Сховати наголоси
Освітлювати знайдене

Статистика

Всього статей в базі:  353 505
Унікальних статей:  ~265 088
Статей в народному:  4 766

Новини

17.02.2020
   Викладено книжки на пошану Н.Ф. Клименко:
   Клименко Н.Ф. Вибрані праці / Упоряд. Є.А. Карпіловська, О.Д. Пономарів, А.О. Савенко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — 728 с.
   У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. — Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. — 448 с.
   Видання 2020 року містить статтю про напрацювання гурту r2u:
      Старко В. Розв’язання комп’ютернолінгвіcтичних завдань засобами гурту r2u. — С. 367-373.

24.02.2019
   Про нас пишуть:
Стаття про ресурси гурту r2u для автоматичного опрацювання природної мови

Оголошення

Запрошуємо до співпраці — обговорюємо план дій на форумі та пропонуємо партнерство.

Посилання

Просимо посилатися на ресурс так:
Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2020. URL: https://r2u.org.ua
Russian-Ukrainian Dictionaries. Comp. by A. Rysin, V. Starko, Yu. Marchenko, O. Telemko et al. 2007–2020. Available at: https://r2u.org.ua