Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «акт»
Шукати «акт» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Актъ = 1. дїя, дїло. 2. акт, сьвяткува́ння роківщини уче́ного товари́ства, шко́ли або и́ншого яко́го закла́ду. 3. дїя, подїл, спра́ва. — “Глитай“, драма в 5-ти дїях М. Кропивницького — „Перемудрив“, комедїя на 4 справи П. Мирного. 4. акт, папі́р, гра́мота, бома́га, (старода́вня) — шпарга́л, шпарґа́л. — Папір на гетьмана Івана царю од Кочубея пана. Греб.
Дѣ́йствіе = дїя, подїя, учи́нок, вчи́нок, си́ла, спра́ва. — Ой ти пєш, мене бєш за якії вчинки? н. п. — Не токмо треба сповідати си з учинків, але теж і з мислей. Б. Н. — Не токмо учинком яким супротивенство показуючи, але хотя словце мовячи. Ст. Л. — (Д. Актъ 3). — Имѣ́ть дѣ́йствіе = мати си́лу. — Закон немає зворотної сили. — Привести́ въ дѣ́йствіе = пусти́ти в ход, завести́.
Засвидѣ́тельствовать = засьві́дчити, посьві́дчити, ви́сьвідчити (С. Л.), присьві́дчити. — Те, що хочем, добрі люди, тепер вам казати, те посьвідчить перед Богом церква, наша мати. Кост. — Засвидѣ́тельствовать актъ = у кни́ги заве́сти.
Крѣпостно́й = 1. кріпостни́й, замкови́й, форте́чний. — Замкова́ церква. — Кріпостна брама. 2. кріпа́цький, підда́нський, па́нський, панща́нний (Лев.), панщанський, крі(е)па́к, крі(е)па́чка, підда́нець (С. З.), панща́н, панща́нин, панща́нна. (Лев.). —Жених твій крепак; (нехай йому болячка!) через нього і ти стала, не хто, як крепачка. Кв. — Хіба ми панщанні? Кр. — Крѣпостно́е пра́во = па́нське пра́во, кріпа́цство. — Крѣпостно́е состоя́ніе = підда́нство, кріпа́цство, па́нщина. 3. кріпостни́й (акт).
Крѣ́пость = 1. міць (С. З.), міцність, кріпота́, тве́рдість, твердота́ (С. Ш.), си́ла. — Божої моцї нїхто не переможе. н. пр. — Для міцности зашито двічі. Чайч. 2. крі́пость, о́кріп, форте́ця (С. Ш.), в серединї міста — за́мок. — Побачивши нову кріпость, козаки кинули ся, взяли її приступом і вирізали цїлу залогу. Бар. О. 3. крі́пость (акт). — Ку́пчая крѣ́пость = ку́пча. — Закладна́я к. = заставна́, заставни́й лист.
Раздѣ́льный = роздїльний, дїльчий. — Раздѣ́льная за́пись = дїльчий акт. — На худобу і на землю зробили дільчий акт. Кн.
Сме́рть = смерть, акт — умерли́ни (Лев.). — По сме́рть = до сме́рти, повік.. — Тебеж, моє серденятко, повік не забуду. н. п. — При́ смерти = на Бо́жій доро́зї. — С. скоропости́жная = короте́ча, на́гла смерть.

Запропонуйте свій переклад