу, См, Гб, Сб, КобСТ, ПД, ВЛ, ПЗ, ДС, БУ), братчики дикі (СбДС), братчики польові (Км), братчик-і-сестричка (Вх, Вх1ДС), василечки (GsГЛ), васильок (GsГЦ), волосник (АнСЛ), вучканки жовті (СбЗК), глазки анютині (Ln, Сл, Лс2, Рм, Мг, СбСД, СТ, ВЛ, ПЦ, ПС, СЛ), глистник (АнПС), дзвіночки (Км), дзвоники (СбПД), зайчики (Гб2ГЦ), заморник (Км), зановать (АнПД), зашорник (АнПС), зіновать (СмПД), зірочки (Ан, Кр, СлСД), зозульки (Вл, Ду, См, МгСД, ЗК), іболя (МгЗК), іван-да-марія (Ln, ОсСД, СТ, СЛ), іван-да-мар’я (Ав, Рг1, Ан, Пс, Кр, Шм, Мг, СбСД, СЛ, ЗК), іван-(і-)марія (Ян4, ОсПД, СТ), іван-і-мар’я (Ср, Рм, СбСТ, ПЦ, ПЗ, ДС), іван-мар’я (СбПД), іван-та(й)-марія (Мн, Ів, Сб, КобСД, ГЦ), іван-та-мар’я (Ум, Ян2, Мг, СбСД, ВЛ, ЗК), каманиця триколірна (Км), команиця (Нв, СмСД, ЛМ), маржєче зіллє (Вх7, МгГЦ, ЗК), маржини (Вх7ГЦ), марія (Ан), маслюк (Tl), мати-мачуха (МгЗК), мать-і-мачуха (МгЗК), мачу(о)ха (Мг, СбПД, ЗК), метлячки (Км), мотилики (Гб2ГЦ), мотилки (МгЗК), олекса-й-марія (Км), олексій-та-марія (СлСТ), олія (АнПД), очко (МгГЦ), очко волове (МгГЦ), полуквітки (Сл), полуцвіт (Ав, Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум, Ду, Ів, Сл, MkСД, СТ, ПД), полуцвітки (Ан, Ду, Ів, Сл, ОсСД, ПД), порушка (Вх7ДС), пузирятник (АнПС), самукишка (Км), середки (КобГЦ), сестрички(а) (Вх, Мн, Вх3, Вх6, См, МгПД, ВЛ, ЗК), сирітка (ОнБО), сирітки (Вх7, МгЗК), сироти (СбБУ), сліпота куряча (РмПЦ), сльозки (СбПС), собачки (СбСЛ), сокирки (Ан, СбСТ, ПС), топірці (СбДС), топірчики (Шх, Гб2ГЦ), три брат(к)и (Мг, СбЗК), тройцвіт (См, СбСТ, ВЛ), фіалка (Мг, СбСД, ГЦ, ЗК), фіалка багатоколірна (СбСД), фіалка польова (СбПД), фіалки трицвітні (СбСТ), фіялка (Ос, Мг, СбСД, ПД, ДС, ЗК), фіялка полева (Км), хвіалка (СбСД), цапки (СбЗК), черевички (Ос, СбСД, ПД), черевички зозул(ьч)ині (Ан, Ів, Сл, Mk, Ос, СбСД, ВЛ, ПД, ПС, ЗК), чобіт удодів (Рг1, Ум, Ду), чорнобривці (МгЗК), чорнушки (МгЗК).
Viola tricolor L. subsp. matutina (Klokov) Valentineфіялка триколірна ранкова.
Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudinфіялка триколірна скельна.
Viola tricolor L. subsp. tricolorфіялка триколірна типова.
Viola uliginosa Besserфіялка багнова (Сл); фіалка багнова (Оп), фіялка млакова (Мл).
Viola × wittrockiana Gams ** (Viola hybrida hort.)братки садові (Ру); братки (Оп), фіалка гібридна (Ру, Оп).
Viola sp.фіялок (Гв, Жл), хвіялка (Жл).