ПОЯСНІННЯ СКОРОЧЕНЬ

І. Автори, джерела й місцевості


АД, см. ниже Ант. – Драг.
Азб. комун. – Азбука комунізма
А. Любч. – Арк. Любченко
Ант.-Давид. – Б. Антоненко-Давидович
Ант.-Драг. – Б. Антоновичъ и М. Драгомановъ, «Историческая пѣсня малорусскаго народа», тт. 1 – 2
Арк. Любч. – Арк. Любченко
Аф.-Чужб.-Шевч. – А, Афанасьевъ (Чужбинскій), «Воспоминания о Шевченкѣ»
Бажан – М. Бажан
Балтщ. – Балтщина
Б. Ант.-Давид. – Б. Антоненко-Давидович
Безвірник 1930 – «Безвірник», 1930 р.
Бердич. – Бердичівщина
Бердянщ. – Бердянщина
Beta Vulg. – О. Табенцький, «Атлас малюнків з анатомії та біології цукрового буряка» (Beta Vulgaris)
Бібл. – Біблія
Білоцерк. – Білоцерківщина
Біл.-Нос. – Білецький-Носенко П.
Богодух., Богодухівщ. – Богодухівщина
Бонд. виробн. – Свирський та Турченко-Тур, «Бондарне виробництво»
Борз., Борзенщ. – Борзенщина
Боров. – Боровиковський Л.
Боровик. – Л. Боровиковський
Браун. – Браунер А.
Брацл., Брацлавщ. – Брацлавщина
Буков. – «Буковина», 1892 – 4 рр.
Балк. – Балківщина
Вас. – Б. Василенко, «Этнографические матеріалы»
Вас. – Василенко В. И.
Васильківщ. – Васильківщина
Васильч. – Васильченко С.
В. Гжицьк. – В. Гжицький
Верхнедн. – Верхнедніпрівщина
Верхр. – Ів. Верхратський
Вес. пісня – весільна пісня
Вин., Винн., Виннич. – Винниченко В.
Віннич. – Вінниччина
Вісті – «Вісті ВУЦВК», 1930–32 рр.
Влизько – О. Влизько
Вовч., Вовчанщ. – Вовчанщина
Волч. – Волчанськ
Ворон. – Вороніжчина
Вороний – М. Вороний
В. Підм., В. Підмог. – В. Підмогильний
Вх., Вхр. – Верхратський І.
Гайсин., Гайсинщ. – Гайсинщина
Гатцук – М. Гаццук, «Українська абетка»
Г. Барв. – Ганна Барвінок
Г. Велз – Г. Велз, «Повість про дні майбутні», переклад за редакцією М. Калиновича
Г. Думка, Гр. Думка – «Громадська Думка», 1906р.
Герин. – Геринович Б.
Гл., Гліб. – Глібів Л.
Глібів, Глібов – Л. Глібів
Глобус – «Глобус», 1930 р.
Гнатюк – В. Гнатюк, «Галицько-руські народні легенди»
Гнід., Гнідич – П. Гнѣдичъ, «Матеріалы по народной словесности Полтавской губерніи»
Гоголь – М. Гоголь, «Твори», т. І, переклад за стилістичною редакцією А. Ніковського
Гол., Голов., Головац. І – IV – Я. Головацкій, «Народныя песни галицкой и угорской Руси»
Головко – Андр. Головко
Голов. – Головацький Я.
Г. Григор., Григор. – Григоренко Г.
Гр., Грін., Грінч. – Грінченко Б.
Гр., Грін, Грінч. I, II, III – Б.Гринченко, «Этнографическіе матеріалы», тт. І. – III.
Греб. – Гребінка Є.
Гулак, Гул.-Артем. – П. Гулак-Артемовський
Гул.-Арт. – Гулак-Артемовський П.
Гуманщ. – Гуманщина
Ґерин. – Б. Ґеринович, «Фізична географія»
Ґ. Шкур. – Шкурупій
Дещо – «Де-що про світ Божій», 4-те вид., 1882р.
Дит. пісня – дитяча пісня
Діло – «Діло», 1929р.
Дм. Марков. – Дм. Маркович
Дніпропетр. – Дніпропетровщина
Дніпр. Ч., Дн. Ч. – Дніпрова Чайка
Дн. Чайка, Дніпр. Чайка – Дніпрова Чайка
Добровольськ. – С. Добровольський
Дом., Доман. – Доманицький В.
Дорошкев. – Ол. Дорошкевич.
Драг. – Драгоманов М.
Драг., Драгом., Драг. Пр., Драг. Пред. – М. Драгомановъ, «Малорусскія народныя преданія и разсказы».
