Займенник

 

 § 40. Особовий і зворотний займенник.

 

 

 

Однина

 

Множина

 

Наз. в.

я

ти

себе́

ми

ви

Род. в.

мене́

тебе́

себе́

нас

вас

Дав. в.

мені́

тобі́

собі́

нам

вам

Знах. в.

мене́

тебе́

себе́

нас

вас

Оруд. в.

мно́ю

тобо́ю

собо́ю

на́ми

ва́ми

Місц. в.

на мені́

на тобі

на собі́

на нас

на вас

 

 

 

 

 

 

Наз.в.

він

воно́

вона́

вони́

 

Род.в.

його (ньо́го)

 

її́ (не́ї)

їх (них)

 

Дав. в.

йому

 

їй

їм

 

Знах. в.

його (ньо́го)

 

її́ (ню, не́ї)

їх (них)

 

Оруд. в.

ним, їм

 

не́ю (є́ю)

ни́ми, ї́ми

 

Місц. в.

на ньом́му, нім, йо́му

 

на ній, їй

на них, їх

 

 Форми займенника 3-ї особи після прийменників уживаються з н (до ньо́го, за не́ї, на ню…), хоч хоч можна й без н (до йо́го, на йо́му…). Лише в орудному відмінку можна вживати форми з н без прийменника: ним, не́ю, ни́ми.

 

§ 41. Присвійні займенники.

 

 

Однина

 

Множина

Наз. в.

мій  моє́

моя́

мої́

Род. в.

мого

моє́ї

мої́х

Дав. в.

моє́му

мої́й

мої́м

Знах. в.

= Наз. або Род.

мою́

= Наз. або Род.

Оруд. в.

мої́м

моє́ю

мої́ми

Місц. в.

на моєму, мої́м

на мої́й

на мої́х

 Так само відмінюються твій, свій.

 

§ 42. Вказівні займенники.

 

 

Однина

 

Множина

Наз. в.

той  те

та

ті

Род. в.

того

тіє́ї

тих

Дав. в.

тому

тій

тим

Знах. в.

= Наз. або Род.

ту

= Наз. або Род.

Оруд. в.

тим

тіє́ю

тими

Місц. в.

на тому, тім

на тій

на тих

 Так само відмінюються ото́й, тамто́й.

 

Наз. в.

цей  це

ця

ці

Род. в.

цього

ціє́ї

цих

Дав. в.

цьому

цій

цим

Знах. в.

= Наз. або Род.

цю

= Наз. або Род.

Оруд. в.

цим

ціє́ю

цими

Місц. в.

на цьому, цім

на цій

на цих

  Так само відмінюються оце́й та рідше вживане сей (але звичайне у таких виразах, як сього ро́ку, сю́ ніч, се́бто тощо).

 

§43. Питальні займенники.

 

Наз. в.

хто

що

 

Род. в.

кого́

чого́

 

Дав. в.

кому́

чому́

 

Знах. в.

кого́

що

 

Оруд. в.

ким

чим

 

Місц. в.

на ко́му, кім

на чо́му, на чім

 

 

 

Однина

 

Множина

Наз. в.

чий  чиє́

чия́

чиї́

Род. в.

чийо́го

чиє́ї

чиї́х

Дав. в.

чиє́му

чиї́й

чиї́м

Знах. в.

= Наз. або Род.

чию́

= Наз. або Род.

Оруд. в.

чиї́м

чиє́ю

чиї́ми

Місц. в.

на чиє́му, на чиї́м

на чиї́й

на чиї́х

 

§ 44. Неозначені займенники.

 

 

Однина

 

Множина

Наз. в.

уве́сь (весь)  усе

уся́

усі́

Род. в.

усього

усіє́ї

усі́х

Дав. в.

усьому

усі́й

усі́м

Знах. в.

= Наз. або Род.

усю́

= Наз. або Род.

Оруд. в.

усі́м

усіє́ю

усіма́

Місц. в.

на всьому, на всі́м

на всі́й

на всіх

 

§ 45. Складені займенники.

 

Складені займенники відмінюються лише в основній частині:

 Хтось — кого́сь — кому́сь — кимсь і ки́мось...

 Щось — чого́сь — чому́сь — чимсь і чи́мось...

 Чийсь — чийо́гось — чиє́їсь — чиї́мсь і чиі́мось...

 Котри́йсь — котро́гось — котро́мусь...

 Де́хто — де́кого — де́кому — де́ на кім і на де́кім...

 Де́який — де́якої — де́яким — на де́яких і де́ на яких...

 Ніхто́ — ніко́го — ніко́му — ні на ко́му і на нікі́м...

 Нія́кий — нія́кого — нія́кому — ні на які́м і на нія́кім

 Щобу́дь — чогобу́дь — чомубу́дь — на чомубу́дь...

 Хтоне́будь — когоне́будь — комуне́будь:..

 Аби́хто — аби́кого — аби́кому…

 Аби́який — аби́якого — аби́якій...

 Щодо розділки (-), то див. § 94.

 Усі інші займенники: наш, ваш, ко́жен, жа́ден (ко́жний, жа́дний), вся́кий, яки́й, котри́й, і́нший, іна́кший, все́нький, всіля́кий, са́мий, сам відмінюються як прикметники (від займенника сам назовний відмінок множини самі́ і сами́).

 

Примітка 1. Після всіх прийменників наголос переходить з останнього складу на перший у таких займенникових формах: до ме́не, за те́бе, на се́бе, з йо́го, у не́ї, біля ко́го (ко́гось), від то́го, чо́го (чо́гось), цьо́го, усьо́го, на то́му, при цьо́му, ко́му (ко́мусь), чо́му (чо́мусь), всьо́му.

 Але коли такий займенник залежить не від прийменника, то й наголос не переходить: до його́ ха́ти і т. ін.

 Примітка 2. Замість форм та, ту, вживаються ще та́я, ту́ю (зокрема в значінні артикула). Про це, як також і про можливість ті́ї, це́є... див. § 373.

 Примітка 3. Замість деяких із наведених форм займенників в українському письменстві трапляються й інші, як рівнобіжні: а) мойо́го, твойо́го, свойо́го (= мого, твого, свого), б) мойо́му, мойму́, мо́му, свойо́му... (= моєму...), в) то́ї, тії́, те́ї, це́ї, ції́, усе́ї, усі́ї (= тіє́ї, ціє́ї, всіє́ї), г) то́ю, це́ю, все́ю (= тіє́ю, ціє́ю, всіє́ю), ґ) усі́ми (= всіма́).