П О С Т А Н О В А від 19 лютого 2002 р. N 198 Склад Української національної комісії з питань правопису
Постанова КМ України від 15 червня 1994 р. N 402 СКЛАД Української національної комісії з питань правопису при КМ України
КУРАС Іван Федорович - віце-президент НАНУ, співголова Комісії

КРЕМЕНЬ Василь Григорович - Міністр освіти і науки, співголова Комісії

ШЕВЧЕНКО Лариса Леонідівна - учений секретар Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ, секретар Комісії

АЖНЮК Богдан Миколайович - провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАНУ

АКУЛЕНКО Валерій Вікторович - директор Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАНУ

БАРАННИК Дмитро Харитонович - професор Дніпропетровського національного університету

ВАШУЛЕНКО Микола Самійлович - головний учений секретар Академії педагогічних наук

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна - заступник директора з наукової роботи Інституту української мови НАНУ

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович - завідувач відділу діалектології Інституту української мови НАНУ

ГРИЩЕНКО Арнольд Панасович - завідувач кафедри української мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

ГУЙВАНЮК Ніна Василівна мови - завідувачка кафедри сучасної української Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ДЗЮБА Іван Михайлович - академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАНУ

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна - завідувачка відділу культури мови Інституту української мови НАНУ

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович - директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАНУ

ЗАГНІТКО Анатолій Панасович - завідувач кафедри української мови Донецького національного університету

КАЛАШНИК Володимир Семенович - завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

КАРПЕНКО Юрій Олексійович - завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна - провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук

КОНОНЕНКО Віталій Іванович - ректор Прикарпатського державного університету імені В. Стефаника

КОЧЕРГАН Михайло Петрович - завідувач кафедри української мови Київського національного лінгвістичного університету

МОВЧАН Павло Михайлович - голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" (за згодою)

МОЙСІЄНКО Анатолій Кирилович - завідувач кафедри української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НЕПИЙВОДА Наталія Федорівна - завідувачка кафедри стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НЕПОКУПНИЙ Анатолій Павлович - завідувач відділу романських, германських та балтійських мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

НІМЧУК Василь Васильович - директор Інституту української мови НАНУ

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович - академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАНУ

ПІВТОРАК Григорій Петрович - завідувач відділу загальнославістичної проблематики і східнослов'янських мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

ПОЛЮГА Левко Михайлович - провідний науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крип'якевича

РЕГУШЕВСЬКИЙ Євген Семенович - завідувач кафедри української мови Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

РУСАНІВСЬКИЙ Віталій Макарович - радник дирекції Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

СКЛЯРЕНКО Віталій Григорович - директор Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович - завідувач кафедри української мови Полтавського державного педагогічного інституту

СЮСЬКО Михайло Іванович - завідувач кафедри української мови Ужгородського національного університету

ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович - завідувач відділу лексикографії та лексикології Інституту української мови НАНУ

ТЕРЛАК Зіновій Михайлович - завідувач кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка

ТКАЧЕНКО Орест Борисович - провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

ТОЛОЧКО Петро Петрович - директор Інституту археології НАНУ

УЖЧЕНКО Віктор Дмитрович - завідувач кафедри української мови Луганського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

ЧАБАНЕНКО Віктор Антонович - завідувач кафедри стилістики Запорізького державного університету

ЧИЖ Іван Сергійович - Голова Держкомінформу

ЧМІЛЬ Ганна Павлівна - заступник Державного секретаря Мінкультури

ШЕВЧЕНКО Лариса Іванівна - директор департаменту української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ШИРОКОВ Володимир Анатолійович - директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ

ЯВОРІВСЬКИЙ Володимир Олександрович - голова Національної спілки письменників (за згодою)

Жулинський Микола (Україна) - голова Комісії

Погрібний Анатолій (Україна) - заступник голови Комісії

Тараненко Олександр (Україна) - заступник голови Комісії

Ажнюк Богдан (Україна) - секретар Комісії

Баранник Дмитро (Україна)

Бурячок Андрій (Україна)

Вихованець Іван (Україна)

Гаркавець Олександр (Казахстан) - за згодою

Головащук Сергій (Україна)

Горпинич Володимир (Україна)

Горняткевич Андрій (Канада) - за згодою

Грищенко Арнольд (Україна)

Дзюба Іван (Україна)

Єрмоленко Світлана (Україна)

Заїка Віктор (Україна) - секретар Комісії

Калашник Володимир (Україна)

Клименко Ніна (Україна)

Коптілов Віктор (Франція) - за згодою

Лесів Михайло (Польща) - за згодою

Мовчан Павло (Україна)

Непокупний Анатолій (Україна)

Німчук Василь (Україна)

Осташ Ігор (Україна)

Паламарчук Леонід (Україна)

Півторак Григорій (Україна)

Полюга Лев (Україна)

Пономарів Олександр (Україна)

Русанівський Віталій (Україна)

Скляренко Віталій (Україна)

Тоцька Ніна (Україна)

Чучка Павло (Україна)

Чабаненко Віктор (Україна)

Шевельов Юрій (США) - за згодою

Штець Микола (Словаччина) - за згодою

Ющук Іван (Україна)