Едґ. По – Едґ. По, «Вибрані твори», переклад М. Йогансена та Б. Ткаченка
Еварн. – Еварницький Д.
Еккл., Екклез. – Екклезіяст
Ек. Наука, Екон. Наука, Економ. Н. – К. Кавтський, «Економічна наука К. Маркса», переклад Вікула
Еллан – В. Еллан (В. Блакитний)
Епік – Гр. Епік
Етн. Зб. – «Етнографічний Збірник» тт. І, III, IV, VI
Єванг. – Євангеліє
Єв. Луки – Євангеліє Луки
Єв. Морач., см. ниже Морач
Єфр. – Єфремов С.
Жарт. пісня – жартівлива пісня
Жел., Желех., см. ниже Сл. Жел.
Житом. – Житомирщина
Ж. й р. – «Життя й Революція», 1929, 1930рр.
Загір. – Загірня М.
Загір., Загірня – М. Загірня (М. Грінченкова)
Закр. – Н. Закревскій, «Словарь Малороссійскихъ идіомовъ»
Звин., Звиног. – Звиногородщина
Звяг., Звягельщ. – Звягельщина
Зеркало – «Зеркало», 1892р.
Зеров – М. Зеров
Зіньківщ. – Зіньківщина
Зміїв. п. – Зміївський повіт
Зміївщ. – Зміївщина
Золотон. – Золотонощина
ЗОЮР – II. Кулишъ, «Записки о южной Руси», тт. І – II
Івч. – М. Івченко
Іпат. літ. – Іпатський літопис
Калит. – Калитовський О.
Каменечч., Кам’янеч. – Кам’янеччина
Кам. п., Кам’ян. п. – Кам’янецький повіт
Кандід – Вольтер, «Кандід або оптимізм», переклад В. Підмогильного, за редакцією М. Зерова
Канівщ. – Канівщина
Катериносл. – Катеринославщина (Дніпропетрівщина)
Квітка – Г. Квітка-Основ’яненко
Кв., Квіт. – Квітка Г.
Київщ. – Київщина
Кирил., Кириленко – Ів. Кириленко
Кінець Неволі – Д. Конрад, «Кінець Неволі», переклад М. Калиновича
Клин. – З. Клиновецька, «Страви й напитки на Україні»
Кобел., Кобеляч. – Кобеляччина
Козелеч. – Козелеччина
Кольб., Kolb. – Osk. Kolberg, «Pokucie»
Ком. – Комаров М.
Комар, Комар. – М. Комаров (Сл. Гр.)
Комуніст – «Комуніст», 1930р.
Конгр. – Константиноградщина (Червоноградщина)
Кон., Конис., Кониськ. – Кониський О.
Конотіпщ. – Конотіпщина
Конот. п. – Конотопський повіт
Корол., Короленко – В. Короленко, «Вибрані твори», переклад за редакцією В. Арнаутова.
Корольов – В. Корольов, «Скотолічебник»
Корост. – Коростенщина
Костом., Костомар. – М. Костомаров
Котл., Котляр. – Котляревський І.
Коц., Коцюб. – Коцюбинський М.
Країна Сліпих – Г. Вела, «Країна Сліпих», переклад М. Калиновича
Кременеч. – Кременеччина
Кременч., Кременчуч. – Кременчуччина
Критика – «Критика», 1930р.
Кр., Крим., Кримськ. – Кримський А.
Кролевеч. – Кролевеччина
Кропивн. – М. Кропивницький
К. Ст., Е. Стар., К. Старина – «Кіевская Старина»
Кузьмич – М. Кузьмич
Кулик – І. Кулик
Кул., Куліш – Куліш П.
Купал. пісня – Купалова пісня
Лавр. – Д. Лавренко, «Пісні українського люду»
Ле – І. Ле
Лебед., Лебедин., Лебединщ. – Лебединщина
Ледянко – М. Ледянко
Ленін – Ленін, «Твори», т. І, переклад Касяненка
Лепк. – Б. Лепкий
Леся Укр., Л. Укр. – Леся Українка
Леонт. – Леонтович В.
Липовеч. – Липовеччина
Липов. п. – Липовецький повіт
Лобод. – Лободовський М.
Лохв., Лохвич. – Лохвиччина
Луб., Лубенщ. – Лубенщина
Лукаш. – П. Лукашевичъ, «Малороссійскія и червонорусскія народныя думы и песни»
Люб. – Ю. Любченко, «Урядження лабораторії для виробу селекційних буряків»
Макар., Макаров. – М. Макаровський
Маков., Маковей – О. Маковей
Макс. – Максимович М.
