ОДНИНА

 

НАЗОВНИЙ ВІДМІНОК

 

 Тверді іменники чоловіч. роду § 23. 1. До твердих іменників чоловічого роду (див. § 22 I відм. 1 гр.) належать іменники на -г, -к, -х, -ґ..., тобто такі, як плуг, робітни́к, ґляґ, степ, го́луб, громадя́нин, літо́пис, коц (Перетц, пала́ц, принц... з чужих мов), будз, міня́йло й інші, а також на : двір, дар, жар, пир, вир, шнур, мир, мур, яр, ху́тір, папі́р, узва́р, нава́р, уда́р, това́р, тхір, ко́мір, ма́йстер, тяга́р, тяжа́р, мо́ча́р, кома́р, база́р, хаба́р, пожа́р, шар, інжи́р, куши́р, ка́чур, кушні́р, жовнір, ну́мер, бузуві́р, щур, те́нор, комуна́р, коміса́р, каси́р, акто́р, команди́р, інспе́ктор, дире́ктор, профе́ссор, тротуа́р, семіна́р, тракти́р, ма́дяр, кав’я́р, футля́р, та́ляр, фуля́р, монтанья́р, Абеля́р, Кастеля́р, бакаля́р, вахля́р (на -яр звичайно чужі слова). Див. § 30 Примітка.

 Тверді імен. ніяк. р. 2. До твердих іменників ніякого р. (див. § 22 І відм. 1 гр.) належать іменн. на -го, -ко, -хо..., тобто такі, як бла́го, я́блуко, добро́, гніздо́, залі́зо, пле́со, депо́ й ін.

 Тверді імен. жін. р. 3. До твердих іменників жіноч. роду (див. § 22 I відм. 1 гр.) належать іменн. на -га, -ка, -ха..., тобто такі, як сму́га, шту́ка, заду́ха, дзи́ґа, тюрма́, сту́па, графа́, журба́, грома́да, погро́за, кукуру́дза, кару́ца (-дза, -ца тільки в словах із чужих мов) й ін., а також такі, як гайдама́ка, недба́ха тощо.

 Мішані імен. чол. р. 4. До мішаної групи іменників чоловічого роду (див. § 22 I відм. 2 гр.) належать: а) біля́р, вапня́р, тесля́р, фігля́р, смоля́р, голя́р, вугля́р, маля́р, му́ля́р, повістя́р; газетя́р, бараня́р, повстя́р, воля́р, сідля́р та ін. (звичайно назви професій на -яр). Пор. 7.

 

 Примітка. Іменники на -яр цієї групи з наголосом не на закінченні звичайно мають -ові, -ом (а не -еві, -ем): сто́лярові, му́ляром і т. ін.

 

б) усі на -ж, -ч, -ш, -щ, -дж: сто́рож, слуха́ч, това́риш…

 Мішані імен. ніяк. р. 5. До мішаної групи іменників ніякого роду (див. § 22 І відм. 2 гр.) належать усі іменники на -же, -че, -ще: ло́же, ві́че, прі́звище..., а також такі, як діди́ще, баби́ще і т. ін.

 

Примітка. Але до твердої групи належать такі іменники, як леда́що (з леда́щом), Санчо (Санчом).

 

Мішані імен. жін. р. 6. До мішаної групи іменників жіночого роду (див. § 22 I відм. 2 гр.) відносяться всі іменники (також і чоловічого роду) на -жа, -ча, -ша, -ща, -джа: мере́жа, бу́ча, поро́ша, гу́ща, га́нджа, міхоно́ша...

 М’які імен. чол. р. 7. До м’яких іменників чоловічого роду (див. § 22 І відм. 3 гр.) належать іменники на -дь, -зь, -ль..., тобто такі, як ле́бідь, коло́дязь, учи́тель, кре́мінь, кара́сь, зять, їзде́ць, ґудзь, рій, Іва́сьо й ін., а також на (головним чином з наростками -ар, -ир): вівча́р, байка́р, госпо́дар, інвента́р, ві́втар, бляха́р, віспа́р, ли́мар, ворота́р, чобота́р, дима́р, бо́ндар, калама́р, пролета́р, секрета́р, цви́нтар, цар, кобза́р, багати́р, проводи́р, поводи́р, гузи́р, боби́р, упи́р і т. ін. Пор. 4.

 

Таблиця відмін і зразки відмінювання

 

 

ПЕРША ВІДМІНА

 

1 ГРУПА (тверда)

2 ГРУПА (мішана)

е відповідно до о твердих

і                           и

 

Чолов. р.

 

Ніяк. р.

 

Жіноч. р.

 

Чолов. р.

 

Ніяк. р.

 

Жіноч. р.

 

 

г

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

ґ

 

 

 

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

ф

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

р

 

 

р

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

ц

 

 

 

 

 

 

дз

 

 

 

 

 

 

 

 

-е

 

 

()

 

()

 

 

 

 

 

ж

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

щ

 

 

 

 

 

 

дж

 

 

Зразки відмінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назов.

явір

ліжк - о

книг - а

школяр

огнищ - е

круч - а

Клич. ф.

явор - е

ліжк - о

книг - о

школяр - е (-у)

огнищ - е

круч - е

Родов.

явор - а

ліжк - а

книг - и

школяр - а

огнищ - а

круч - і

Дав.

явор - ові

ліжк - у

книг - і

школяр - еві

огнищ - у

круч - і

Знах.

