ПЕРЕДМОВА УКЛАДАЧА

Думка укласти цей Словник з'явилася в мене ще навесні 1988-го року після виступу світлої пам'яті Михайла Петровича Слободяна, який у своїй доповіді на засіданні Львівського відділення Українського ботанічного товариства вживав незвичні українські назви рослин. Я поцікавився, чому він відкидає офіційну номенклатуру. Михайло Петрович пояснив, що за роки радянської влади її було дуже спотворено, і порадив переконатися в цьому, зазирнувши до старих літературних джерел. Незабаром я натрапив на "Словник ботанічної номенклатури", виданий 1928-го року Українською Академією Наук. Ознайомлення з цим виданням переконало мене, що М.П. Слободян мав цілковиту рацію. Саме тоді я й вирішив глибше зайнятися цим питанням, а невдовзі визрів і намір укласти подібне зведенння, що відповідало б сучасним потребам.

На зламі 1980-1990-х років в Україні відбувалися докорінні історичні перетворення, пов'язані зі здобуттям незалежності. Стала очевидною і потреба розвитку термінології та словникарства, адже їх стан не відповідав новому державному статусові нашої країни. Очевидною була відсутність українських галузевих посібників. Про потребу пожвавлення роботи в цьому напрямі неодноразово проголошувано з найвищих трибун. На жаль, тоді ще важко було усвідомити, який величезний обсяг фахової роботи доведеться здійснити в Україні, щоб подолати відставання в термінологічній галузі, -до речі, це аж ніяк не втратило своєї актуальності й тепер.

Після кількох років аматорського збирання народних назв рослин, опрацювання літературних джерел і формування картотек я зрозумів, що досягти мети, тобто укласти задуманий словник, я зможу лише на професійній основі. Адже потрібно було підготувати досить повне зведення, яке містило б десятки тисяч народних назв рослин і попередні варіанти ботанічної номенклатури. Щоб добрати найвідповідніші наукові назви, треба було узагальнити весь масив українського називництва. Стало очевидним, що такий обсяг роботи вимагає використання комп'ютерних баз даних.

Завдяки підтримці директора Інституту екології Карпат НАН Ук'раїни академіка НАН України Михайла Голубця, який виявляє особливе зацікавлення до мовних питань, з 1993-го року працю над Словником вдалося ввести до планової роботи Інституту в межах наукової бюджетної теми "Розробка української номенклатури судинних рослин", виконання якої тривало 5 років під науковим наглядом професора Костянтина Малиновського. Протягом цього періоду в роботі деякий час брав участь науковий співробітник Володимир Білонога, а потім інженер Юрій Нестерук. За час тривання теми було виконано більшу частину праці з підготовки Словника, завершення якої відбувалося в останні роки.

Накопичення об'ємних баз даних і друкування словникового тексту вимагали значної фахової праці з комп 'ютерного програмування, яку здійснювали спочатку кандидат математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Василь Заячківський, а згодом - кандидат математичних наук, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка Сергій Підкуйко.

 

Консультації з мовних питань надавала фахівець з української термінології кандидат філологічних наук, викладач Національного університету "Львівська політехніка" Галина Наконечна.

Упродовж праці над Словником я користав з цінних порад визнаного терміноло-га, кандидата фізико-математичних наук Ольги Кочерги.

У Словникові вміщено народні назви рослин, що їх люб'язно надали Т. Андрієнко, І. Вайнагій, В. Василишина (Кобів), Г. Веденєєва, Н. Гавриленко, І. Данилик, Р. Дмитрах, Я. Кардаш, М. Кохно, В. Крицька, О. Кузярін, В. Собко, В. Собченко, О. Малета, Л. Міл-кіна, Ю. Нестерук, Л. Онук, В. Опанасенко, Д. Покінська, Р. Саламатін, М. Сварник, Б. Сенчина, І. Смольянінов, С. Стойко, Б. Танцюра, В. Ткачик, Т. Чухно.

Таким чином, до виходу в світ цього Словника доклали праці чимало людей, які вважали його видання потрібною справою. Я надзвичайно вдячний усім їм, у тому числі й тим, кого, можливо, й не згадав вище. Дякую всім фахівцям - ботанікам і філологам, до яких я звертався по допомогу чи пораду. Велика подяка Ю. Нестерукові за значну технічну роботу, яку він здійснив під час підготовки рукопису книги.

Висловлюю особливу вдячність академікові НАН України М.А. Голубцю за постійну турботу про долю цього Словника, без якої він би не вийшов друком.

Буду радий прийняти зауваження до Словника та побажання щодо подальшої роботи над українською ботанічною номенклатурою, які прошу надсилати на адресу: Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька 4, Львів, 79026.

Юрій КОБІВ