Максим. – М. Максимович
Манж. – Манжура І.
Манжура – Ів. Манжура
Марк., Маркев. – Н. Маркевичъ, «Обычаи, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ»
Марко В., М. Вовч., М. В. – Марко Вовчок
Март., Мартин. – П. Мартинович, «Українські записи»
Мат. Сл. – Ф. Калинович, «Словник математичної термінології»
Мат. Укр. Етн. – «Матеріали до української етнольоґії»
М. Ворон. – М. Вороний
М. Грінч. – М. Грінченкова
Мед. слов. – «Медичний словник»
Мет., Метл., – Метлинський А.
М. Зер. – М. Зеров
Микит., Микитенко – Ів. Микитенко
Мил., Милор., Милорад. – В. Милорадович
Мирг., Миргор., Миргород, Миргородщ. – Миргородщина
Мир., Мирн. – Мирний П.
Мирний – П. Мирний
Михайлич. – Гн. Михайличенко
Міуськ., Міущ., Міюс. – Міющина
М. Калин. – М. Калинович
М. Костом. – М. Костомаров
Мкр. – М. Макаровський
Млак. – Млака Д.
Млак., Млака – Д. Млака
М. Лев., М. Левиц. – Левицький М.
М. Лев., М. Левиц. – М. Левицький
Млр. лит. сб. – Д. Мордовцевъ, «Малорусскій литературный сборникъ»
М. Макар. – М. Макаровський
Мнж. – Манжура І.
Мова – В. Мова (Лиманський)
Могилівщ. – Могилівщина
Морач. – Євангеліє, переклад П. Морачевського 1906 р.
Морд., Мордов. – Мордовцев Д.
Морд., Мордовець – Д. Мордовець
М. Сем. – М. Семенко
М. Скрипн. – М. Скрипник
М. Стариц. – М. Старицький
М. Хвильов. – М. Хвильовий
Навроцьк. – В. Навроцький
Наш – Г. Наш, «Мораль»
Н.-Вол. п. – Новгород-Волинський повіт (Звягельщина)
Н. Громада – «Нова Громада», 1906р.
Неч.-Лев., Н.-Л., Н.-Лев. – Нечуй-Левицький
Ніженщ. – Ніженщина
Ніков. – Ніковський А.
Ніс. – Ст. Носъ, «О народной медицинѣ южнороссовъ»
Новомоск., Новомосковщ. – Новомосковщина
Ном. – Номис М.
Номис – М. Номис, «Українські приказки, прислівъя и таке инше»
Н. Рада – Нова Рада
Н. Рада – «Нова Рада», 1918р.
Огон. – О. Огоновський
Одещ. – Одещина
О. Лев., Ор. Лев., Ор. Левиц. – Орест Левицький
Олександр., Олександрівщ. – Олександрівщина
Олесь – О. Олесь
Олм. Примха – Дж. Конрад, «Олмейрова Примха», переклад В. Петровського, за редакцією М. Калиновича
О. Пчілка, Ол. Пчілка. – Олена Пчілка
Основа 1861, 1862 – «Основа», 1861, 1862 рр.
Остерщ. – Остерщина
Остр. Скарбів – Р.-Л. Стівенсон, «Острів Скарбів», переклад С. Буди, за редакцією М. Калиновича
О. 1862. – Основа
Павл. – Павловський О.
Павлик – М. Павлик
Пачов. – Пачовський В.
Переясл., Переяславщ. – Переяславщина
Пирят., Пирятинщ. – Пирятинщина
Под. – Поділля
Под. губ. – Подільська губ.
Полт. – Полтавщина
Потеб. – Потебня О.
Потебня – Оп. Потебня
Пот. Одис. – Потебня Одиссея
Правн. Сл., см. ниже Сл. пр. м.
Прик. – приказка
Проскур. – Проскурівна М.
Проскурівна – М. Проскурівна
Проскурівщ. – Проскурівщина
Проскур. Уляся – М. Проскурівна, «Уляся»
Пр. Правда, Пролет. Пр. – «Пролетарська Правда», 1928-31 рр.
Пушкін – А. Пушкін, «Вибрані твори», переклад за ред. П. Филиповича
П. Филип. – П. Филипович
Рада – «Рада», 1908 – 1914 рр.
Радом., Радомищ. – Радомищина
Раєвськ. – П. Раєвський
Ржищівщ. – Ржищівщина
Рильськ. – М. Рильський
Р. Край, Рідний Край – «Рідний Край»
Роменщ. – Роменщина
Руд., Рудан. – Руданський С.
Рудч. – Рудченко І.
Рудч. Казки – И. Рудченко, «Народныя южнорусскія сказки»
Сам., Самійл. – Самійленко В.