Наз. або Род.

ліжк - о

книг - у

школяр - а

огнищ - е

круч - у

Орудн.

явор - ом

ліжк - ом

книг - ою

школяр - ем

огнищ - ем

круч - ею

Місц.

явор - і, -ові

ліжк - у

книг - і

школяр - і, -еві

огнищ - і, -у

круч - і

 

 

 

 

 

 

 

Множина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовн.

явор - и

ліжк - а

книг - и

школяр - і

огнищ - а

круч - і

Родов.

явор - ів

ліжок

книг

школяр - ів

огнищ

круч

Дав.

явор - ам

ліжк - ам

книг - ам

школяр - ам

огнищ - ам

круч - ам

Орудн.

явор - ами

ліжк - ами

книг - ами

школяр - ами

огнищ - ами

круч - ами

Місц.

явор - ах

ліжк - ах

книг - ах

школяр - ах

огнищ - ах

круч - ах

 

 

ПЕРША ВІДМІНА

 

3 ГРУПА (м’яка)

е (я) відповідно до о твердих

і                            и

я                                а

ю                               у

ДРУГА ВІДМІНА

ТРЕТЯ ВІДМІНА

 

Чолов. р.

Ніяк. р.

Жіноч. р.

Ніяк. р.

Жіноч. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я (-ят-)

ж

 

 

 

 

 

[після ж, ч,

ч

 

 

 

 

 

ш, щ

ш

 

 

 

 

 

а (-ат)]

щ

 

 

 

 

 

я (-ен-)

в

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

дь

 

 

 

 

 

 

зь

 

р

 

 

 

 

ль

 

дь

 

 

 

 

нь

 

зь

 

 

 

 

сь

 

ль

 

 

 

 

ть

 

нь

 

 

 

 

ць

 

сь

 

 

 

 

 

 

ть

 

 

 

 

 

 

ць

 

 

 

 

 

 

дзь

 

 

 

 

 

 

-ьо

е

()

 

 

 

 

()

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки відмінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назов.

токар

місц - е

обличчя - я

криниц - я

орля

повість

Клич. ф.

токар - ю

місц - е

обличчя - я

криниц - е

орля

повіст - е

Родов.

токар - я

місц - я

обличчя - я

криниц - і

орлят - и

повіст - и

Дав.

токар - еві

місц - ю

обличчя - ю

криниц - і

орлят - і

повіст - і

Знах.

токар - я

місц - е

обличчя - я

криниц - ю

орля

повість

Орудн.

токар - ем

місц - ем

обличчя - ям

криниц - ею

орлят - м

повіст - ю

Місц.

токар - і, -еві

місц - і

обличчя - і, -ю

криниц - і

орлят - і

повіст - і

 

 

 

 

 

 

 

Множина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовн.

токар - і

місц - я

обличчя - я

криниц - і

орлят - а

повіст - і

Родов.

токар - ів

місць

облич (-чів)

криниць

орлят

повіст - ей

Дав.

токар - ям

місц - ям

обличчя - ям

криниц - ям

орлят - ам

повіст - ям

Орудн.

токар - ями

місц - ями

обличчя - ями

криниц - ями

орлят - ами

повіст - ями

Місц.

токар - ях

місц - ях

обличчя - ях

криниц - ях

орлят - ах

повіст - ях

 

 М’які імен. ніяк. р. 8. До м’яких іменників ніякого роду (див. § 22 І відм. 3 гр.) належать: а) всі на -ре, -ле, -це (перша підгрупа), як от го́ре, се́рце й ін., та б) ті на , що відмінюються без наростків -ят-, -ат-, -ен- і здебільшого мають перед закінченням подвоєний приголосний: обі́ддя, галу́ззя, весі́лля, писа́ння, воло́сся, війя́ (себто віййа́), збі́жжя, обли́ччя, підда́шшя, підза́мчя, розто́ржя, рі́щя, ли́стя, ві́стря, пі́р’я, ду́б’я, стру́п’я, безду́м’я, здоро́в’я і т. ін.; також сі́м’я, ті́м’я, ви́м’я, по́лум’я, пле́м’я.

 М’які імен. жін. р. 9. До м’яких іменників жіночого роду (див. § 22 І відм. 3 гр.) належать іменники на -ря, -дя, -зя..., тобто такі, як бу́ря, Ві́вдя, во́ля, леге́ня, мату́ся, стаття́, робітни́ця, Га́ндзя, наді́я, сім’я́...; також і чоловічого роду такі, як суддя́, те́сля.

 Імен. ніяк. p. з наростками -ЯТ-, -АТ- 10. До іменників ніякого роду II відміни (див. § 22) належать:

 а) Назви малих істот і речей, як теля́, козеня́, гуся́, вутя́, кача́, каченя́, курча́, лоша́, вовченя́, дитинча́, дівча́, голуб’я́, горща́, коліща́, горня́ (не плутати з іменниками ніякого роду, зазначеними під 8б);

 б) ім’я́ (з наростком -ен-).

 Імен. жін. р. приголосний 11. До іменників жіночого роду з приголосним на кінці (див. § 22 III відм.) належать такі, як по́дорож, ніч, ро́зкіш, не́хворощ, кров, твар, мо́лодь, па́морозь, сіль, тінь, вісь, вість, міць. Так само відмінюється й ма́ти. Але див. § 255.