УКРЛІКНЕП ПРИ УПО НКО УСРР

 

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 

 

 

Проф. М.Сулима

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ФРАЗА

 

 

 

 

КОРОТЕНЬКІ НАЧЕРКИ

 
 

 

 

 

Державний Науково-Методологічний Комітет  Наркомосвіти УСРР по секції соціального виховання, професійної освіти й політосвіти дозволив до вжитку, як посібник та підручник для профшкіл і педвузів, держкурсів українознавства і роб. бібліотек учителя установ Соцвиху.

 

 

 

 
 

КООПЕРАТИВНЕ РУХ ВИДАВНИЦТВОПЕРЕДМОВА

 

Оці мої коротенькі начерки становлять собою мало не вчетверо збільшений розміром і подекуди змістом матеріял, що я його дав до підручника чотирьох авторів для сьомої групи трудшколи[1]. За трохи ширшим, ніж отут (на cтop., де зміст), планом я читав харківським викладачам української мови лекції з української сиптакси[2]. Проти цих лекцій мої начерки зменшені втроє (коли не вчетверо).

 З приводу мовних фактів, що про них говориться в цій книжці, я насмілився трохи не раз-у-раз і завжди навмисне подавати певні рецептурні висновки. На жаль, оті висновки доводиться вважати за мої особисті, мовляв, пропозиції (хоч вони переважно й не розбігаються з твердженнями деяких інших авторів): у нас бо покищо немає колективного нормативного погляду на синтаксичні та лексично-семантичні факти української мови.

 Нормативістичного способу викладати я вживаю саме з таких причин: цю книжку я склав, звичайно, не для спеціялістів-теоретиків, а взагалі для учнів – підлітків і дорослих, що звикли до нормативних граматик і не мають рації чи змоги об’єктивно вивчати мову,– що їм треба лише трохи поширити й удосконалити своє знання з мови, набуте в трудшколі, напр., або взагалі за трудшколу.

 До речі: читачеві моїх начерків конче треба знати мову за трудшколу. Мої бо начерки – не підручник, а лише додаток до елементарного підручника, і в цьому додаткові я свідомо обминув загальні відомості з синтакси[3].

 Гадаю, що моя невеличка праця здасться й нашому масовому вчителеві української мови.

 Правопис і термінологію в моїй книжці узгоджено з другою редакцією проєкту українського правопису, а саме з оцим виданням його: Український правопис. Проєкт. ДВУ. 1928. Тир. 100. Стор. 99.

 

1 липня 1928 року.                                                                                                     Автор.


 
[1] Ол. Білецький, Л. Булаховський, Ол. Парадиський, М. Сулима. – Українська мова. Підручник для старшого концентру трудових шкіл. Сьомий рік. ДВУ. 1927. Стор. 3 – 26.

[2] Частину цих лекцій (§§ про рід, число, відмінки, прикметники) видано – дуже неохайно, з безліччю різноманітних помилок! – склографічним способом, як рукопис: Проф. М. Судима. – Лекції з української синтакси. Стенограма лекції, читаних у м. Харкові 1927/28 академічного року на курсах для викладачів української мови. Харків, 1928. Стор. 1 – 11 + 1 – 241 + 1 – 152 (=404 сторінки).

[3] Загальні відомості з синтакси можна взяти, напр.., із книжки згадуваних уже чотирьох  авторів: Українська мова. Підручник для старшого концентру трудових шкіл. Шостий рік. ДВУ. 1927. Стор. 3 – 29.