ВЕСУМ

Версія 5.0.6-DEV. Налічує 392126 лем (більше статистики, опис тегів)

Знайдено 1 статтю
Шукати «учбовий» на інших ресурсах:

учбовий adj:m:v_naz:bad
  учбового adj:m:v_rod:bad
  учбовому adj:m:v_dav:bad
  учбового adj:m:v_zna:ranim:bad
  учбовий adj:m:v_zna:rinanim:bad
  учбовим adj:m:v_oru:bad
  учбовім adj:m:v_mis:bad
  учбовому adj:m:v_mis:bad
  учбовий adj:m:v_kly:bad
  учбова adj:f:v_naz:bad
  учбової adj:f:v_rod:bad
  учбовій adj:f:v_dav:bad
  учбову adj:f:v_zna:bad
  учбовою adj:f:v_oru:bad
  учбовій adj:f:v_mis:bad
  учбова adj:f:v_kly:bad
  учбове adj:n:v_naz:bad
  учбового adj:n:v_rod:bad
  учбовому adj:n:v_dav:bad
  учбове adj:n:v_zna:bad
  учбовим adj:n:v_oru:bad
  учбовім adj:n:v_mis:bad
  учбовому adj:n:v_mis:bad
  учбове adj:n:v_kly:bad
  учбові adj:p:v_naz:bad
  учбових adj:p:v_rod:bad
  учбовим adj:p:v_dav:bad
  учбових adj:p:v_zna:ranim:bad
  учбові adj:p:v_zna:rinanim:bad
  учбовими adj:p:v_oru:bad
  учбових adj:p:v_mis:bad
  учбові adj:p:v_kly:bad

Пояснення тегів