ЯК ПЕРЕНОСИТИ СЛОВА

 

§ 97. Переносити з рядка в рядок можна кожен склад або групу складів: о-бід, на-дія, наді-я, сно-вида, снови-да, гай-ком, пов-ний, роз-битий, Дніпр-ельстан, най-активніший, пере-йшов, ве-сти (або вес-ти), на-збирати (або наз-биратп) і т. ін.

 Переносячи, не можна розривати дз і дж, коли вони значать один звук, а також йо, ьо: відро-дження, кукуру-дза, га-йок, пе-ньок.