Про пошук у російсько-українському словнику r2u.org.ua

Зауважте – словники переважно укладено не за нинішнім офіційним правописом («инший», «обовязувати»). Є відмінності від сучасного правопису і в російських словах. Наразі лише невелика частина таких випадків обробляється автоматично. В пошуку можна вживати шаблони * (для будь-якої комбінації літер) та ? (для точно однієї літери):

    *  в полі пошуку замінює будь-який набір літер або порожнє місце, наприклад: дівчин* = дівчин, дівчина, дівчини, дівчині, дівчиною...

    ?  замінює одну довільну літеру, наприклад: дівчин? = дівчина, дівчини, дівчині...;

* обмеження пошуку — максимум 100 статтей;

* пошук треба робити за окремими (цілими) словами;

* в словнику в російських словах використовується апостроф (а не звичний твердий знак), але пошук ці два символи не розрізняє (напр., «Без'язычный» та «Безъязычный» дають однаковий результат);

* літери ё та е при пошуку не відрізняються (напр., «Актёр» та «Актер» дають однаковий результат);

* літери ґ та г при пошуку не відрізняються (напр., «ґратка» та «гратка» дають однаковий результат);

* регістр слів не має значення;

* знак наголосу при пошуку нехтується;

* враховуються суфікси зворотних форм дієслів ("акредитоваться" має знайти "Акредитовать, -ся"), так само для українських дієслів («акредитуватися» та «акредитувати» знайдуть «акредитувати, -ся»);

* враховуються суфікси «-овка»: «Абонирование, -ровка» буде враховано при пошуку «абонировка»;

* обробляються альтернативні форми з літерами в дужках («бужение» та «буждение» знайдуть «Буж(д)е́ние»);

* обробляються альтернативні форми з літерами в квадратних дужках («банкрут» та «банкрот» знайдуть «Банкро́[у́]т») — майже всі випадки;

* пошук за латинськими словами дозволяє знаходити назви рослин, медичних термінів тощо, напр., пошук за «Parus» видасть статтю «Бесок — синиця з поро́ди Parus.»;

* обробка альтернативних суфіксів до основного слова: «Сугубый — подвійний, особли́вий; -бо — подвійно, особливо» Впроваджено для статей з одним головним словом;

* ще не обробляються сполуки зі скороченнями: «Бить – ... Б. челом» (зараз «бить челом» не шукається)

 

З пропозиціями та заувагами заходьте на форум або пишіть вебмайстру