ВЕСУМ

Версія 5.0.6-DEV. Налічує 392126 лем (більше статистики, опис тегів)

Знайдено 1 статтю
Шукати «підкупне» на інших ресурсах:

підкупний adj:m:v_naz:compb
  підкупного adj:m:v_rod:compb
  підкупному adj:m:v_dav:compb
  підкупного adj:m:v_zna:ranim:compb
  підкупний adj:m:v_zna:rinanim:compb
  підкупним adj:m:v_oru:compb
  підкупнім adj:m:v_mis:compb
  підкупному adj:m:v_mis:compb
  підкупний adj:m:v_kly:compb
  підкупна adj:f:v_naz:compb
  підкупної adj:f:v_rod:compb
  підкупній adj:f:v_dav:compb
  підкупну adj:f:v_zna:compb
  підкупною adj:f:v_oru:compb
  підкупній adj:f:v_mis:compb
  підкупна adj:f:v_kly:compb
  підкупне adj:n:v_naz:compb
  підкупного adj:n:v_rod:compb
  підкупному adj:n:v_dav:compb
  підкупне adj:n:v_zna:compb
  підкупним adj:n:v_oru:compb
  підкупнім adj:n:v_mis:compb
  підкупному adj:n:v_mis:compb
  підкупне adj:n:v_kly:compb
  підкупні adj:p:v_naz:compb
  підкупних adj:p:v_rod:compb
  підкупним adj:p:v_dav:compb
  підкупних adj:p:v_zna:ranim:compb
  підкупні adj:p:v_zna:rinanim:compb
  підкупними adj:p:v_oru:compb
  підкупних adj:p:v_mis:compb
  підкупні adj:p:v_kly:compb

Пояснення тегів