Свидн. – Свидницький А.
Свидниц. – А. Свидницький
Св. Л. – Свидницький. Люборацькі
Св. П., Св. Пис.– Святе Письмо
Сим. – М. Симонов (Номис)
Сім., Сімович – В. Сімович
Сквир. у. – Сквирський п.
Сквирщ. – Сквирщина
Сл. Аф. – А. Афанасьевъ, «Словарь малорусскаго нарѣчія»
Сл. Гр. – Б. Грінченко, «Словарь української мови»
Сл. Грінч. – Словник Б. Грінченка
Сл. Жел., Сл. Желех. – Є. Желеховский і С. Недїльский, «Малоруско-нїмецкий словар»
Сл. Йог. – М. Йогансен, М. Наконечний, К. Німчинов, Б. Ткаченко, «Практичний російсько-український словник»
Сл. Левч. – М. Левченко, «Опыть русско-украинскаго словаря»
Слов’яносербщ. – Слов’яносербщина
Сл. пр. м., Сл. правн. м. – «Російсько-український словник правничої мови», 1926р.
Сл. Ум. – М. Уманець і А. Спілка, «Словарь російсько-український»
Сл. хем. терм. – «Словник хемічної термінології», за редакцією Ол. Курило
Сл. Шейк. – К. Шейковскій, «Опыть южнорусскаго словаря»
Сл. Яв. – Слова з рукописної збірки Яворницького (Сл. Гр.)
Сніп – «Сніпъ», 1841р.
С. Оран. – С. Оранський, «Основні питання марксистської соціології», т. І, переклад І. Ширенка
Сосн. – Сосницький район
Сосюра – В. Состора
Стариц. – М. Старицький
Старобільщ. – Старобільщина
Стар.-Чернях. – Старицька-Черняхівська Л.
Стат. Ак. Н., Статут Ак. Наук – Статут Української Академії Наук
Стат. Лит., Ст. Лит. – Статут Литовський
Стебн. – Стебницький П.
Степ. – О. Степовик
Стеф. – Стефаник В.
Стефаник – В. Стефаник
Стор., Сторож. – Стороженко О.
Ст. Савч. – Ст. Савченко
Сумщ. – Сумщина
Терещ., Терещенко – Мик. Терещенко
Тесл. – Тесленко А.
Тичина – П. Тичина
Тоб., Тобіл. – Тобілевич І.
Троян. – Трояновський І.
Тульч., Тульчинщ. – Тульчинщина
Тур., Тур. Охор. роб. – Турченко, «Охорона робітників од каліцтва»
Тутк. – Тутківськкй А.
Україна – «Україна», 1928 – 30 рр.
Урядж. Лабор., см. выше Люб.
Федьк. – Федькович О.
Філян. – Філянський
Франко – Ів. Франко
Фр., Фран. – Франко Ів.
Харк. Зб., Харк. Збірн., Харьк. Сб. – «Харьковскій Сборникъ», вып. І – VII
Харк. п. – Харківський повіт
Харк., Харківщ. – Харківщина
Хата – «Хата», 1860р.
Хвед. б., Хведор., Хведор. Зб., Хведорович – Ал. Хведоровычъ, «Збирнычокъ украинськыхъ писень»
Херс., Херсонщ. – Херсонщина
Хорольщ. – Хорольщина
Хор. п. – Хорольський п.
Хотин. п. – Хотинський п.
Хотинщ. – Хотинщина
Червоногр. – Червоноградщина
Черкащ. – Черкащина
Черк., Черкас. – Черкасенко С.
Черніг. – Чернігівщина
Чернігівщ. – Чернігівщина
Черн., Черняв. – Чернявський М.
Чигир., Чигиринщ. – Чигиринщина
Чорномор. – Чорномор’я
Чуб. – Чубинський П.
Чуб. I – VII – П. Чубинскій, «Матеріалы и изслѣдованія», тт. І – VII.
Чупр. – Чупринка І.
Шахм., Шахмат. – Ол. Шахматов – Аг. Кримський, «Нариси з історії української мови»
Шашк. – М. Шашкевич
Шевч., Шевчен. – Шевченко
Шейк., см. выше Сл. Шейк.
Шиян – Ан. Шиян
Шух. – Шухевич В.
Шух., Шухевич – В. Шухевич, «Гуцульщина», 1 – 2 чч.
Щог., Щогол., – Щоголів Я.
Яворн. – Д. Яворницький (Д. Еварницький)
Яворськ. – Ю. Яворскій, «Памятники гал.-русской народной словесности»
Я. Савч. – Я. Савченко