ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК

 

§ 27. У знахідпому відмінку однини іменники мають закінчення (), (), або вживаються у формі назовного відмінку.

 -А (-Я) 1. () мають усі іменники чоловічого роду на приголосний та (-ьо), коли вони означують живі істоти, а крім того можуть мати й інші іменники, означені в § 25: за хло́пця, мете́ликана ду́ба, за олівця́, карбо́ванця, плу́га, каганця́..., навіть університе́та, декре́та й ін.

 

*) Див. § 234а Примітка.

 

 -У (-Ю) 2. -у () мають усі іменни|и жіночого й чоловічого роду на (): на ра́ду, старшину́, суддю́...

 Усі інші іменникис(отже всілякого роду й жіночого на приголосний) у знахідному відмінку мають форми назовного, але від слова ма́ти знахідн. однини ма́тір.